Jump: Översätt på Svenska och låttext - Anna Rf

Översättningen av Jump - Anna Rf på Svenska och original text avlåten
Jump: Italiensk Översättning och text - Anna Rf Italiensk
Jump: Engelsk Översättning och text - Anna Rf Engelsk
Jump: Spanska Översättning och text - Anna Rf Spanska
Jump: Franska Översättning och text - Anna Rf Franska
Jump: Tysk Översättning och text - Anna Rf Tysk
Jump: Portugisiska Översättning och text - Anna Rf Portugisiska
Jump: Ryska Översättning och text - Anna Rf Ryska
Jump: Holländska Översättning och text - Anna Rf Holländska
Jump: Svenska Översättning och text - Anna Rf Svenska
Jump: Norska Översättning och text - Anna Rf Norska
Jump: Danska Översättning och text - Anna Rf Danska
Jump: Hindi Översättning och text - Anna Rf Hindi
Jump: Putsa Översättning och text - Anna Rf Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Jump - Anna Rf på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Jump
by Anna Rf

If you can hear the sound
If you can sing the rhymes
If you can get the groove
And if your body move
So you're one of the tribe
And you're part of the vibe
Don't resist it
Jump

Wherever I look around
I hear the crying ground
Division fear and pain
From here it look insane
When you don't understand
You start using your hands
When you can't talk you fight
And you think you have the right

If you can hear the sound
If you can sing the rhymes
If you can get the groove
And if your body move
So you're one of the tribe

And you're part of the vibe
Don't resist it
Jump
I think we're all the same
For all of us, love is the flame
The fire that burns the hate
Helps us dream and create
I can't see the difference between
And I know that the answer within
Humanity is one big tribe
So why can't we live side by side

If you can hear the sound
If you can sing the rhymes
If you can get the groove
And if your body move
So you're one of the tribe
And you're part of the vibe
Don't resist it
Jum

Översättning på Svenska av låten
Jump by Anna Rf

Om du kan höra ljudet
Om du kan sjunga rim
Om du kan få spåret
Och om din kropp rör sig
Så du är en av stammen
Och du är en del av atmosfären
Motstå det inte
Hoppa

Var jag än tittar omkring
Jag hör den gråtande marken
Divisionen fruktar och smärta
Härifrån ser det galen ut
När du inte förstår
Du börjar använda händerna
När du inte kan prata kämpar du
Och du tror att du har rätt

Om du kan höra ljudet
Om du kan sjunga rim
Om du kan få spåret
Och om din kropp rör sig
Så du är en av stammen

Och du är en del av atmosfären
Motstå inte det
Hopp
Jag tror att vi alla är samma
För oss alla är kärleken lågan
Elden som bränner hatet
Hjälper oss drömma och skapa
Jag kan inte se skillnaden mellan
Och jag vet att svaret inom
mänskligheten är en stor stam
Så varför kan vi inte leva sida vid sida

Om du kan höra ljudet
Om du kan sjunga t han rimmar
Om du kan få spåret
Och om din kropp rör sig
Så du är en av stammen
Och du är en del av atmosfären
Don motstå det
Jum

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Jump? Vi är glada!

KREDITER

Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.