Mars Attacks: Översätt på Svenska och låttext - Aesop Rock

Översättningen av Mars Attacks - Aesop Rock på Svenska och original text avlåten
Mars Attacks: Italiensk Översättning och text - Aesop Rock Italiensk
Mars Attacks: Engelsk Översättning och text - Aesop Rock Engelsk
Mars Attacks: Spanska Översättning och text - Aesop Rock Spanska
Mars Attacks: Franska Översättning och text - Aesop Rock Franska
Mars Attacks: Tysk Översättning och text - Aesop Rock Tysk
Mars Attacks: Portugisiska Översättning och text - Aesop Rock Portugisiska
Mars Attacks: Ryska Översättning och text - Aesop Rock Ryska
Mars Attacks: Holländska Översättning och text - Aesop Rock Holländska
Mars Attacks: Svenska Översättning och text - Aesop Rock Svenska
Mars Attacks: Norska Översättning och text - Aesop Rock Norska
Mars Attacks: Danska Översättning och text - Aesop Rock Danska
Mars Attacks: Hindi Översättning och text - Aesop Rock Hindi
Mars Attacks: Putsa Översättning och text - Aesop Rock Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Mars Attacks - Aesop Rock på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Mars Attacks
by Aesop Rock

These lil', lil' fuckin' Martians
You gotta love em' though

Mars attacks wit' electric gats
Not for sapien abduction
Billy took a laser to the mug piece; hollowed out the mandible
Channel headquarters, order the cannonballs
BFI demands column to this pigeon ankle
And boomeranging' our harvest; 51st area sickness
Not a threat, nary a witness won't injure the promise
Monster lead- carry your ligament fanged in the mosh pit
Dodge phaser, labor days are major A, sir
Cater the alien decomposer soldier platter like Caddy Shack eight
I told her 'Go for C4 magic's'
Smolder as did Bazooka Tooth holster fabric

Oh, the heater claps to leave me
I'mma ninja this shit with sugar in the fuel tank of the saucer
Buddy up and head down to the metal corporate tunnels
Ice pick the soldered ship wiring; pissed off the mother and um
I'd be lying if I said I knew your intentions
See my sexy sabotage thinks defensive action'll save the race
You lend a hand on board to mention magma
Spread fire of your revival, there's wires in your Bible
Obviously, ultra tech advanced when I point-counterpoint
Comparison of ET vs. little old freak me
Hey riddle sweet peas wit' your nickel PCs, fickle CDs, miserable TV sitcom Pathetic ritual collective slackership
Beautiful establishment; you ain't established shit! I consider you foul
Prowl back to the numbers under burnt pride in the dark
They want us dead or alive without the alive part!
The sun rose over a body bag shortage
Last week I was like 'God bless the saint that invented the cordless.'
This week I sorta re-routed of the bull's-eye of my worship:
Temple-body slash full cabinet master my diversions
Fuck y'all, lets do this shit; My movement soothes any space invader practice
Stomped up to enemy like 'Hey what now, bitch!?
I am human, hear me rise above material and cardinal sin.'
They shot me in the face:
Mars wins.


Black smoke in the air
Maaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrsssss wins!
Who you screaming at dog? I got this!

Zig zag 'zooka, pinnacle stitch
Unleash the unlimited edish primitive piss
I slip a cynical Mickey to most military ops
Monkey - here's how the filament drops
We on a pre-three prong ancient elephant tusk
Betamax fully, break bread
You shruggin' it off, keep it electric, sure

But NY Electric's not about electric war
It's 'hunt, gather', see the poor man's clan set bait
Three, two, one, domesticate!
In the corner of the cave reinventing the wheel and roll out funny
Sitting on them Barney Rubble twenties, subtle;
Sipping saber tooth blood puddle-
I could roll with the lackey's, that's if we hustle
Knuckle in the mud, hell's bells in the chuckle
Red-berried face means smudge around the muzzle
I'm allergic to the now-born solar panel cuddle
Stole cold to the core, dirt menace
Stone cold sans Alcor cryogenics - stubborn
Can't talk shit with a tongue full of rug burn
Got bad cholesterol, good blood sugar;
Four-piece heartbeats wit' a subwoofer!
I'm not asking you to act like you notice
And now I see that cabinets pills be old
Open the mirrors while I pulse with the voltage
Keeping me alive is the vibe with the Vulcan's hope!
Tangle the vine catapult
I break it down to the bones of the crux with the goals of the age old
Eat. Sleep. Fuck
Structural droids; more bounce for the buck
But they want a last stegosaurs - thorns in its butt
Prehistoric land shark business, cradled in the arms of the karma and kismet
Swarm to the sickly thawed out the glacier
Beggin' for the freezer burn; back every day, sir!
Sir, your science loves to fuck nature
Sir, your right to the dawn of my day, sir
Sir, your violent lab coat and beak can vivisect witches til we all catch vapors

Don't call it a sound-off, 'Mars Attacks' be the malarkey downfall

It's not a game no more, run from the flash, leave your panic at the door

A lotta of magic gadgets, give em all back just to nullify the savage

Mics crumble if we rock 'em right
In the year of the troglodyte
Saw a grey mouse gravy poured on a board
To the dull morose world like a lull in a storm
And I know you was hopin' that the piece for the ox was a dull sword, Ahk
Guess what: it's not! Guess what else: I transmit for the block!
T-Rex - X-Ray with triple X Hex
For the yesterdays, or the next I can assure you if there is I got the sword

