Drowning In The Sound: Översätt på Svenska och låttext - Amanda Palmer

Översättningen av Drowning In The Sound - Amanda Palmer på Svenska och original text avlåten
Drowning In The Sound: Italiensk Översättning och text - Amanda Palmer Italiensk
Drowning In The Sound: Spanska Översättning och text - Amanda Palmer Spanska
Drowning In The Sound: Franska Översättning och text - Amanda Palmer Franska
Drowning In The Sound: Tysk Översättning och text - Amanda Palmer Tysk
Drowning In The Sound: Portugisiska Översättning och text - Amanda Palmer Portugisiska
Drowning In The Sound: Ryska Översättning och text - Amanda Palmer Ryska
Drowning In The Sound: Holländska Översättning och text - Amanda Palmer Holländska
Drowning In The Sound: Svenska Översättning och text - Amanda Palmer Svenska
Drowning In The Sound: Norska Översättning och text - Amanda Palmer Norska
Drowning In The Sound: Danska Översättning och text - Amanda Palmer Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Drowning In The Sound - Amanda Palmer på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Drowning In The Sound
by Amanda Palmer

You worship the sun and you're aching for change
But you keep starving your heart
You used to have sisters
You don't anymore
You worship the sun
But you keep feeding the dark

And I'm out in the yard
With my son and my daughter
And the sky is all black and I think we should start running
Running from the water
And everybody's yelling
Yelling that they're coming
But I don't see a single soul
They're all so busy yelling
Not one of them is hearing
The hissing from the bottom of the boat
I got some feelings up my sleeve
I got a compass in my arm
I got a needle in my heart
It's gonna tell us where we are

South by south west
Two miles from town
I can't get out
I can't look down
If you can hear
If you're around
I'm over here
I'm over here
I'm watching everyone I love
Drowning in the sound

You worship the sun
But the moon's in the way
So get your armaments out
She's always looking for trouble
She's gonna get what's been coming to her
She's switching the tides and we can't have that shit around
The television, they're blaring out a warning
That our natural state is drowning
That our natural state is burning
And you're trying to help
And you're clicking for change
And you're calling it out
And you're adding your name
And you're marching for peace
But you're lynching the bitch
That got up in your face
How else they gonna take it seriously?

South by south west
Two miles from town
I can't get out
I can't look down
If you can hear

If you're around
I'm over here
I'm over here
I'm watching
Everyone I love
Drowning in the sound

And your body is a temple
And the temple is a prison
And the prison's overcrowded
And the inmates know it's flooding
And the body politic is getting sicker by the minute
And the media's not fake
It's just very inconvenient

Do you ever feel like this should be officially the end?
And that you should be the one to do the ending, but you can't?
And do you ever feel that everyone is slowly letting go
Do you ever feel that, that incredibly alone?
And they're saying not to panic
And it's like a broken record
As if anybody knows what that is
And they're saying that we'll manage
It's the hottest one on record
And they're saying that that's just the way it is
Now I can taste it coming
I can taste it with my tongue
And my children are so heavy
But I pick them up and run
And I know I'll have to swim soon
When the water gets too high
I'll keep on holding them above me
I'll keep on holding them and crying

South by south west
Two miles from town
I can't get out
I can't look down
If you can hear
If you're around
I'm over here
I'm over here
I'm watching
Everyone I love
Everyone I love
Everyone I love
Drowning in the sound

You worship the sun and you're aching for change
But you keep starving your heart
You used to have sisters
You don't anymore
You worship the sun
But you keep feeding the dark

Översättning på Svenska av låten
Drowning In The Sound by Amanda Palmer

Du dyrka solen och du är värkande för förändring
Men du håller svälter ditt hjärta
Du brukade ha systrar
Du behöver inte längre
Du dyrka solen
Men du fortsätter att mata den mörka

och jag är ute på gården
Med min son och min dotter
Och himlen är helt svart och jag tycker att vi ska börja köra
Kör från vattnet
Och alla skriker
Skriker att de kommer
Men jag ser inte en enda själ
De är alla så upptagna med att skrika
Inte en enda av dem är att höra
Den fräsande från botten av båten
Jag fick några känslor upp min ärm
Jag fick en kompass i min arm
Jag fick en nål i mitt hjärta
Det kommer att berätta för oss var vi är

South av south west
Två kilometer från stan
Jag kan inte få ut
Jag kan inte titta ner
Om du kan höra
Om du är runt
Jag är här
Jag är här
Jag tittar på alla jag älskar
Drunknar i ljudet

du dyrka solen
Men månen är i vägen
Så får din försvarsmateriel ut
Hon är alltid på jakt efter problem
Hon kommer att få vad som kommit till henne
Hon byter tidvatten och vi kan inte ha det skit runt
Tv, de är skrällande ut en varning
Att vårt naturliga tillstånd är att drunkna
Att vårt naturliga tillstånd är att bränna
Och du försöker att hjälpa till
Och du är att klicka på för att ändra
Och du ringer det in
Och du lägger till ditt namn
Och du är marscherade för fred
Men du är lynchning tik
Som kom upp i ditt ansikte
Hur ska man annars de ska ta det på allvar?

South av south west
Två kilometer från stan
Jag kan inte få ut
Jag kan inte titta ner
Om du kan höra

Om du är runt
Jag är här
Jag är här
Jag tittar på
Alla jag älskar
Drunknar i ljudet

och din kropp är ett tempel
Och det templet är ett fängelse
Och fängelserna är överfulla
Och de intagna vet att det är översvämningar
Och den politiska kroppen blir sjukare för varje minut
Och media är inte falska
Det är bara väldigt obekvämt

vill du någonsin känner för att detta ska vara officiellt slut?
Och att du bör vara en för att göra slut, men du kan inte?
Och känner du någonsin att alla är långsamt släppa
Känner du någonsin att, att det är otroligt ensam?
Och de säger inte till panik
Och det är som en trasig skiva
Som om någon vet vad som är
Och de säger att vi ska hantera
Det är det hetaste på skiva
Och de säger att det är precis så det är
Nu kan jag smaka på den kommande
Jag kan smaka den med min tunga
Och mina barn är så tung
Men jag plockar upp dem och köra
Och jag vet att jag kommer att simma snart
När vattnet blir för högt
Jag kommer att hålla på att hålla dem framför mig
Jag kommer att hålla på att hålla dem och gråter

South av south west
Två kilometer från stan
Jag kan inte få ut
Jag kan inte titta ner
Om du kan höra
Om du är runt
Jag är här
Jag är här
Jag tittar på
Alla jag älskar
Alla jag älskar
Alla jag älskar
Drunknar i ljudet

du dyrka solen och du är värkande för förändring
Men du håller svälter ditt hjärta
Du brukade ha systrar
Du behöver inte längre
Du dyrka solen
Men du håller utfodring mörkret

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Drowning In The Sound Vi är glada!

Amanda Palmer

Drowning In The Sound: ’’Översättning och text - Amanda Palmer
Amanda Palmer (fullständigt namn: Amanda MacKinnon Gaiman Palmer), även känd som Amanda Fucking Palmer, är en sångare, låtskrivare, pianist, performance-konstnär, såväl som sångare, pianist, och textförfattare av duon The Dresden Dolls. Hon uppträder som soloartist, och var också en-halvan av duon Evelyn Evelyn.

Drowning In The Sound

Amanda Palmer har publicerat en ny låt med titeln 'Drowning In The Sound' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Andra album av Amanda Palmer

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som There Will Be No Intermission.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Amanda Palmer

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!