Bootzilla: Översätt på Svenska och låttext - Bootsy’s Rubber Band

Översättningen av Bootzilla - Bootsy’s Rubber Band på Svenska och original text avlåten
Bootzilla: Italiensk Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Italiensk
Bootzilla: Engelsk Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Engelsk
Bootzilla: Spanska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Spanska
Bootzilla: Franska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Franska
Bootzilla: Tysk Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Tysk
Bootzilla: Portugisiska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Portugisiska
Bootzilla: Ryska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Ryska
Bootzilla: Holländska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Holländska
Bootzilla: Svenska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Svenska
Bootzilla: Norska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Norska
Bootzilla: Danska Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Danska
Bootzilla: Hindi Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Hindi
Bootzilla: Putsa Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Bootzilla - Bootsy’s Rubber Band på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Bootzilla
by Bootsy’s Rubber Band

Don't let her cry
Don't let that little girl cry

Yabadabbadoozay, baba!
. . . Bootzilla's here!
The world's only rhinestone rock star doll baba!
I wanna be your toy
I wanna play for you . .
Created by Funk-A-Tech Incorporated
Makers of funky things to play with
Wind me up, people!
Say what the .

Wind me up, wind me up
Won't you . . . !
Simon says do this
What you to . . . !
Simons says do that You got to pull my string
You got to pull, you got to pull my string
Rock star doll, baby
You got to pull, you got to pull my string
Fourteen carat funk!

Wind me up!
. . Child, Funk AWAY! Wind me up!
I come equipped with stereophonic funk producin' disco inducin' twin magnetic rock receptors
I'm perfect for bumpin', you see

Just wind me up!
Put me on your credit charge and at no extra expense
Comes this remote control unit
Oh yeah! I'm programmable!
One heck of a doll, baby baba
Bootzilla here!
Made by the makers of funky things to play with
Trademark Funk-A-Tech Incorporated, baba

Pull my string, I'll dance, I'll sing I'll play for you
Wind me up! I'll dance, I'll sing, i'll play with you
Let me be your super hero baby doll
Teddy Bears and Barbie dolls can't boogie down
They can't boogie down!

I'm a boogie woogie baby
If you wanna see me boogie
All you gotta do is wind me up

Baby, don't let him cry
Don't you let that big boy cry

. . Play for you now
Bootzilla here!
I'm a rhinestone rock star monster of a doll, baby baba
A doll for all seasons
A family doll, baby baba
But I have been known to get into personal relationships
Oh well, wiiiiinnd me up!
Wind me up! You got to . .
Wind me up! Won't you?
Wind me up! Wiiiind me up! Got to funk away!

You got to pull, you got to pull my string
You got to pull, you got to pull my string
You got to pull my string, yeah yeah
You got to pull my string, yeah yeah
Simon says do this
You got to pull my string
Simon says do that . .

You got to wind me up now
You got to, you got to wind me up
Rock star doll, baby baba

Yeah
Bootzilla here
The pride of
Makers of those funky things to play with
Brings you the rhinestone rock star monster of a doll, baby baba:
Me, BOOTZILLA!

I come equipped with stereophonic funk producin' disco inducin' twin magnetic rock receptors

Yabadabbadoozay, baba!
They can't boogie, they can't boogie down
Uhh, They can't boogie
They can't boogie, they can't boogie down

Teddy bears and Barbie dolls can't boogie down
I'm a boogie woogie baby
If you wanna see me boogie
All you gotta do is wind me u

Översättning på Svenska av låten
Bootzilla by Bootsy’s Rubber Band

Låt henne inte gråta
Låt inte den lilla flickan gråta

Yabadabbadoozay, baba!
. . . Bootzilla är här!
Världens enda rhinestone rockstjärna docka baba!
Jag vill vara din leksak
Jag vill spela för dig. .
Skapad av Funk-A-Tech Incorporated
Tillverkare av funky saker att leka med
Slå mig, människor!
Säg vad.

Avsluta mig, avveckla mig
Inte du. . . !
Simon säger gör det här
Vad du ska göra. . . !
Simons säger gör det Du måste dra i min snöre
Du måste dra, du måste dra min snöre
Rockstjärnadocka, baby
Du måste dra, du har att dra i min snöre
Fjorton karats funk!

Linda mig!
. . Barn, Funk BORT! Avsluta mig!
Jag är utrustad med stereofonisk funk som producerar 'disco inducing' twin magnetiska bergreceptorer
Jag är perfekt för bumpin ', du förstår

Bara linda mig!
Sätt mig på din kreditavgift och utan extra kostnad
Kommer den här fjärrkontrollen
Åh ja! Jag är programmerbar!
En hock av en docka, baby baba
Bootzilla här!
Tillverkad av tillverkarna av funky saker att leka med
Varumärke Funk-A-Tech Incorporated, baba

Dra i min sträng, jag dansar, jag sjunger, jag spelar för dig
Avsluta mig! Jag dansar, jag sjunger, jag spelar med dig
Låt mig vara din superhjälte babydocka
Teddybjörnar och Barbie-dockor kan inte boogie ner
De kan inte boogie down!

Jag är en boogie woogie baby
Om du vill se mig boogie

Allt du behöver göra är att slå mig upp
Baby, låt inte honom gråta
Låt inte den stora pojken gråta

. . Spela för dig nu
Bootzilla här!
Jag är ett rockstjärnmonster av en docka, baby baba
En docka för alla årstider
En familjedocka, baby baba
Men jag har varit känd för att komma in i personliga förhållanden
Nåja, jag har gjort det!
Avsluta mig! Du måste. .
Avsluta mig! Kommer du inte?
Avsluta mig! Wiiiind mig upp! Måste funka bort!

Du måste dra, du måste dra i min sträng
Du måste dra, du måste dra i min snöre
Du måste dra i min snöre, ja ja
Du måste dra i min sträng, ja ja
Simon säger gör det här
Du måste dra i min string
Simon säger gör det. .

Du måste avveckla mig nu
Du måste, du måste avveckla mig
Rockstjärnadocka, baby baba

Ja
Bootzilla här
Stoltheten av
Tillverkare av de här funky sakerna att leka med
Ger dig en dockas rhinestone rockstjärnmonster, baby baby:
Jag, BOOTZILLA!

Jag är utrustad med stereofonisk funk producerar disco inducerar dubbla magnetiska bergreceptorer

Yabadabbadoozay, baba!
De kan inte boogie, de kan inte boogie ner
Uhh, De kan inte boogie
De kan inte boogie, de kan inte boogie ner

Nallebjörnar och Barbie-dockor kan inte boogie ner
Jag jag är en boogie woogie baby
Om du vill se mig boogie
Allt du behöver göra är att linda mig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Bootzilla Vi är glada!

Bootsy’s Rubber Band

Bootzilla: ’’Översättning och text - Bootsy’s Rubber Band

Bootzilla

Bootzilla är den nya singeln till Bootsy’s Rubber Band taget från albumet 'Bootsy? Player of the Year' .

6 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Bootsy’s Rubber Band

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!