Never Let Me Burn: Översätt på Svenska och låttext - Ainsley King

Översättningen av Never Let Me Burn - Ainsley King på Svenska och original text avlåten
Never Let Me Burn: Italiensk Översättning och text - Ainsley King Italiensk
Never Let Me Burn: Engelsk Översättning och text - Ainsley King Engelsk
Never Let Me Burn: Spanska Översättning och text - Ainsley King Spanska
Never Let Me Burn: Franska Översättning och text - Ainsley King Franska
Never Let Me Burn: Tysk Översättning och text - Ainsley King Tysk
Never Let Me Burn: Portugisiska Översättning och text - Ainsley King Portugisiska
Never Let Me Burn: Ryska Översättning och text - Ainsley King Ryska
Never Let Me Burn: Holländska Översättning och text - Ainsley King Holländska
Never Let Me Burn: Svenska Översättning och text - Ainsley King Svenska
Never Let Me Burn: Norska Översättning och text - Ainsley King Norska
Never Let Me Burn: Danska Översättning och text - Ainsley King Danska
Never Let Me Burn: Hindi Översättning och text - Ainsley King Hindi
Never Let Me Burn: Putsa Översättning och text - Ainsley King Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Never Let Me Burn - Ainsley King på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Never Let Me Burn
by Ainsley King

Oooh Yeahh Ooooh
My jah jah never let me burn
Ohhh
Jah jah never let me burn

First thing with the first sight of the darning
Bringing song with a promise of a brighter and shiny day
I gave praise as I rise up every morning
Asking to guide and protect me along the way

So when the heden rage and the paigan roam
They ain't no threat to me
And when the wicked man try to eat my flesh never let them get to me
Be my guiding light my rock my fortress
They stumble and fall when they try to step to me

Make me feel like shadrack mechach and abednego
Them walk in the fire and never get burn
And I say jah jah will protect me every where we go
So when them ah fire ah never get burn
And never let me burn
Never let me burn
Never let me burn
And Never let me burn

Go to work as I rise up every morning
By the sweat of my bow is how I make my pay
See the sign and I take heed of the warning
From the road of the righteous never will I stray
So when the bills run high
Cash run low
And the tax won’t let me be
Wells never run dry
Doh d water slow

Won't let them get to me

Preserve my life my rock my fortress
In the time of drought you will always prove for me

Make me feel like shadrack mechach and abednego
Them walk in the fire and never get burn
And I say jah jah will protect me every where we go
When them ah fire never get burn
And never let me burn
Ah Never let me burn
Ah Never let me burn
And Never let me burn

Some choose to live life cold and heartless
But ah save who I can as you rescue me
I choose your light over darkest
So yuh shine your light over me that I can see

When the road get rough the dirt get tough the dust consuming me
Try to take me out my heart you watch fresh as I is to be
Jah you keep me sane with all this madness
Raise me high above all insanity
Make me feel like shadrack mechach and abednego
Walk in the fire and never get burn
And I say jah jah will protect me every where we go
When them ah fire never get burn
And never let me burn
Ah Never let me burn
Ah Never let me burn
And Never let me burn

Översättning på Svenska av låten
Never Let Me Burn by Ainsley King

Oooh Yeahh Ooooh
Min jah jah låt mig aldrig brinna
Ohhh
Jah jah låt mig aldrig bränna

Första med första synen av stoppningen
Ta med sång med ett löfte om en ljusare och glänsande dag
Jag gav beröm när jag stiger upp varje morgon
Frågar att vägleda och skydda mig på vägen

Så när heden rasar och paiganen strövar
De är inget hot mot mig
Och när den onde mannen försöker äta mitt kött, låt dem aldrig komma till mig
Var mitt vägledande ljus min klippa min fästning
De snubblar och faller när de försöker gå till mig

Få mig att känna mig som en skuggmechach och abednego
De går i elden och blir aldrig brända
Och jag säger jah jah kommer att skydda mig vart vi än går
Så när de ah eld ah får aldrig brinna
Och låt mig aldrig brinna
Låt mig aldrig brinna
Låt mig aldrig brinna
Och låt mig aldrig brinna

Gå till jobbet när jag reser mig upp varje morgon
Vid svett av min båge är hur jag gör min lön
Se tecknet och jag tar hand om varningen
Från de rättfärdigas väg kommer jag aldrig att avvika
Så när räkningarna blir höga
Kontantränta är låga
Och skatten låter mig inte vara
Brunnar aldrig köra torrt
Doh d vatten långsamt

Låter dem inte komma till mig

Bevara mitt liv min klippa min fästning
I torktiden kommer du alltid att bevisa för mig

Få mig att känna mig som shadrack mechach och abednego
Dem går i elden och blir aldrig brända
Och jag säger jah jah kommer att skydda mig vart vi än går
När de ah eld aldrig blir brända
Och aldrig låta mig brinna
Ah Låt mig aldrig brinna
Ah Låt mig aldrig brinna
Och aldrig låta mig brinna

Vissa väljer att leva livet kallt och hjärtlöst
Men ah rädda vem jag kan när du räddar mig
Jag väljer ditt ljus framför mörkaste
Så du ska skina ditt ljus över mig så att jag kan se

När vägen blir ojämn blir smutsen tuff, dammet förbrukar mig
Försök ta ut mig mitt hjärta du tittar friskt som jag ska vara
Jah du håller mig frisk med alla denna galenskap
Lyft mig högt ve all galenskap
Få mig att känna mig som shadrack mechach och abednego
Gå i elden och bli aldrig bränd
Och jag säger jah jah kommer att skydda mig vart vi än går
När de ah eld får aldrig brinna
Och låt mig aldrig brinna
Ah Låt mig aldrig brinna
Ah Låt mig aldrig brinna
Och låt mig aldrig brinna

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Never Let Me Burn Vi är glada!

Ainsley King

Never Let Me Burn: ’’Översättning och text - Ainsley King

Never Let Me Burn

Ainsley King har publicerat en ny låt med titeln 'Never Let Me Burn' taget från albumet 'Moods of A King 2 (Reggae Edition)' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 4 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Ainsley King

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!