Brooklyn, Goodbye: Översätt på Svenska och låttext - Black 47

Översättningen av Brooklyn, Goodbye - Black 47 på Svenska och original text avlåten
Brooklyn, Goodbye: Italiensk Översättning och text - Black 47 Italiensk
Brooklyn, Goodbye: Engelsk Översättning och text - Black 47 Engelsk
Brooklyn, Goodbye: Spanska Översättning och text - Black 47 Spanska
Brooklyn, Goodbye: Franska Översättning och text - Black 47 Franska
Brooklyn, Goodbye: Tysk Översättning och text - Black 47 Tysk
Brooklyn, Goodbye: Portugisiska Översättning och text - Black 47 Portugisiska
Brooklyn, Goodbye: Ryska Översättning och text - Black 47 Ryska
Brooklyn, Goodbye: Holländska Översättning och text - Black 47 Holländska
Brooklyn, Goodbye: Svenska Översättning och text - Black 47 Svenska
Brooklyn, Goodbye: Norska Översättning och text - Black 47 Norska
Brooklyn, Goodbye: Danska Översättning och text - Black 47 Danska
Brooklyn, Goodbye: Hindi Översättning och text - Black 47 Hindi
Brooklyn, Goodbye: Putsa Översättning och text - Black 47 Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Brooklyn, Goodbye - Black 47 på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Brooklyn, Goodbye
by Black 47

Josie, are you listenin', can you pull the veil apart
Is the circle still unbroken, can you touch my serpent heart
Is the light still in your window, the latch open on your door
Or does some stranger occupy my footprints on your floor
Goodbye, goodbye, goodbye in the wind and the pourin' rain
Latino boys call out your name
Why can't you still be mine
Brooklyn, goodbye

Why did I ever leave you, was I clean out of my head
To rise up on that blue Monday and quit your perfumed bed
Though it all made perfect sense, I was such a fool
To leave behind the one who loved me more than all the world

Goodbye, goodbye, goodbye in the wind and the pourin' rain
Latino boys call out your name
It's getting harder to recall when you were mine
Brooklyn, goodbye, goodbye, goodbye
I just can't deal with the way

Those Bay Ridge boys all know your game
Why can't you still be mine
Brooklyn, goodbye

Now the storm is over and the streets are sparkling clean
Do you sit upon your fire escape and read your Mister Greene
Though we did the best for everyone concerned
The price we paid cannot be measured in literary terms
Goodbye, goodbye, goodbye in the wind and the pourin' rain
Down on 47th, Latino boys call out your name
It's getting harder to recall when you were mine
Brooklyn, goodbye, goodbye, goodbye
I just can't deal with the way
Those Bay Ridge boys all know your game
Why can't you still be mine
Brooklyn, goodbye

Översättning på Svenska av låten
Brooklyn, Goodbye by Black 47

Josie, lyssnar du, kan du dra isär slöjan
Är cirkeln fortfarande obruten, kan du röra vid mitt ormhjärta
Är ljuset fortfarande i ditt fönster, spärren öppen på din dörr
Eller upptar någon främling mina fotavtryck på ditt golv
Hejdå, hejdå, hejdå i vinden och det regnande regnet
Latino-pojkar ropar ut ditt namn
Varför kan du fortfarande inte vara min
Brooklyn, hejdå

Varför lämnade jag dig någonsin, var jag ren ur mitt huvud
Att stiga upp på den blå måndagen och sluta din parfymerade säng
Fast allt var perfekt meningsfullt, jag var så dålig
Att lämna den som älskade mig mer än hela världen

Hejdå, hejdå, hejdå i vinden och regnet
Latino-pojkar ropar ut ditt namn
Det blir svårare att komma ihåg när du var min
Brooklyn, hejdå, hejdå, hejdå
Jag kan bara inte hantera vägen

De Bay Ridge-pojkarna känner alla till ditt spel
Varför kan du inte fortfarande vara mitt
Brooklyn, hejdå

Nu är stormen o ver och gatorna glittrar rent
Sitter du vid din brandflykt och läser din herre Greene
Även om vi gjorde det bästa för alla berörda
Priset vi betalade kan inte mätas i litterära termer
Hejdå, hejdå, hejdå i vinden och regnregn
Ner på 47: e ropar Latino-pojkar ditt namn
Det blir svårare att komma ihåg när du var min
Brooklyn, hejdå , hejdå, hejdå
Jag kan bara inte hantera sättet
De här Bay Ridge-pojkarna känner alla till ditt spel
Varför kan du inte fortfarande vara mitt
Brooklyn, hej

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Brooklyn, Goodbye Vi är glada!

Black 47

Brooklyn, Goodbye: ’’Översättning och text - Black 47

Brooklyn, Goodbye

Black 47 har publicerat en ny låt med titeln 'Brooklyn, Goodbye' taget från albumet 'New York Town' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

7 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Black 47

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!