Joy: Översätt på Svenska och låttext - Alysia Harris

Översättningen av Joy - Alysia Harris på Svenska och original text avlåten
Joy: Italiensk Översättning och text - Alysia Harris Italiensk
Joy: Engelsk Översättning och text - Alysia Harris Engelsk
Joy: Spanska Översättning och text - Alysia Harris Spanska
Joy: Franska Översättning och text - Alysia Harris Franska
Joy: Tysk Översättning och text - Alysia Harris Tysk
Joy: Portugisiska Översättning och text - Alysia Harris Portugisiska
Joy: Ryska Översättning och text - Alysia Harris Ryska
Joy: Holländska Översättning och text - Alysia Harris Holländska
Joy: Svenska Översättning och text - Alysia Harris Svenska
Joy: Norska Översättning och text - Alysia Harris Norska
Joy: Danska Översättning och text - Alysia Harris Danska
Joy: Hindi Översättning och text - Alysia Harris Hindi
Joy: Putsa Översättning och text - Alysia Harris Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Joy - Alysia Harris på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Joy
by Alysia Harris

Obese as the night sky is…
Its greed does not outweigh the first mouthful of dawn.
I’ll tell you what joy is:
It is the movement of 5,000 men dancing to the voice of 10,000 women
Their feet wrestling with their knees to stay beneath them.
A strong and common song
Pouncing upon their chests. Joy never lingers long
In the apex of another person’s laugh,
But I’ve found it reflects perfectly
From the level of my undecorated hips.

Long it went unnoticed.
A chimney sweep in a London street,
Crying for 6 pence and parents
I thought I would suffocate
Under the weight of all that darkness
A gargoyle of disappointment. Watchmen over my bed.
I prayed the beast would consume me
Instead of prowling from one relationship to the next.
I feared the croak of silence
And felt this barred unraveling by the rhyme.

But I promised my loneliness:
One day, I will write myself a Glass Essay
and then I will love like it cannot break.
I prayed:
‘Lord, give me good legs and an open road.
Lord, give me a juggernaut heart and a Japanese car.
Benevolent change.’
And yesterday,
Yesterday
Under the honesty of 60-watt light bulbs and eye-worn passages
There was my story,
Happy ending superimposed
Looking final and unchallenged.”

Joy is in the Song!
Joy is back bending
In what you think is submission,
But is really mercy.
It is the watershed
That comes from a good deed rippling into great character.


My mouth found my face again
Found it can still spread.
Not as easy as butter; not as fast as rumors.
But can still light up a room or two.
Sometimes it means you have to be an archaeologist and an astronomer rolled into one.
But this smile right here is a Genesis older than the doubt cubbyholed in the big bang’s center.
So though I have been shaking in my boots and my beliefs
I am proud of my ankles-
They be no turncoats.
Proud of my knees-
the creaking martyrs to dancehall.
Sometimes they had to break to keep me upright.
Proud of my thighs-
who unlike the Red Sea
never parted for a man posing as God.

So even though he left me,
What is not sunny about today,
Even the rainclouds can bless me.
So what if he won’t appreciate me,
The homeless man will hug me.
And the street corner will open up to me
And it will thank me for humming Aretha
And listening to its creases.
Joy is not being in love
And not being bitter.
It is friendship. It is agreement.
Joy is the gift of childhood wrapped for the orphan.
A Polaroid army crawling its way into life.
Joy is being beautiful without a man telling you so.
It is finding yourself warm enough for those lonely winter nights.
It is finding yourself
Whole
After so long.


So, to shaved heads and unsaddled burdens,
To the lion’s mane of insecurities,
To my favorite broken heart and every love I’ve ever had the pleasure of loving:
I know it might sound forceful to you…
But I am laughing like I’ve conquered something.
Because…. I have.

Översättning på Svenska av låten
Joy by Alysia Harris

Fet som natthimlen är ...
Dess girighet överväger inte gryningens första mun.
Jag ska berätta vad glädje är:
Det är rörelsen för 5000 män som dansar till rösten av 10 000 kvinnor
Deras fötter brottas med knäna för att stanna under dem.
En stark och vanlig sång
Poppande på sina bröst. Glädjen dröjer aldrig länge
I spetsen för en annan persons skratt,
Men jag har upptäckt att den speglar perfekt
Från mina oinredda höfter.

Långt gick obemärkt förbi.
En skorstenssopare på en Londongata,
Gråtande för 6 pence och föräldrar
Jag trodde att jag skulle kvävas
Under tyngden av allt detta mörker
A gargoyle av besvikelse. Vakthållare över min säng.
Jag bad att odjuret skulle konsumera mig
I stället för att stryka från ett förhållande till ett annat.
Jag fruktade tystnadens skak
Och kände att det här spärrade upprullningen av rimet.

Men jag lovade min ensamhet:
En dag kommer jag att skriva till mig en Glassuppsats
och då kommer jag att älska som om den inte kan gå sönder.
Jag bad:
'Herre, ge mig bra ben och en öppen väg.
Lord, ge mig ett juggernauthjärta och en japansk bil.
Välgörenhet.'
Och igår,
Igår
Under ärligheten med 60-watt glödlampor och ögonslitna passager
Det var min historia,
Lycklig slut överlagrad
Ser slutgiltig och outmanad. ”

Glädje är i låten!
Glädje är tillbaka böjd
I vad du tycker är underkastelse,
Men är verkligen barmhärtighet.
Det är vattendraget
Det kommer från en god gärning som krusar till en fantastisk karaktär.


Min mun hittade mitt ansikte igen

Hittade att det fortfarande kan spridas.
Inte lika lätt som smör ; inte lika snabbt som rykten.
Men kan fortfarande lysa upp ett rum eller två.
Ibland betyder det att du måste vara en arkeolog och en astronom rullas in i ett.
Men det här leendet här är en Genesis som är äldre än tvivel med kubhål i Big Bangs centrum.
Så även om jag har skakat i mina stövlar och mina övertygelser
är jag stolt över mina anklar-
De är inga vändrockar.
Stolt av mina knän-
de knarrande martyrerna till dancehall.
Ibland fick de bryta för att hålla mig upprätt.
Stolt av mina lår-
som till skillnad från Röda havet
delade sig aldrig för en man som poserade sig som Gud.

Så även om han lämnade mig,
Vad som inte är soligt idag,
Även regnmoln kan välsigna mig.
Så vad händer om han inte kommer att uppskatta mig,
Den hemlösa mannen kommer att krama mig.
Och gathörnet öppnas för mig
Och det kommer att tacka mig för att jag surrade Aretha
Och lyssna på dess veck.
Glädje är inte att vara kär
Och inte vara bitter.
Det är vänskap. Det är en överenskommelse.
Glädje är barndomens gåva förpackad för föräldralösa.
En polaroid armé som kryper in i livet.
Glädje är att vara vacker utan att en man säger till dig.
Det är att vara tillräckligt varm för de ensamma vinternätterna.
Det är att hitta dig själv
Hela
Efter så lång tid.


Så, till rakad huvuden och osadlade bördor,
Till lejonens man av osäkerhet,
Till mitt favoritkrossade hjärta och varje kärlek jag någonsin haft nöjet att älska:
Jag vet att det kan låta kraftfullt för dig ...
Men jag skrattar som om jag har erövrat något.
För ... Jag har.

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Joy Vi är glada!

Alysia Harris

Joy: ’’Översättning och text - Alysia Harris

Joy

Alysia Harris har publicerat en ny låt med titeln 'Joy' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Alysia Harris

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!