Gunnin’ For The Throne: Översätt på Svenska och låttext - A-villa

Översättningen av Gunnin’ For The Throne - A-villa på Svenska och original text avlåten
Gunnin’ For The Throne: Italiensk Översättning och text - A-villa Italiensk
Gunnin’ For The Throne: Engelsk Översättning och text - A-villa Engelsk
Gunnin’ For The Throne: Spanska Översättning och text - A-villa Spanska
Gunnin’ For The Throne: Franska Översättning och text - A-villa Franska
Gunnin’ For The Throne: Tysk Översättning och text - A-villa Tysk
Gunnin’ For The Throne: Portugisiska Översättning och text - A-villa Portugisiska
Gunnin’ For The Throne: Ryska Översättning och text - A-villa Ryska
Gunnin’ For The Throne: Holländska Översättning och text - A-villa Holländska
Gunnin’ For The Throne: Svenska Översättning och text - A-villa Svenska
Gunnin’ For The Throne: Norska Översättning och text - A-villa Norska
Gunnin’ For The Throne: Danska Översättning och text - A-villa Danska
Gunnin’ For The Throne: Hindi Översättning och text - A-villa Hindi
Gunnin’ For The Throne: Putsa Översättning och text - A-villa Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Gunnin’ For The Throne - A-villa på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Gunnin’ For The Throne
by A-villa

Dealing with the pressure, I wish it was lesser
I'm just speaking from my mind don't mean to depress ya
But that'll make you want to grab the gat from off your dresser
I know I got a gift I just need me an investor
With hopes to get my back up off the ropes like a wrestler
Might have been on the scene with the dean and the professor
Only if getting green by any means was the lecture
I know mad kids that went to school learned something extra
Came home, can't find a job broke back up on Dexter
I'm sick of swallowing my pride cause I don't like the texture
Niggas pushing whips that look 20 times fresher
Cause life'll give you lessons, you think it wouldn't test ya
That's proof of words I've thought of moving birds like Sylvester
The putty cat I could be that cause I can't live the rest of
My life around Chester, Homeless guy Lester
Hoodrat Brenda, dope fiend Tessa and yo


Brain power, meteor shower out the nest
Lead power Eddie Bauer and Gucci sweats
Don't sweat the technique, success the best seat
Ride your bitches all summer long like a jet ski
Hand it back to you I pop it off like a Pepsi
Demanding that a two dollar blocks off the jet free
Status I'm official like the synonym for revery
IV league need more than scantrons to test me
Fair Eastside, lean on me I'm Joe Clark
go Joe Cool walks in with no shoes
Fucking bitches on tour, we call that Road Rules
Like fresh buddy Chucky I bust the dope moves
In the real world, naw nigga no MTV
Dope MP3, don't envy me
at the squad nigga I'm MVP
More flavor, less filling, MGD

Midwest shit, memories of Capone
You ain't never coming home gunning for the throne
Came from struggle and made it on our own
Look we all shining now, gunning for the throne

Takeover, the breaks over
BitchCriteria straight from the crack stove
Inhaling dope as I let the vogues on the Lex roll
Most of this shit man I had to be out my mind to do it
A lot of drive-by nights laced with embalming fluid
Cheifed out as I choke on this water I swear I oughta
Get my shit tight just can't live right
Sometimes I feel like why bother, fridge dripping
Resumed to be consumed in superstition
Busting this chopper loosely got me losing my religion
Walk through the valley of the shadow of thugs
Niggas be facing me in basements in gun battles for drugs
I seen it all with my two eyes and now I'm all out of love
All out of favors, kitchen tables and razors ain't all that made it
Student of the streets, niggas'll pay for this education
Mask on my skull, hand on my weapon, class is in session
Gangsta Gibbs

The whole game is so brainless
Everybody looking for licks like cunnilingus
Porsches, Benzes, Rangers
Over ends, best friends turn strangers
We all said that the money would never change us
But who said the growth'll be painless
A dirty game they expect us to be stainless
And laugh when we throw it all away like Uranus
I'm still hotter than hibachi
Way before Twitter niggas follow me and mock me
So go on and throw your feet up on the ottoman and watch me
Cause there ain't a thing that you could do to stop me
I promise my mommy I'd be the man
To get her out of that concrete jungle to see the sand
My girl said you need to grow up you ain't Peter Pan
Sorry she ain't have enough vision to see the plan
Now she alone while I'm gunning for the throne
Now she alone while I'm gunning for the throne