Ain't no time left.
Maaaaarrrrrrrrssss wins!
Saw a- a bleak ending real quick

Översättning på Svenska av låten
Mars Attacks by Aesop Rock

Dessa lil ', lil' fuckin 'Martians
Du måste älska dem' dock

Mars attackerar wit 'elektriska gats
Inte för sapien bortförande
Billy tog en laser för att muggstycket; urholkade underkäken
Kanalens högkvarter, beställ kanonkulor
BFI kräver kolumn till denna duva fotled
Och boomeranging 'vår skörd; 51: a områdessjukdom
Inte ett hot, nary ett vittne kommer inte att skada löftet
Monster bly- bär ditt ligament huggtandigt i mosh pit
Dodge phaser, arbetsdagar är stora A, sir
Cater the alien decomposer soldat tallerken som Caddy Shack åtta
Jag sa till henne 'Go for C4 magic's'
Smolder som Bazooka Tandhölster tyg gjorde

Åh, värmaren klappar att lämna mig
Jag är ninja den här skiten med socker i fatets bränsletank
Buddy upp och gå ner till metallföretagstunnlarna
Isplocka lödningens ledningar; pissed off the mother and um
Jag skulle ljuga om jag sa att jag kände till dina avsikter
Se min sexiga sabotage tror att defensiva åtgärder kommer att rädda loppet
Du ger en hand ombord för att nämna magma
Sprid eld från din väckelse, det finns ledningar i din bibel
Uppenbarligen, ultra-tech avancerad när jag pekar kontrapunkt
Jämförelse av ET vs liten gammal freak me
Hej gåta söt ärtor med dina nickel-datorer, skiftande CD-skivor, eländig TV-sitcom Patetisk rituell kollektiv slackership
Vacker etablering; du är inte etablerad skit! Jag anser att du är foul
Prowl tillbaka till siffrorna under bränd stolthet i mörkret
De vill ha oss döda eller levande utan den levande delen!
Solen steg över en brist på kroppsväska
Förra veckan var jag som 'Gud välsigna helgonet som uppfann den trådlösa.' br /> Fuck y'all, lets do this shit; Min rörelse lugnar varje rymdinbrytares övning
Trampade upp till fienden som 'Hej vad nu, tik !?
Jag är människa, hör mig höja mig över materiell och kardinal synd.'
De sköt mig in ansiktet:
Mars vinner.


Svart rök i luften
Maaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrsssss vinner!
Vem skriker du på hund? Jag kan det här!

Zig zag 'zooka, pinnacle stitch
Släpp loss det obegränsade edish primitiva pisset
Jag släpper en cynisk Mickey till de flesta militära ops
Monkey - så här glider filamentet
Vi på en antik elefanttand före tre steg
Betamax helt, bryta bröd
Du ryckar på det, håll det elektriskt, säkert
Men NY Electric handlar inte om elkrig
Det är 'jaga, samla', se den stackars mans klan sätta bete

Tre, två, en, tämja!
I grottans hörn återuppfinna hjulet och rulla ut roligt
Sitter på dem Barney Rubble tjugoårsåldern, subtil;
Sippar sabeltandblodpöl-
Jag kunde rulla med lakejen, det är om vi tränger
Knä i leran, helvete klockor i skratt
Rödbärat ansikte betyder fläckar runt nospartiet
Jag är allergisk mot den nu födda solpanelkosen
Stal kallt till kärnan, smutshot
Stenkylda sans Alcor kryogenik - envis
Kan inte prata skit med en tunga full av mattbränning
Fick dåligt kolesterol, bra blodsocker ar;
Hjärtslag i fyra delar med en subwoofer!
Jag ber dig inte att agera som du märker
Och nu ser jag att skåppillerna är gamla
Öppna speglarna medan jag pulsar med spänningen
Att hålla mig vid liv är känslan med Vulcans hopp!
Trassla i vinstockens katapult
Jag bryter ner den till benen på crux med målen för den gamla
Ät. Sova. Knulla
Strukturella droider; mer studs för pengarna
Men de vill ha en sista stegosaurier - taggar i rumpan
Förhistorisk markhajaffär, vaggad i karma- och kismetarmarna
Svärm mot de sjuka töda ut glaciären
Börja 'för frysförbränning; tillbaka varje dag, sir!
Sir, din vetenskap älskar att knulla naturen
Sir, din rätt till gryningen av min dag, sir
Sir, din våldsamma labrock och näbb kan leva upp häxor till vi fångar alla ångor

Kalla det inte som en ljudavstängning, 'Marsattacker' är malarkey-undergången

Det är inte ett spel längre, spring från blixten, lämna din panik vid dörren

En massa magiska prylar, ge dem alla tillbaka bara för att upphäva den vilda

Mics smula om vi rockar dem rätt
In troglodiets år
Såg en grå mussås som hälls på ett bräde
Till den tråkiga morösa världen som en lugn i en storm
Och jag vet att du hoppades att biten till oxen var ett tråkigt svärd, Ahk
Gissa vad: det är det inte! Gissa vad mer: Jag sänder för blocket!
T-Rex - Röntgen med trippel X Hex
För igårdagarna, eller nästa kan jag försäkra dig om det är jag har svärdet

Det finns ingen tid kvar.
Maaaaarrrrrrrrssss vinner!
Såg en - en dyster slut riktigt snabbt

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Mars Attacks? Vi är glada!

KREDITER

Låten "Mars Attacks" skrevs av Aesop Rock. Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Aesop Rock

Mars Attacks: ’’Översättning och text - Aesop Rock
Född Ian Matthias Bavitz var Aesop Rock i spetsen för den nya vågen av underjordiska och alternativa hiphop-handlingar som uppstod under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Mars Attacks

Mars Attacks är den nya singeln till Aesop Rock taget från albumet 'Bazooka Tooth' .

13 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Andra album av Aesop Rock

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som None Shall Pass / Fast Cars, Danger, Fire, and Knives / Appleseed / Labor Days / Float / Skelethon / Spirit World Field Guide / Freedom Finger (Music from the Game).

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Aesop Rock

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka