The Last Candle: Översätt på Svenska och låttext - Blind Guardian

Översättningen av The Last Candle - Blind Guardian på Svenska och original text avlåten
The Last Candle: Italiensk Översättning och text - Blind Guardian Italiensk
The Last Candle: Engelsk Översättning och text - Blind Guardian Engelsk
The Last Candle: Spanska Översättning och text - Blind Guardian Spanska
The Last Candle: Franska Översättning och text - Blind Guardian Franska
The Last Candle: Tysk Översättning och text - Blind Guardian Tysk
The Last Candle: Portugisiska Översättning och text - Blind Guardian Portugisiska
The Last Candle: Ryska Översättning och text - Blind Guardian Ryska
The Last Candle: Holländska Översättning och text - Blind Guardian Holländska
The Last Candle: Svenska Översättning och text - Blind Guardian Svenska
The Last Candle: Norska Översättning och text - Blind Guardian Norska
The Last Candle: Danska Översättning och text - Blind Guardian Danska
The Last Candle: Hindi Översättning och text - Blind Guardian Hindi
The Last Candle: Putsa Översättning och text - Blind Guardian Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The Last Candle - Blind Guardian på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The Last Candle
by Blind Guardian

Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Have you forgotten him?

Far from the land
Where the sun is born
Down in the wood 'Caladon'
Do you know the place
Where the light is never seen
And all the hopes are turned
By the final cry
Turned to Stone
Turned to Stone
Turned to Stone
Turned to Stone

Whispering tunes in the wind
All hopes are gone with the night
When the old man will never come back
Remember his words and his songs
And we see the raven's flying in the distance
But no wizard's singing his song

Somebody's out in the night
I fly in time
The last candle will burn
There's hope for everyone
When the last candle burns high
Oh, it's time for life
The elves and gnomes have to hide
When the moon is showing its face
And raging orcs will set their traps
And the forest will burn
They hate green trees
And love the dark
They don't understand
That they're caught and left alone
They feel the magic in the wind
They just fear the old man's song

Somebody's out in the night
I fly in time
The last candle will burn
There's hope for everyone
When the last candle burns high
Oh, it's time for life

Corrupted old gnome
Betrayer of all
You know so much about all
What is your price?

Gnome:
'Too much, too much
You cannot pay with your silver and your gold
There's just a little chance to save the wizard's life
There's just a little chance for all you fools
Now pay'
And so I walk across the land
And hope to hear the wizard's song

Somebody's out in the night
I fly in time
The last candle will burn
There's hope for everyone
When the last candle burns high
Oh, it's time for life

Somebody's out in the night
I fly in time
The last candle will burn
There's hope for everyone
When the last candle burns high
Oh, it's time for life

Somebody's out there
I feel there is somebody
Somebody's out there
I feel there is somebody

Översättning på Svenska av låten
The Last Candle by Blind Guardian

Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Guardian, Guardian, Guardian of the Blind
Har du glömt honom?

Långt ifrån landet
Var solen föddes
Ner i skogen 'Caladon'
Känner du till platsen
Där ljuset ses aldrig
Och alla förhoppningar vänds
Genom det sista ropet
Vänds till sten
Vänds till sten
Vänds till sten
Vänds till sten

Viskande låtar i vinden
Alla förhoppningar är borta med natten
När den gamle mannen aldrig kommer tillbaka
Kom ihåg hans ord och hans låtar
Och vi ser korpen flyga i fjärran
Men ingen trollkarl sjunger sin sång

Någon är ute på natten
Jag flyger i tid
Det sista ljuset kommer att brinna
Det finns hopp för alla
När det sista ljuset brinner högt
Åh, det är dags för livet
Elverna och nissarna måste gömma sig
När månen visar sitt ansikte
Och rasande ork s sätter sina fällor
Och skogen kommer att brinna
De hatar gröna träd
Och älskar mörkret
De förstår inte
Att de fångas och lämnas ensamma
De känner magin i vinden
De fruktar bara den gamla mans sång

Någon är ute på natten
Jag flyger i tid
Den sista ljus kommer att brinna
Det finns hopp för alla
När det sista ljuset brinner högt
Åh, det är dags för livet

Skadad gammal gnome
Förräder av alla
Du vet så mycket om allt
Vad är ditt pris?

Gnome:
'För mycket, för mycket
Du kan inte betala med ditt silver och ditt guld
Det finns bara en liten chans att rädda trollkarlens liv
Det finns bara en liten chans för alla dårar
Betala nu '
Och så går jag över landet
Och hoppas att höra trollkarlens låt

Någon är ute på natten
Jag flyger i tid
Det sista ljuset kommer att brinna
Det finns hopp för alla
När det sista ljuset brinner högt
Åh, det är dags för livet

Somebo dy är ute på natten
Jag flyger i tid
Det sista ljuset kommer att brinna
Det finns hopp för alla
När det sista ljuset brinner högt
Åh, det är dags för livet

Någon är där ute
Jag känner att det finns någon
Någon är där ute
Jag känner att det finns någon

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The Last Candle Vi är glada!

Blind Guardian

The Last Candle: ’’Översättning och text - Blind Guardian
Bildas i den lilla tyska staden Krefeld, Blind Guardian fulländat en blandning av gotisk och fantasy-färgad Europeisk power metal med hastighet och teknisk precision av speed metal.

The Last Candle

Blind Guardian har publicerat en ny låt med titeln 'The Last Candle' taget från albumet 'Tales from the Twilight World' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Albumet består av 10 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Andra album av Blind Guardian

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Imaginations from the Other Side / Nightfall in Middle-Earth / Follow the Blind.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Blind Guardian

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!