Black Canvas: Översätt på Svenska och låttext - Accent

Översättningen av Black Canvas - Accent på Svenska och original text avlåten
Black Canvas: Italiensk Översättning och text - Accent Italiensk
Black Canvas: Engelsk Översättning och text - Accent Engelsk
Black Canvas: Spanska Översättning och text - Accent Spanska
Black Canvas: Franska Översättning och text - Accent Franska
Black Canvas: Tysk Översättning och text - Accent Tysk
Black Canvas: Portugisiska Översättning och text - Accent Portugisiska
Black Canvas: Ryska Översättning och text - Accent Ryska
Black Canvas: Holländska Översättning och text - Accent Holländska
Black Canvas: Svenska Översättning och text - Accent Svenska
Black Canvas: Norska Översättning och text - Accent Norska
Black Canvas: Danska Översättning och text - Accent Danska
Black Canvas: Hindi Översättning och text - Accent Hindi
Black Canvas: Putsa Översättning och text - Accent Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Black Canvas - Accent på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Black Canvas
by Accent

I don’t even see no stars
A black canvas for graffiti thoughts
I’ma need some chalk
So I can leave my mark
On the world…

My black canvas’s portrait attached a handprint that
Overlapped it with random rhetoric in rapper languages
That vast pamphlets absorbent I scratched tangents for
No one’s class to answer before math on their campuses
The last exam of the morning I lapsed vanishing
During, enacting fantasies forming imagined planets drift
Orange clashed with mandarin storminess fastly spanning then
Forging when tanner tangerine torrents had crafted canyon’s depths
Of coriander granite then pouring a saffron sandy-esque
Soil on the flattened landing that coursed through the cracks which ran through it
I fathomed fancier forests when acid amber blend-
-ed ashed salmon pink, brass, coral and a dash of amethyst
Jasmine languidness gave mangos tint when they’d hang on limbs
By where the manta swims enchanting men with its chance ascend
Soreness, a spasmic pang and twinge endorses my sagging gangly head’s
Horror, I haven’t handled this nor will I pass the blankest test…

I don’t even see no stars
A black canvas for graffiti thoughts
I’ma need some chalk
So I can leave my mark
On the world…
My charred cloths were carved off of large whorls
And are secured on drawing boards where marks form
My water source is a jar or gourd for laundering oils
I bought for four dollars or more at the art store
Afar lorn’s a ball supporting our worlds
From starkness born is the hard warmth of that sparkling orb
A tarry solvent of dark azure on my parcel’s poured
And partially swirled to garner ardent orchid from scarlet procured
While imparting thoughts of cathartic cost to the garb that’s taut
Where Mars is saw amongst an army chalked in frosted arctic gloss
Bark bronze and barley browns in its carpeting sauce
Are hardly lost against a parsley moss and the quartz of ours
Warped across the harsh beyond in the sparsest cos-
-mic albatross are the marble rocks of a harmful wash
I sharpen my posture and argue softening its harsh facade
That quarrel’s lost so I toss my tarp, sorry, au revoi

Översättning på Svenska av låten
Black Canvas by Accent

Jag ser inte ens några stjärnor
En svart duk för graffititankar
Jag behöver lite krita
Så jag kan sätta mitt spår
På världen ...

Mitt svart dukporträtt bifogade ett handavtryck som
överlappade det med slumpmässig retorik på rapparspråk
Att stora pamfletter absorberande jag skrapade tangenter för
Ingen klass att svara innan matte på sina campus
Den sista undersökningen på morgonen som jag förlorade försvann
Under antagandet av fantasier som bildade föreställda planeter drev
Orange kolliderade med mandarin stormighet som snabbt spänner över sedan
Smide när tanner tangerin torrents hade skapat canyon djup
Av koriandergranit som sedan häller en saffran sand-esque
Jord på den plana landningen som strömmade genom sprickorna som sprang genom den
Jag förstod snyggare skogar när syrabärnblandning-
- ed asched laxrosa, mässing, korall och en streck ametist
Jasmin slöhet gav mango nyans när de hängde på lemmarna
Vid där manta simmar förtrollande män med sin chans att stiga
Ömhet, en spasmisk pang och twinge stöder mitt slappande huvudhuvud
Skräck, jag har inte hanterat detta och kommer inte att klara det blankaste testet ...

Jag don ser inte ens några stjärnor
En svart duk för graffititankar
Jag behöver lite krita
Så jag kan lämna mitt märke
På världen ...
Mitt förkolnade dukar huggen av stora virvlar
Och är säkrade på ritbrädor där märken bildas
Min vattenkälla är en burk eller kalebass för tvättoljor
Jag köpte för fyra dollar eller mer på konstbutiken
Afar lorn är en boll som stöder våra världar
Från starkhet född är den hårda värmen från den gnistrande klotet
Ett tjärande lösningsmedel av mörkblå på mitt paket som hälls
Och delvis virvlade för att få glödande Orkidé från scharlakansröd anskaffad
Samtidigt som man förmedlar tankar om katartisk kostnad till skräpet som är spänt
Där Mars sågs bland en armé krita i frostat arktisk glans
Barkbrons och kornbrun i sin mattsås
Är knappast förlorade mot en persilja mossa och vår kvarts
Krökt tvärs över det hårda bortom i den sparsamaste kos-
-mik albatross är marmorstenarna i en skadlig tvätt
Jag skärper min hållning och argumenterar för att mjuka upp den hårda fasaden
Den striden är förlorad så jag slänger min presenning, förlåt, au revoi

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Black Canvas? Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.