War: Översätt på Svenska och låttext - Bob Marley & the Wailers

Översättningen av War - Bob Marley & the Wailers på Svenska och original text avlåten
War: Italiensk Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Italiensk
War: Engelsk Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Engelsk
War: Spanska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Spanska
War: Franska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Franska
War: Tysk Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Tysk
War: Portugisiska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Portugisiska
War: Ryska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Ryska
War: Holländska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Holländska
War: Svenska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Svenska
War: Norska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Norska
War: Danska Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Danska
War: Hindi Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Hindi
War: Putsa Översättning och text - Bob Marley & The Wailers Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av War - Bob Marley & The Wailers på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av War
by Bob Marley & the Wailers

Until the philosophy which hold one race
Superior and another Inferior
Is finally
And permanently
Discredited
And abandoned
Everywhere is war
Me say war


That until there are no longer
First-class and second-class citizens of any nation
Until the colour of a man's skin
Is of no more significance than the colour of his eyes
Me say war


That until the basic human rights
Are equally guaranteed to all
Without regard to race
Dis a war


That until that day
The dream of lasting peace
World citizenship
Rule of international morality
Will remain in but a fleeting illusion to be pursued
But never attained
Now everywhere is war
War

And until the ignoble and unhappy regime
That hold our brothers in Angola

In Mozambique
South Africa
Sub-human bondage
Have been toppled
Utterly destroyed
Well, everywhere is war
Me say war


War in the east
War in the west
War up north
War down south


War, war
Rumors of war
And until that day
The African continent
Will not know peace
We Africans will fight, we find it necessary
And we know we shall win
As we are confident
In the victory
Of good over evil

Good over evil, yeah!
Good over evil
Good over evil, yeah!
Good over evil
Good over evil, yeah!

Översättning på Svenska av låten
War by Bob Marley & the Wailers

Tills filosofin som håller en tävling
Överlägsen och en annan Sämre
Är äntligen
Och permanent
Diskrediterad
Och övergiven
Överallt är krig
Jag säg krig


Det tills det inte längre finns
Första klassens och andra klassens medborgare i någon nation
Fram till färgen på en mans hud
Är inte mer betydelsefull än ögonfärgen
Jag säger krig


Det tills de grundläggande mänskliga rättigheterna
Är lika garanterade för alla
Utan avseende ras
Dis a war


Det fram till den dagen
Drömmen om varaktig fred
Världsmedborgarskap
Regel om internationell moral
Kommer att stanna kvar men en flyktig illusion som ska bedrivas
Men aldrig uppnådd
Nu är krig överallt
Krig

Och tills den ogudaktiga och olyckliga regimen
Det håller våra bröder i Angola

I Moçambique
Sydafrika
Träldom under mänskligheten
Har störtats
Helt förstört
Tja, överallt är krig
Jag säger krig


Krig i öster
Krig i väst
Krig upp norr
Krig norr


Krig, krig
Rykten om krig
Och fram till den dagen
Den afrikanska kontinenten
Kommer inte att känna fred
Vi afrikaner kommer att kämpa, vi finner det nödvändigt
Och vi vet att vi kommer att vinna
Som vi är självsäker
I segern
Av gott över ont

Bra över ondska, ja!
Bra över ondska
Bra över ondska, ja!
Bra över ondska
Bra över ondska, ja!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten War Vi är glada!

Bob Marley & the Wailers

War: ’’Översättning och text - Bob Marley & the Wailers
Bob Marley och the Wailers var en Jamaicansk reggae band som skapats av Bob Marley, Peter Tosh och Bunny Wailer.

War

Bob Marley & The Wailers har publicerat en ny låt med titeln 'War' taget från albumet 'Rastaman Vibration' publicerad Torsdag 17 September 2020 och vi visar dig gärna texten och översättningen.

9 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Bob Marley & The Wailers

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Uprising / Legend - The Best of Bob Marley & The Wailers / Natty Dread / Exodus / Confrontation / Babylon By Bus / Natural Mystic: The Legend Lives On.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Bob Marley & the Wailers

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!