Sainthood And Sanctuary: Översätt på Svenska och låttext - Aviators

Översättningen av Sainthood And Sanctuary - Aviators på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Sainthood And Sanctuary - Aviators på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Sainthood And Sanctuary
by Aviators

Safe from an early grave
But death feels closer still
When does the human soul cave
To find itself a kill
Promised a crown of glory
Fought for an equal stand
But fortune would never find me
In this blood red land

Why have I given my heart
I've fallen so far
Because now the future scares me
Why am I broken and small
I'd sacrifice all
For sainthood and sanctuary

After I sought protection
The saviors broke my bones
Lost streets that I remember
Now lie here alone
Mantras of greater purpose
End up left behind
The faithful don't deserve this
Desperate and blind

Why have I given my heart
I've fallen so far
Because now the future scares me
Why am I broken and small
I'd sacrifice all
For sainthood and sanctuary

I would give anything
To know I'm not alone
I'm tired of suffering

When I once had a home

Fallen graces
Familiar faces
Never look like mine
Rings of fire
And holy water
Never turn back time
Why do I
Have many questions
Intel I can't find
Still unsure of
My mind's selection
To trust my fallen kind

Why have I given my heart
I've fallen so far
Because now the future scares me
Why am I broken and small
I'd sacrifice all
For sainthood and sanctuary

Why have I given my heart
I've fallen so far
Because now the future scares me
Why am I broken and small
I'd sacrifice all
For sainthood and sanctuary

I would give anything
To know I'm not alone
I'm tired of suffering
When I once had a home

Översättning på Svenska av låten
Sainthood And Sanctuary by Aviators

Säker från en tidig grav
Men döden känns ännu närmare
När inte den mänskliga själen grotta
För att hitta sig själv en kill
Lovade en krona
Kämpade för lika stå
Men lyckan skulle aldrig hitta mig
I detta blod rött land

Why har jag givit mitt hjärta
Jag har fallit så långt
Eftersom nu framtiden skrämmer mig
Varför är jag trasiga och små
Jag skulle offra allt
För helgonförklaring och fristad

är jag sökte skydd
Den frälsare som bröt mitt ben
Förlorade gator som jag minns
Nu ligga här ensam
Mantran av större syfte
Slut upp bakom vänster
De troende inte förtjänar detta
Desperat och blind

Why har jag givit mitt hjärta
Jag har fallit så långt
Eftersom nu framtiden skrämmer mig
Varför är jag trasiga och små
Jag skulle offra allt
För helgonförklaring och fristad

I skulle ge vad som helst
Att veta att jag är inte ensam
Jag är trött på att lida

När jag hade en gång ett hem

Fallen nådegåvor
Välbekanta ansikten
Titta aldrig som min
Ringar av eld
Och heligt vatten
Aldrig vrida tillbaka tiden
Varför gör jag
Många frågor
Intel jag kan inte hitta
Fortfarande osäker på
Mitt sinne urval
Att lita på min fallit typ

Why har jag givit mitt hjärta
Jag har fallit så långt
Eftersom nu framtiden skrämmer mig
Varför är jag trasiga och små
Jag skulle offra allt
För helgonförklaring och fristad

Why har jag givit mitt hjärta
Jag har fallit så långt
Eftersom nu framtiden skrämmer mig
Varför är jag trasiga och små
Jag skulle offra allt
För helgonförklaring och fristad

I skulle ge vad som helst
Att veta att jag är inte ensam
Jag är trött på att lida
När jag hade en gång ett hem

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Sainthood And Sanctuary Vi är glada!

Aviators

Sainthood And Sanctuary: ’’Översättning och text - Aviators
Flygare är ett indie-musiker som ligger i Florida som specialiserat sig på filmisk musik, allt från alternativ till orkester till synthwave till electronica. Han poäng även tv-spel, filmer, och gör musik 'bara för att det är kul.'

Sainthood And Sanctuary

Aviators har publicerat en ny låt med titeln 'Sainthood And Sanctuary' taget från albumet 'The Cinematic Future' publicerad Fredag 27 Mars 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

13 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Aviators

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!