Lament For Derwent Village: Översätt på Svenska och låttext - Bella Hardy

Översättningen av Lament For Derwent Village - Bella Hardy på Svenska och original text avlåten
Lament For Derwent Village: Italiensk Översättning och text - Bella Hardy Italiensk
Lament For Derwent Village: Engelsk Översättning och text - Bella Hardy Engelsk
Lament For Derwent Village: Spanska Översättning och text - Bella Hardy Spanska
Lament For Derwent Village: Franska Översättning och text - Bella Hardy Franska
Lament For Derwent Village: Tysk Översättning och text - Bella Hardy Tysk
Lament For Derwent Village: Portugisiska Översättning och text - Bella Hardy Portugisiska
Lament For Derwent Village: Ryska Översättning och text - Bella Hardy Ryska
Lament For Derwent Village: Holländska Översättning och text - Bella Hardy Holländska
Lament For Derwent Village: Svenska Översättning och text - Bella Hardy Svenska
Lament For Derwent Village: Norska Översättning och text - Bella Hardy Norska
Lament For Derwent Village: Danska Översättning och text - Bella Hardy Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Lament For Derwent Village - Bella Hardy på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Lament For Derwent Village
by Bella Hardy

Seven pink roses
All that I saved
Faded pink roses, crumbling, pressed in the page
Last of the roses
My sweat and my blood
My beautiful garden strangled weeds in the flood
When a heart can be drowned
When strong stones so easily broken
Never more will bird song sound
My fathers stories will no more be spoken
A single memorial
The church spire remained
Cresting the waters surface, at least ‘till today
But they're coming with dynamite

And she too must go
She’ll lie with the empty graves in that deep black below
When a heart can be drowned
When strong stones so easily broken
Never more will bird song sound
My fathers stories will no more be spoken
Home is the landmarks
Worn rock and marked tree
The land is your family’s story, that valley was me
Seven pink roses
All that I saved
Dark tempest waters washed their strong roots away

Översättning på Svenska av låten
Lament For Derwent Village by Bella Hardy

Sju rosa rosor
Allt jag räddade
bleknade rosa rosor, smulande, pressade på sidan
Rosens sista
Min svett och mitt blod
Min vackra trädgård kvävde ogräs i översvämningen
När ett hjärta kan drunknas
När starka stenar så lätt bryts
Aldrig mer kommer fågelnsång att låta
Mina fädernas berättelser kommer inte mer att talas
Ett enda minnesmärke
Kyrspiran var kvar
Krossar vattenytan, åtminstone 'tills idag
Men de kommer med dynamit

Och hon måste också gå
Hon Jag kommer att ligga med de tomma gravarna i den djupa svarta nedan
När ett hjärta kan drunknas
När starka stenar så lätt bryts
Aldrig mer kommer fågelnsång att låta
Mina fädernas berättelser kommer inte mer talas
Hemmet är landmärken
Sliten sten och märkt träd
Landet är din familjs berättelse, den dalen var jag
Sju rosa rosor
Allt jag räddade
Mörka stormvatten tvättade sina starka rötter bort

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Lament For Derwent Village Vi är glada!

Bella Hardy

Lament For Derwent Village: ’’Översättning och text - Bella Hardy

Lament For Derwent Village

Bella Hardy har publicerat en ny låt med titeln 'Lament For Derwent Village' taget från albumet 'The Dark Peak and the White' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

10 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Bella Hardy

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!