Takeover, the break's ove

Översättning på Svenska av låten
Gunnin’ For The Throne by A-villa

Att hantera trycket, jag önskar att det var mindre
Jag talar bara från mitt sinne menar inte att trycka ner dig
Men det får dig att ta tag i gatan från din byrå
Jag vet att jag fick en gåva jag behöver mig bara en investerare
Med förhoppningar att få ryggen upp från repen som en brottare
Kanske har varit på plats med dekanen och professorn
Bara om det blev grönt på något sätt var föreläsningen
Jag vet att galna barn som gick i skolan lärde sig något extra
Kom hem, kan inte hitta ett jobb slog upp på Dexter
Jag ' jag är trött på att svälja min stolthet, för jag gillar inte strukturen
Niggas som skjuter piskor som ser 20 gånger fräschare ut
För att livet ger dig lektioner, du tror att det inte skulle testa dig
Det är ett bevis på ord jag har tänkt på att flytta fåglar som Sylvester
Kittkatten jag kan vara för att jag inte kan leva resten av
Mitt liv runt Chester, Hemlös kille Lester
Hoodrat Brenda, dope fiende Tessa och yo


Hjärnkraft, meteorregn ut boet
Blykraft Eddie Bauer och Gucci svettas
Svettas inte tekniken, framgång bästa säte
Rida tikarna hela sommaren som en jetski
Räcka tillbaka den till dig. en Pepsi
Att kräva att två dollar blockerar jetstrålen
Status Jag är officiell som synonymen för vördnad
IV-ligan behöver mer än scantroner för att testa mig
Fair Eastside, luta sig mot mig Jag är Joe Clark
gå Joe Cool går in utan skor
Jävla tikar på turné, vi kallar det Road Rules
Som en ny kompis Chucky jag byter dopen rör sig
I den verkliga världen, naw nigga no MTV
Dope MP3, avund mig inte
på truppen nigga Jag är MVP
Mer smak, mindre fyllning, MGD

Midwest skit, minnen från Capone
Du kommer aldrig hem gunning för tronen
Kom från kamp och gjorde det på egen hand
Titta vi alla lyser nu, gunning för tron

Övertagande, pauser över
TikKriterier direkt från sprickugnen
Inandning av dop när jag lät Vagues på Lex-rullen
Det mesta av den här skitmannen jag var tvungen att tänka på för att göra det
Många körkörningsnätter spetsade med balsamvätska
Tappade ut när jag kvävde på det här vatten jag svär att jag borde
Få min skit tätt, kan bara inte leva rätt
Ibland känns det som om jag bryr mig, kylskåp droppar
Återupptas att konsumeras i vidskepelse
Busting den här hackaren löst fick mig att förlora min religion
Gå igenom skuggdalen av skurkarna
Niggas står inför mig i källare i vapenkampar för droger
Jag såg allt med mina två ögon och nu är jag allt av kärlek
Allt av gynnar, köksbord och rakhyvlar är inte allt som gjorde det
Student på gatorna, niggas betalar för denna utbildning
Mask på min skalle, hand på mitt vapen är klassen i session
Gangsta Gibbs

Hela spelet är så hjärnlöst
Alla som letar efter slickar som cunnilingus
Porsches, Benzes, Rangers
Överallt, bästa vänner blir främlingar
Vi sa alla att pengarna aldrig skulle förändra oss Men vem sa att tillväxten blir smärtfri
Ett smutsigt spel de förväntar sig att vi ska vara rostfria
Och skratta när vi slänger allt som Uranus
Jag är fortfarande hetare än hibachi
Vägen innan Twitter niggas följer efter mig och hånar mig
Så fortsätt och kasta fötterna upp på ottomannen och titta på mig
För att det inte finns något du kan göra för att stoppa mig
Jag lovar min mamma att jag skulle vara mannen
Att få henne ur den betongdjungeln för att se sanden
Min tjej sa att du måste växa upp, du är inte Peter Pan
Ledsen att hon inte har tillräckligt med visioner för att se planen
Nu är hon ensam medan jag skjuter efter tronen
Nu är hon ensam medan jag gunner efter tronen

Övertagande, pausens ove

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Gunnin’ For The Throne? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Gunnin’ For The Throne" skrevs av Freddie Gibbs, A-Villa, Mikkey, Mikkey Halsted, Vic Spencer, Naledge e Elzhi. Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

A-villa

Gunnin’ For The Throne: ’’Översättning och text - A-villa

Gunnin’ For The Throne

A-villa har publicerat en ny låt med titeln 'Gunnin’ For The Throne' taget från albumet 'Carry On Tradition' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

14 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till A-villa

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka