My Jesus Carries Me: Översätt på Svenska och låttext - Alright Alright

Översättningen av My Jesus Carries Me - Alright Alright på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av My Jesus Carries Me - Alright Alright på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av My Jesus Carries Me
by Alright Alright

I will walk, though I may see but dimly
I will trust the hand that holds me tender
I will lean into the arms of my Savior
Sturdier than aught this world can offer

Gentle now, the voice that calls me onward
Through the fire, through the doubting and misgiving
Though the way be steep or full of mockery
This I know, my Jesus carries me

I will give from that place full of sunshine
Though the clouds threaten now the break of day
For I know in time the storm gives up her fury
Glorious light chasing all the clouds away

Homeward bound and to the bounty I come running!
Bless the ground, bless the water, bless my soul!
Though the road be full of stones and hidden treachery

This I know, my Jesus carries me

From the kindness in his voice, I know he loves me
And I know he understands my every woe
For he came not as a judgement gavel
But to live among us and our plight to know

Holier than all the heavens' grandeur;
Humbler than any human child
His example, to lead a life of love
This I hope, to carry him with me

Homeward bound and to the bounty I come running!
Bless the ground, bless the water, bless my soul!
Though the road be full of stones and hidden treachery
This I know, my Jesus carries me

Översättning på Svenska av låten
My Jesus Carries Me by Alright Alright

Jag kommer att gå, men jag kan se, men svagt
Jag kommer att lita på den hand som håller me tender
Jag kommer att böja sig i armarna på min Frälsare
Stadigare än allt här i världen kan erbjuda

Gentle nu, den röst, som kallar mig framåt
Genom eld, genom tvivel och farhågor
Även om vägen är brant eller full av hån
Det vet jag, min Jesus bär mig

I kommer att ge från denna plats full av solsken
Även om molnen hotar nu pausen av dag
För jag vet att i tid stormen ger upp sitt raseri
Härliga ljus att jaga alla molnen bort

Homeward bundna och bounty har jag kommit igång!
Välsigna marken, att välsigna vattnet, välsigna min själ!
Men vägen var full av stenar och dolda svek

Det vet jag, min Jesus bär mig

från vänlighet i rösten, jag vet att han älskar mig
Och jag vet att han förstår min varje ve
För han kom inte som en dom, klubban
Men för att leva bland oss och vår belägenhet känna

Holier än alla himlar' storhet;
Ödmjukare än någon mänsklig barn
Hans exempel, att leva ett liv i kärlek
Detta hoppas jag, för att föra honom med mig

Homeward bundna och bounty har jag kommit igång!
Välsigna marken, att välsigna vattnet, välsigna min själ!
Men vägen var full av stenar och dolda svek
Det vet jag, min Jesus bär mig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten My Jesus Carries Me Vi är glada!

Alright Alright

My Jesus Carries Me: ’’Översättning och text - Alright Alright
Okej okej är en eklektisk folk band som skapar kraftfulla anslutningar med publiken genom ärliga berättelser som utförs med grus och hjärta.

My Jesus Carries Me

Alright Alright har publicerat en ny låt med titeln 'My Jesus Carries Me' taget från albumet 'Nearby' publicerad Tisdag 19 November 2019 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 8 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:
  • My Jesus Carries Me

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Alright Alright

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!