Incite The Premises: Översätt på Svenska och låttext - Brad Strut

Översättningen av Incite The Premises - Brad Strut på Svenska och original text avlåten
Incite The Premises: Italiensk Översättning och text - Brad Strut Italiensk
Incite The Premises: Spanska Översättning och text - Brad Strut Spanska
Incite The Premises: Franska Översättning och text - Brad Strut Franska
Incite The Premises: Tysk Översättning och text - Brad Strut Tysk
Incite The Premises: Portugisiska Översättning och text - Brad Strut Portugisiska
Incite The Premises: Ryska Översättning och text - Brad Strut Ryska
Incite The Premises: Holländska Översättning och text - Brad Strut Holländska
Incite The Premises: Svenska Översättning och text - Brad Strut Svenska
Incite The Premises: Norska Översättning och text - Brad Strut Norska
Incite The Premises: Danska Översättning och text - Brad Strut Danska
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Incite The Premises - Brad Strut på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Incite The Premises
by Brad Strut

They say God created Man equal
Ha! I fucking highly doubt it

A journey through time in a big driven warp
Toward the street, I was called for speech
Patterns I swore to leap
Grabbing the sword that keeps you cracking your neck
Backing the set with immaculate text
I pour soul out to baffle your heads
I never really thought my fall would be captured and kept
Within these walls I incite you to represent cred
Put your hands to the ceiling, spill it out for the dead
The premises is getting proper roudy, I'm known to rock it loudly
I'm back to get my fucking props like you forgot about me
I can take a hundred knocks and still incite it wild
With people going off their face like an excited child
We're here to get you in the zone with the microphonics
I'm pushing home like hydroponics, my mind is sonic
Stoned, bent, blazed, or hazy
We get the premises fired like a crazy lady
No maybe, baby!

I got the baddest of speech, savage streak

Reap the benefits, now incite the premises! {X4}

It's pandemonium
Commission's at the helm and 300 plus fan's are jammed in screaming 'LC!'
It's just the same in whatever state we pass by
Roudy crowds with fuckers who fight and drink the bar dry
I'm half high off the second hand Krillz smoking
Get dope for shows and I''m still broke with nil yoke
My ill quotes always sicker than a hep fit??
Before I pass the mic I disinfect it with antiseptic
Avoiding crass contaniments
I'm penning so much poison I keep my raps locked in cabinets
I rocked elablorate word plays in 3rd grade
And have you battle rappers searching for the burn-aid
This is for the masses that's packed in to capacity
This is for the cavalries who graffers tag in lavatories
This is for the groupies in the back stage shananigans
The riot's out the front 'til the Jacks spray the capsicum

Översättning på Svenska av låten
Incite The Premises by Brad Strut

De säger att Gud skapade Människan lika
Ha! Jag jävla tvivlar starkt att det

A resa genom tiden i en stor driven warp
Mot gatan, blev jag kallad för tal
Mönster som jag med ed har lovat att hoppa
Ta tag i svärdet som håller dig knäcka din nacke
Stöd med felfri text
Jag häll själ ut till baffel era huvuden
Jag har aldrig riktigt trodde att min höst skulle fångas och hållas
Inom dessa murar jag väcka dig för att representera cred
Sätta händerna i taket, spill ut det för de döda
Lokalerna är att få rätt störiga, jag är känd för att klippa det högt
Jag är tillbaka för att få min jävla rekvisita som du glömde mig
Jag kan ta ett hundra slag och fortfarande framkalla det vilda
Med människor som går av sitt ansikte som en glada barn
Vi är här för att få dig i den zon med microphonics
Jag driver hem som hydrokultur, mitt sinne är sonic
Stenas, böjd, belysta eller oklar
Får vi lokaler som eldas som en crazy lady
Någon kanske, baby!

I fick den tuffaste av tal, savage streak

Skörda fördelarna, nu hetsa lokaler! {X4}

det är pandemonium
Kommissionens vid rodret och 300 plus fan har fastnat i skrikande 'LC!'
Det är precis samma sak oavsett i vilken stat vi passerar
Störiga publiken med fuckers som slåss och dricka bar torr
Jag är halv högt från andra sidan Krillz rökfria
Få knark för visar och jag är fortfarande pank med noll ok
Min sjuka citat alltid sjukare än hep passa??
Innan jag pass the mic jag desinficera med antiseptisk
För att undvika krass contaniments
Jag penning så mycket gift jag hålla min rappar inlåst i skåp
Jag skakade elablorate ord spelar i 3: e klass
Och har du battle rappare söker för burn-stöd
Detta är för massorna som är förpackad i kapacitet
Detta är för cavalries som graffers tag på toaletter
Detta är för groupies i back stage shananigans
Den riot ut fram til Jacks spraya capsicum

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Incite The Premises Vi är glada!

Brad Strut

Incite The Premises: ’’Översättning och text - Brad Strut

Incite The Premises

Incite The Premises är den nya singeln till Brad Strut taget från albumet 'Legend: Official' .

Detta är listan med 5 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Brad Strut

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
155
översättningar av låtar
Tack!