The January Man: Översätt på Svenska och låttext - Bert Jansch

Översättningen av The January Man - Bert Jansch på Svenska och original text avlåten
The January Man: Italiensk Översättning och text - Bert Jansch Italiensk
The January Man: Engelsk Översättning och text - Bert Jansch Engelsk
The January Man: Spanska Översättning och text - Bert Jansch Spanska
The January Man: Franska Översättning och text - Bert Jansch Franska
The January Man: Tysk Översättning och text - Bert Jansch Tysk
The January Man: Portugisiska Översättning och text - Bert Jansch Portugisiska
The January Man: Ryska Översättning och text - Bert Jansch Ryska
The January Man: Holländska Översättning och text - Bert Jansch Holländska
The January Man: Svenska Översättning och text - Bert Jansch Svenska
The January Man: Norska Översättning och text - Bert Jansch Norska
The January Man: Danska Översättning och text - Bert Jansch Danska
The January Man: Hindi Översättning och text - Bert Jansch Hindi
The January Man: Putsa Översättning och text - Bert Jansch Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The January Man - Bert Jansch på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The January Man
by Bert Jansch

Oh, the January man
He walks the road in woollen coat
And boots of leather
The February man
Still shakes the snow from off his hair
And blows his hands
Oh, the man of March, he sees the spring
And wonders what the year will bring
And hopes for better weather

Through April rain the man
Goes down to watch the birds come in
To share the summer
The man of May stands very still
Watching the children dance away the day
In June the man inside the man
Is young and wants to lend a hand
And grins at each new colour

And in July the man
In cotton shirt, he sits and thinks
On being idle
The August man in thousands takes the road
To watch the sea and find the sun

September man is standing near
To saddle up and leave the year
And autumn is his bridle
And the man of new October
Takes the reins, and early frost
Is on his shoulders
The poor November man
Sees fire and rain and snow and mist
And a winter gale
December man looks through the snow
To let eleven brothers know
They're all a little older

And the January man
Comes round again in woollen clothes
And boots of leather
To take another turn and walk along the icy road
He knows so well
Oh, the January man is here
For starting each and every year
Along the road foreve

Översättning på Svenska av låten
The January Man by Bert Jansch

Åh, januarimannen
Han går vägen i ullrock ”
Och stövlar av läder
Februari-mannen
Skakar fortfarande snön från håret
Och blåser händer
Åh, mannen i mars, han ser våren
Och undrar vad året kommer att medföra
Och hoppas på bättre väder

Genom aprilregnet mannen
Går ner för att se fåglarna komma in
Att dela sommaren
Mannen i maj står väldigt still
Tittar på barnen dansa bort dagen
I juni mannen inne mannen
Är ung och vill låna ut en hand
Och gliser åt varje ny färg

Och i juli mannen
I bomullsskjorta sitter han och tänker
Att vara ledig
Augustimannen i tusentals tar vägen
Att titta på havet och hitta solen

Septembermannen står nära
Att sadla upp och lämna året
Och hösten är hans tygla
Och mannen från den nya oktober
Tar tyglarna, och tidig frost
Är på hans axlar
Den stackars novembermannen
Ser eld och regn och sno w och dimma
Och en vinterstorm
Decemberman tittar genom snön
Att låta elva bröder veta
De är alla lite äldre

Och Januari-mannen
Kommer igen i ullkläder
Och stövlar av läder
Att ta en ny sväng och gå längs den isiga vägen
Han vet så väl
Åh, den Januari mannen är här
För att starta varje år
Längs vägen framåt

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The January Man Vi är glada!

Bert Jansch

The January Man: ’’Översättning och text - Bert Jansch

The January Man

The January Man är den nya singeln till Bert Jansch taget från albumet 'Moonshine' .

6 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Bert Jansch

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!