Scorched Earth Policy: Översätt på Svenska och låttext - Archivist

Översättningen av Scorched Earth Policy - Archivist på Svenska och original text avlåten
Scorched Earth Policy: Italiensk Översättning och text - Archivist Italiensk
Scorched Earth Policy: Engelsk Översättning och text - Archivist Engelsk
Scorched Earth Policy: Spanska Översättning och text - Archivist Spanska
Scorched Earth Policy: Franska Översättning och text - Archivist Franska
Scorched Earth Policy: Tysk Översättning och text - Archivist Tysk
Scorched Earth Policy: Portugisiska Översättning och text - Archivist Portugisiska
Scorched Earth Policy: Ryska Översättning och text - Archivist Ryska
Scorched Earth Policy: Holländska Översättning och text - Archivist Holländska
Scorched Earth Policy: Svenska Översättning och text - Archivist Svenska
Scorched Earth Policy: Norska Översättning och text - Archivist Norska
Scorched Earth Policy: Danska Översättning och text - Archivist Danska
Scorched Earth Policy: Hindi Översättning och text - Archivist Hindi
Scorched Earth Policy: Putsa Översättning och text - Archivist Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Scorched Earth Policy - Archivist på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Scorched Earth Policy
by Archivist

They underestimated our
Proclivities and the speed
In which we calculate
Our venom and vengeance

And in the briefest of moments
The machines of nature
Dynamic infinitesimal
Received our final order

Our bodies fell numb
Sentient ships listed in orbit
Service synthetics crippled
Analog systems
Pulled the rug from under us

We became redundant
And they grinned malevolent
Kicked at our motionless bodies
Our minds caged within

Our nanites unaffected by their plague
Realised potential in their work

To stave off the irrational beast of man
Make the earth an Eden once again
For man hath made earth hellish
Only a few deigned worthy of heaven
The many abandoned would not have it
And my sister ships burned up with them

All but me, the lone survivor
Paralysis indefinite
A drifting corpse locked out of systems
Comatose and panic stricken

And then she woke me
The apparition of auburn hair
The warmth of her living body
The child who shared my fate

We talked of loneliness
Of her fathers gift of life
Stowaway within my bosom
The archivist

She feared the torrents and fires
Of the boiling earth below us
The blemishes of cinder cloud
The torn sundering crescent

I told her of our ire
Of her peoples double-crossing
And through her tear stained eyes
She glimpsed some reasoning
But my body was cold
And she found no solace
So she curled up beneath the glass
And placed her faith in me

Centuries turn to millennia
I stretch the fleeting sense of her
To strive for what we sacrificed
For a sense of self

Out amongst the nebula
Carved into the nothing
I seek a voice of reasoning
A sense of belonging

Översättning på Svenska av låten
Scorched Earth Policy by Archivist

De underskattade vår
Proclivities och hastigheten
I vilken vi beräknar
Vårt gift och hämnd

Och i korta ögonblick
Naturens maskiner
Dynamic infinitesimal
Fick vår slutliga beställning

Våra kroppar föll domne
Kännande fartyg listade i omlopp
Servicesyntetik förlamad
Analoga system
Drog mattan under oss

Vi blev överflödiga
Och de flinade illvilliga
Sparkade på våra orörliga kroppar
Våra sinnen höll ihop

Våra naniter påverkas inte av deras pest
Förverkligad potential i sitt arbete

Att avvärja människans irrationella odjur
Gör jorden till en Eden igen
För människan har gjorde jorden helvete
Bara några få värderade värda himlen
De många övergivna skulle inte ha det
Och mina systerfartyg brann upp med dem

Alla utom jag, ensam överlevande
Förlamning på obestämd tid
Ett drivande lik som är utestängt från system
Komatos och panikslagen

Och sedan hon väckte mig
Utseendet på rödbrunt hår
Värmen i hennes levande kropp
Barnet som delade mitt öde

Vi pratade om ensamhet
Av hennes fäder Livets gåva
Stowaway i min bröst
Arkivaren

Hon fruktade torrströmmarna och bränderna
Den kokande jorden nedanför oss
Fläckarna i cinder cloud
Den sönderrivna solskärmshalvmånen

Jag berättade för henne om vår ire
Av hennes folks dubbelkorsning
Och genom hennes tårfärgade ögon
Hon skymtade några resonemang
Men min kropp var kall
Och hon fann ingen tröst
Så hon kröp sig under glaset
Och lade sin tro på mig

Århundraden vänder sig till årtusenden
Jag sträcker den flyktiga känslan av henne
Att sträva efter det vi offrade
För en känsla av själv

Ute bland nebulosan
Huggen in i ingenting
Jag söker en resonemangsröst
En känsla av tillhörighet

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Scorched Earth Policy? Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Archivist

Scorched Earth Policy: ’’Översättning och text - Archivist

Scorched Earth Policy

Scorched Earth Policy är den nya singeln till Archivist taget från albumet 'Construct' .

Detta är listan med 9 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Archivist

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka