Cities In The Distance: Översätt på Svenska och låttext - Aviators

Översättningen av Cities In The Distance - Aviators på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Cities In The Distance - Aviators på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Cities In The Distance
by Aviators

The rain pours longer every night
The neon glows a lullaby
And it's haunted
Haunted with our pride
Corruption intertwined with greed
Performing interchangeably
But I wanted
I wanted to be free
A system of the absolutes
Distract to keep the people mute
And we'll all move along
But somewhere it's a different show
The re-ignition starts to glow
Far away now
They sing a brand new song

Now from the shadows
I can see their light
The lone stars shine
On the world's last night
Trapped in the veil
I've only heard their cries
The cities chanting
Their last reprise

Subsections of an institute
The work of bureaucratic brutes
They're trying
Trying to save face
But citizens of darker times
Have learned to question better lies
While they're running
Running out of space
But maybe there's one last resort
When our resources come up short
A light on the horizon shines alone
The cities in the distance live
With sanctuary left to give
Resistance soon ignites into a glow

Now from the shadows
I can see their light
The lone stars shine
On the world's last night
Trapped in the veil
I've only heard their cries
The cities chanting

Their last reprise

Raise
Your hands upwards in praise
Not of the gods but rather
The human cause undying
The fear
Has held us back for years
We sold our hearts for nothing
We wasted our own time
At fault
With eyes on you all
They kept us scared and silent
And desperate to survive
The light
Grows closer every night
So we will sate our hunger
And know the world revived

Now from the shadows
I can see their light
The lone stars shine
On the world's last night
Trapped in the veil
I've only heard their cries
The cities chanting
Their last reprise

Now from the shadows
I can see their light
The lone stars shine
On the world's last night
Trapped in the veil
I've only heard their cries
The cities chanting
Their last reprise

Now from the shadows
I can see their light
The lone stars shine
On the world's last night
Trapped in the veil
I've only heard their cries
The cities chanting
Their last reprise

Översättning på Svenska av låten
Cities In The Distance by Aviators

Regnet öser längre varje natt
Neon lyser en vaggvisa
Och det är hemsökta
Haunted med vår stolthet
Korruption sammanflätade med girighet
Utför omväxlande
Men jag ville
Jag ville vara fri
Ett system av 'absolutes'
Distrahera att hålla folk mute
Och vi ska alla gå tillsammans
Men någonstans är det en annan visa
Den återantändning börjar glöda
Långt borta nu
De sjunger en helt ny låt

Now från skuggorna
Jag kan se deras ljus
Lone stars shine
På världens sista natt
Instängd i slöja
Jag har bara hört deras rop
Städerna skandera
Deras sista repris

Subsections av en institutet
Arbetet byråkratiska råskinn
De försöker
Försöker att rädda ansiktet
Men medborgarna i mörkare tider
Har lärt mig att fråga ligger bättre
Medan de är igång
Ont om utrymme
Men det kanske finns en sista utväg
När våra resurser komma upp kort
Ett ljus vid horisonten lyser ensam
Städer i fjärran live
Med sanctuary kvar att ge
Motstånd snart antänds i en glöd

Now från skuggorna
Jag kan se deras ljus
Lone stars shine
På världens sista natt
Instängd i slöja
Jag har bara hört deras rop
Städerna skandera

Deras sista repris

Raise
Händerna uppåt i beröm
Inte för gudarna, men snarare
Den mänskliga orsakar undying
Rädsla
Har hållit oss tillbaka för år
Vi sålde våra hjärtan för ingenting
Vi slösat vår egen tid
Vid fel
Med ögonen på er alla
De höll oss rädd och tyst
Och desperat för att överleva
Bakgrund
Växer närmare varje natt
Så vi ska mätta vår hunger
Och vet world återupplivade

Now från skuggorna
Jag kan se deras ljus
Lone stars shine
På världens sista natt
Instängd i slöja
Jag har bara hört deras rop
Städerna skandera
Deras sista repris

Now från skuggorna
Jag kan se deras ljus
Lone stars shine
På världens sista natt
Instängd i slöja
Jag har bara hört deras rop
Städerna skandera
Deras sista repris

Now från skuggorna
Jag kan se deras ljus
Lone stars shine
På världens sista natt
Instängd i slöja
Jag har bara hört deras rop
Städerna skandera
Deras sista repris

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Cities In The Distance Vi är glada!

Aviators

Cities In The Distance: ’’Översättning och text - Aviators
Flygare är ett indie-musiker som ligger i Florida som specialiserat sig på filmisk musik, allt från alternativ till orkester till synthwave till electronica. Han poäng även tv-spel, filmer, och gör musik 'bara för att det är kul.'

Cities In The Distance

Aviators har publicerat en ny låt med titeln 'Cities In The Distance' taget från albumet 'The Cinematic Future' publicerad Fredag 27 Mars 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 13 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Aviators

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!