Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Översätt på Svenska och låttext - Alabama 3

Översättningen av Have You Seen Bruce Richard Reynolds? - Alabama 3 på Svenska och original text avlåten
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Italiensk Översättning och text - Alabama 3 Italiensk
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Engelsk Översättning och text - Alabama 3 Engelsk
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Spanska Översättning och text - Alabama 3 Spanska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Franska Översättning och text - Alabama 3 Franska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Tysk Översättning och text - Alabama 3 Tysk
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Portugisiska Översättning och text - Alabama 3 Portugisiska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Ryska Översättning och text - Alabama 3 Ryska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Holländska Översättning och text - Alabama 3 Holländska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Svenska Översättning och text - Alabama 3 Svenska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Norska Översättning och text - Alabama 3 Norska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Danska Översättning och text - Alabama 3 Danska
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Hindi Översättning och text - Alabama 3 Hindi
Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: Putsa Översättning och text - Alabama 3 Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Have You Seen Bruce Richard Reynolds? - Alabama 3 på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Have You Seen Bruce Richard Reynolds?
by Alabama 3

Have you seen Bruce Richard Reynolds? He's a man we'd like to find
They say The Great Train Robbery, he was the mastermind
And his firm they pulled the greatest turn the world has ever known
Two million quid was stolen, the firm split for parts unknown

Have you seen Bruce Richard Reynolds? He's a man we must detain
He's wanted for the robbery of the Glasgow-Euston train
Age 32, height six foot one, eyes grey, his hair is brown
Apprehend Bruce Richard Reynolds, he is wanted by The Crown

Well Reynolds and some people got together as a firm
While doin' bird in Wormwood Scrubs he heard about a turn
To rob a train, but it needed brains, so Reynolds scratched his head
'When I done my bird, I'll rob that train', that's what he said

When Reynolds left his prison cell he started on his scheme
He contacted old Gordon G. and Tommy Wisbey's team
They came to an arrangement and a partnership was made
By summer '63 the scene was set for Reynold's raid, yeah

On the night of August the 8th y'know the raid went like a dream
A hundred and twenty mail-bags full of money was stolen by the team
But someone left his fingerprints and the guys were soon on charge
But they'd only caught the muscle 'cause the brains were still at large, yeah

On the grapevine came the news that Mister Reynolds made a vow
'Well no-one grassed on me,', he said, 'I can't desert them now'
'And the iron bars and prison walls, they do not bother me'
'I've robbed the mail, so I'll rob the jails and set my whole firm free'
By August '64 old Charlie Wilson left his cell
By late in '65 Ron Biggs said 'Adiós' as well
Have you seen Bruce Richard Reynolds? He's a mastermind you know
Just walking through the walls of jails and lettin' his firm go

Wild Bill Anderson
The Reno brothers, first train robbery 1866 at Seymour, Indiana, ,000 stolen
The James boys, Frank and Jessie
The Dalton Brothers
The Younger Brothers
Quail Hunter Jack Kennedy
Black Jack Ketchum
Old Bill Miner, still robbing trains at the age of 92
Bitter-sweet George Newcomb
The Newton Brothers and Buckey O'Neill
Big Nose George Parrot
Texas Jack Reed
Kid Slaughter
Henry Starr
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Red Buck Weightmoor
Little Dick West
Piano Charley Bullard
Sam Bass
Black Jack Gang
Tulsa Jack Blake
Pennsylvania Butch Clark
Dynamite Dick Clifton
Flat-nose George Curry
Bill Doolin Gang
Peg-Leg Bob Eldridge
Brooklyn Blacky Gordon
Long John Halford
The High Fives Gang
The Hole In The Wall Gang
The Wild Bunch

Översättning på Svenska av låten
Have You Seen Bruce Richard Reynolds? by Alabama 3

Har du sett Bruce Richard Reynolds? Han är en man som vi skulle vilja hitta
De säger The Great Train Robbery, he was the mastermind
Och hans firma de drog den största vändningen världen någonsin har känt
Två miljoner pund var stulen , den fasta splittringen för okända delar

Har du sett Bruce Richard Reynolds? Han är en man som vi måste fängsla
Han är efterlyst för rånet av Glasgow-Euston-tåget
Ålder 32, höjd sex fot en, ögongrå, håret är brunt
Greppa Bruce Richard Reynolds, han är efterlyst av The Crown

Nåväl Reynolds och en del människor träffades som ett företag
Medan han gjorde fågel i Wormwood Scrubs hörde han om en sväng
Att råna ett tåg, men det behövde hjärnor, så Reynolds skrapade i huvudet
'När jag gjorde min fågel, ska jag råna det tåget', det var vad han sa

När Reynolds lämnade sin fängelsecell började han på sitt plan
Han kontaktade gamla Gordon G. och Tommy Wisbeys team
De kom till en överenskommelse och ett partnerskap skapades
Sommaren 63 var scenen inställd för Reynolds raid, ja

Natten den 8 augusti vet du att razzian gick som en dröm
Hundra tjugo brevpåsar fulla med pengar stal av laget
Men någon lämnade hans fingeravtryck och killarna var snart på väg
Men de hade bara fångat muskeln för att hjärnorna var s till i stort, ja

På vinrankan kom nyheten om att Mister Reynolds gjorde ett löfte
'Tja, ingen gräs på mig', sa han, 'Jag kan inte lämna dem nu '
' Och järnstängerna och fängelseväggarna stör de mig inte '
' Jag har rånat posten, så jag ska råna fängelserna och frigöra hela mitt företag '
I augusti '64 lämnade gamla Charlie Wilson sin cell
I slutet av 65 sa Ron Biggs också 'Adiós'
Har du sett Bruce Richard Reynolds? Han är en hjärna du vet
Bara att gå genom väggarna i fängelser och låta sitt företag gå

Wild Bill Anderson
Bröderna Reno, första tågrån 1866 i Seymour, Indiana, 10 000 dollar stulna
James-pojkarna, Frank och Jessie
Dalton-bröderna
De yngre bröderna
Vakteljägaren Jack Kennedy
Black Jack Ketchum
Old Bill Miner, rånar fortfarande tåg vid 92 års ålder
Bitter-söta George Newcomb
Newton Brothers och Buckey O'Neill
Big Nose George Parrot
Texas Jack Reed
Kid Slaughter
Henry Starr
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Red Buck Weightmoor
Little Dick West
Piano Charley Bullard
Sam Bass
Black Jack Gang
Tulsa Jack Blake
Pennsylvania Butch Clark
Dynamite Dick Clifton
Flat-nose George Curry
Bill Doolin Gang
Peg-Leg Bob Eldridge
Brooklyn Blacky Gordon
Long John Halford
The High Fives Gang
The Hole In The Wall Gang
The Wild Bunch

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Have You Seen Bruce Richard Reynolds? Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Alabama 3

Have You Seen Bruce Richard Reynolds?: ’’Översättning och text - Alabama 3
Alabama 3 är ett band med ursprung från Brixton, England, deras musik innehåller delar av landet, acid house, blues och gospel.

Have You Seen Bruce Richard Reynolds?

Have You Seen Bruce Richard Reynolds? är den nya singeln till Alabama 3 taget från albumet 'Outlaw' .

11 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Alabama 3

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: The Sopranos Opening / Exile on Coldharbour Lane / La Peste.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Alabama 3

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!