Gotta Do: Översätt på Svenska och låttext - Atoms Family

Översättningen av Gotta Do - Atoms Family på Svenska och original text avlåten
Gotta Do: Italiensk Översättning och text - Atoms Family Italiensk
Gotta Do: Engelsk Översättning och text - Atoms Family Engelsk
Gotta Do: Spanska Översättning och text - Atoms Family Spanska
Gotta Do: Franska Översättning och text - Atoms Family Franska
Gotta Do: Tysk Översättning och text - Atoms Family Tysk
Gotta Do: Portugisiska Översättning och text - Atoms Family Portugisiska
Gotta Do: Ryska Översättning och text - Atoms Family Ryska
Gotta Do: Holländska Översättning och text - Atoms Family Holländska
Gotta Do: Svenska Översättning och text - Atoms Family Svenska
Gotta Do: Norska Översättning och text - Atoms Family Norska
Gotta Do: Danska Översättning och text - Atoms Family Danska
Gotta Do: Hindi Översättning och text - Atoms Family Hindi
Gotta Do: Putsa Översättning och text - Atoms Family Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Gotta Do - Atoms Family på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Gotta Do
by Atoms Family

Do what I gotta doYo I never been the cat that rapped for them fat stacks
Always been that cat that rapped for them back
Pause
That's that reward thats pure
Bloody back gauze
Muddy facts
Scratch cat claws
Lord
Cause and effect
Short straw
Stress soars
High as what soldiers in Warsaw saw at war
Sure
Thats hyperbolic to the core
But must remove the polyps
As they pile up on ya pores
Lets see ... whats that symbolic for?
Whatever sick thing in your core that ya gotta cure
Or
Maybe its symbolic of the truth
That sometimes a dude just gotta do what he gotta do

The language carry relevance when bliss steps shadows dance
Outta box circulars the curvatures don't disenchant
This'll slant heads tilt axis till it tints the chance
Of a thought to unfold distant chants of the soul
It echos loud up in a mold
Reverberate intelligence allows the heart to hello home
Greetings from divine
Angels swinging from my spine leaving tingles on my mind
Purpose driven with a whisper engine pieces of the pine
Chiseled house upon the hill it bellows smoke its just a sign
Exposure of my light it permeates the frozen eye
And sees and senses all the worldliness with spirit on my mindI refuse to assimilate
I can take a simple 8
Kick it on its side now it applies in my symbol state
With in minutes I'm infinite
The infant to the invalid the spaces in between i live the dream of being limitless
I live amongst the ruined
Digging through the ruins
Exhume the tombs of deities and see their only human
And god is just a construct constructed by the cons but
What If we corrupt it then cut it with other concepts
Repackage rebrand the shit we act as the anarchists
React before the action and hack in to all the happenstance
4chan channel zero heroes got the floor plans
Peace to Blueprint we're not deluded like them store brands
This we do for us if you like it that's a bonus
Not for the money or the praise, no, we only crave the wholeness

Do what I gotta do, gotta


You can say unorthodox ill call it another box to tick
And close the lid on and eventually shit on

Do what I gotta do, gotta


Its the glue that connects is the truth that's Sort of Wreckless
It's all intersected from the cradle to the death bed

Do what I gotta do, gotta


That's why it's called atoms its part of me and part of you
Tt's the reason we exist it's why we do what we gotta do

Översättning på Svenska av låten
Gotta Do by Atoms Family

Gör vad jag måste göraYo jag har aldrig varit katten som rappade för dem feta högar
Alltid varit den katten som rappade för dem tillbaka
Paus
Det är den belöningen som är ren
Blodig ryggbinda
Leriga fakta
Skrapa kattens klor
Lord
Orsak och effekt
Kort halm
Stress svävar
Högt som vad soldater i Warszawa såg i krig
Visst
Det är hyperboliskt till kärnan
Men måste ta bort polyperna
När de staplar upp på dig porer
Låt oss se ... vad är det symboliskt för?
Vilken sjuka sak i din kärna som du måste bota
Eller
Kanske är det symboliskt för sanningen
Det ibland en kille måste bara göra vad han måste göra

Språket har relevans när salighet steg skuggor dansar
Outta-rutan cirkulerar krökningarna inte disenchant
Detta kommer att sneda huvuden lutningsaxel tills det tänker chansen
En tanke att utveckla själens avlägsna chants
Det ekar högt upp i en form
Efterklangs intelligens gör att hjärtat kan hej hem
Gree ting från gudomligt
Änglar som svänger från min ryggrad och lämnar stickningar i mitt sinne
Syfte drivs med en viskande motor bitar av tall
Mejslat hus på kullen det bälgar röker det bara ett tecken
Exponering av mitt ljus genomsyrar det frusna ögat
Och ser och känner all världslighet med anda i mitt sinne


Jag vägrar att assimilera
Jag kan ta en enkel 8
Sparka den på sin sida nu gäller den i mitt symboltillstånd
Med på några minuter är jag oändlig
Spädbarnet till ogiltigt mellanslag däremellan jag lever drömmen om att vara gränslös
Jag bor bland de förstörda
Gräver igenom ruinerna
Gräv ut gudarnas gravar och se deras enda mänskliga
Och gud är bara en konstruktion konstruerad av nackdelarna men
Vad Om vi ​​korrumperar det så skär det med andra begrepp
Ompaket ommärka skiten vi agerar som anarkister
Reagera innan åtgärden och hacka in till alla händelser
4chan kanal noll hjältar fick planritningarna
Peace to Blueprint vi är inte vilseledade som att de lagrar varumärken
Detta gör vi för oss om du gillar det, det är en bonus
Inte för pengarna eller beröm, nej, vi längtar bara efter helheten

Gör vad jag måste göra, måste


Du kan säga oortodox sjuk kall det en annan ruta för att kryssa
Och stäng locket på och så småningom skit på

Gör vad jag måste göra, måste


Det är limet som ansluter är sanningen som är typ av vraklös
Det korsas allt från vaggan till dödsängen

Gör vad jag måste göra, måste


Det är därför det kallas atomer som en del av mig och en del av dig
Det är anledningen till att vi finns det är därför vi gör det vi måste göra

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Gotta Do Vi är glada!

KREDITER

Låten "Gotta Do" skrevs av WindNBreeze, Cryptic One e Alaska (Atoms Family). Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Atoms Family

Gotta Do: ’’Översättning och text - Atoms Family

Gotta Do

Atoms Family har publicerat en ny låt med titeln 'Gotta Do' taget från albumet 'SANDS' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

9 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Atoms Family

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!