Les Otaries: Översätt på Svenska och låttext - Arne Vinzon

Översättningen av Les Otaries - Arne Vinzon på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Les Otaries - Arne Vinzon på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Les Otaries
by Arne Vinzon

Les otaries, les otaries, les otaries
Du zoo de Vincennes
Changent de couleur, de couleur, de couleur
Au soleil couchant

Et les lions, les lions, les lions, les lions
Qui regardent la Seine
Se demandent d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent
Les orang-outangs

Mais ils viennent du Zoo, du Zoo, du Zoo, du Zoo, du Zoo
Du Zoo de Vincennes
Tarif réduit, réduit, réduit, réduit
Pour les enfants

Il y a des éléphants hétérosexuels
Des pumas interlopes, des oiseaux nyctalopes, des petits et des grands

Mais il y a surtout des wapitis tout doux
Tout doux, tout doux, tout doux
Des wapitis tout doux
Tout doux


Les otaries, les otaries, les otaries
Du zoo de Vincennes
Lisent dans le texte, dans le texte, dans le texte, dans le texte
Les philosophes allemands
On leur lance des sôles, des raies, des carpes, des crabes, des rougets, des harengs
Elles sont contentes, ravies, comblées
Elle jouent avec une balle, que leur lancent les gens
Les otaries ,-taries ,-taries du zoo de Vincennes
Les otaries ,-taries ,-taries du zoo de Vincennes

Mais il y a surtout des wapitis tout doux
Tout doux, tout doux, tout doux
Des wapitis tout doux
Tout doux

Les otaries
Du zoo de Vincennes
Changent de couleur au soleil
Couchant

Översättning på Svenska av låten
Les Otaries by Arne Vinzon

Sjölejon, pälssälar, sjölejon
Djurparken i Vincennes
Ändra färg, färg, färg
Den nedgående solen

och lejon, lejon, lejon, lejon
Titta på Seine
Undrar vart det kommer i från, var kommer det ifrån, inte var det kommer i från, var kommer de ifrån, var kommer det ifrån
Orangutangerna
ättre de kommer till Zoo, Zoo, Zoo, Zoo, Zoo
Djurparken i Vincennes
Pris minskas, minskas, minskas, minskas
För barnen

vi har elefanter heterosexuella
Pumas bistra miljö, om fåglar-till-färg, små och stora
ättre viktigare, det är älg alla mjuka
Alla mjuka, alla mjuka, alla mjuka
Mjuk älg
Mycket mjuk

Les sjölejon, pälssälar, sjölejon
Djurparken i Vincennes
Läs i texten, i text, i text, i texten
Tyska filosofer,
Det lanserar sôles, stingrockor, karp, krabbor, multe, sill och strömming
De är glad, glad, fylld
Hon spelar med en boll, som deras lansering människor
Sjölejon , torkade ,-torka av de Vincennes zoo
Sjölejon , torkade , torr till zoo de Vincennes
ättre viktigare, det är älg alla mjuka
Alla mjuka, alla mjuka, alla mjuka
Mjuk älg
Mycket mjuk

Les lejon
Djurparken i Vincennes
Ändrar färg i solen
Sunset

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Les Otaries Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
151
översättningar av låtar
Tack!