Big Wheel: Översätt på Svenska och låttext - Cass Mccombs

Översättningen av Big Wheel - Cass Mccombs på Svenska och original text avlåten
Big Wheel: Italiensk Översättning och text - Cass Mccombs Italiensk
Big Wheel: Engelsk Översättning och text - Cass Mccombs Engelsk
Big Wheel: Spanska Översättning och text - Cass Mccombs Spanska
Big Wheel: Franska Översättning och text - Cass Mccombs Franska
Big Wheel: Tysk Översättning och text - Cass Mccombs Tysk
Big Wheel: Portugisiska Översättning och text - Cass Mccombs Portugisiska
Big Wheel: Ryska Översättning och text - Cass Mccombs Ryska
Big Wheel: Holländska Översättning och text - Cass Mccombs Holländska
Big Wheel: Svenska Översättning och text - Cass Mccombs Svenska
Big Wheel: Norska Översättning och text - Cass Mccombs Norska
Big Wheel: Danska Översättning och text - Cass Mccombs Danska
Big Wheel: Hindi Översättning och text - Cass Mccombs Hindi
Big Wheel: Putsa Översättning och text - Cass Mccombs Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Big Wheel - Cass Mccombs på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Big Wheel
by Cass Mccombs

I dig
The taste of diesel and the sound of big rigs
Rubber, metal, oil and stone
Scoring at truck stops, lot lizards and driving far alone


Garbage trucks lifting cans in the morning Sun
Behind the wheel of a bulldozer is my idea of fun
John Deere, Dynapac steamrollers, grain silos andamp; old barns
Electric storms over lumber yards


Small wheel runs by faith
Big wheel runs by grace
A wheel in a wheel go round and round


What does it mean to be a man?
How you gonna tell me who I am?
A man is bolts, a man is rust
For a little while, then the man is dust
A man with a man- how more manly can you get?
I may be five-foot-one but you’re all wet

Be a man

I live by my principles, I stick to my guns
I wake up well before garbage or the Sun
I die by my honor which I alone define
My heart is yours, my soul is mine
Take back your flowers and your fance and priss
I’m a man because I say I am, now gimme a kiss


Now there’s peace in the valley
No cause for war
No suspicion, no jealousy
Let the eagle soar


Let the dog’s tail wag
Let the children sing
There’s peace in the valley
Let freedom ring

Översättning på Svenska av låten
Big Wheel by Cass Mccombs

Jag gräver
Smaken av diesel och ljudet av stora riggar
Gummi, metall, olja och sten
Poängsättning vid truckstopp, mycket ödlor och kör långt ensam


Sopbilar som lyfter burkar på morgonen Sön
Bakom ratten i en bulldozer är min idé om roliga
John Deere, Dynapac ångrullar, spannmålssilor andamp; gamla lador
Elektriska stormar över timmergårdar


Små hjul kör av tro
Stora hjul går av nåd
Ett hjul i ett hjul går runt och runt


Vad betyder det att vara man?
Hur ska du berätta för mig vem jag är?
En man är bultar, en man är rost
För en liten stund, då är mannen damm
En man med en man - hur mer manlig kan du få?

Jag kan vara fem fot men du är helt våt
Var en man

Jag lever efter mina principer, jag håller fast vid vapnen
Jag vaknar långt före skräp eller solen
Jag dör av min ära som jag ensam definierar
Mitt hjärta är ditt, min själ är mitt
Ta tillbaka dina blommor och din fantasi och priss
Jag är en man för jag säger att jag är, nu ger jag en kyss


Nu finns det fred i dalen
Ingen anledning till krig
Ingen misstanke, ingen svartsjuka
Låt örnen sväva


Låt hundens svansvagga
Låt barnen sjunga
Det finns lugn i dalen
Låt friheten ringa

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Big Wheel Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Cass Mccombs

Big Wheel: ’’Översättning och text - Cass Mccombs

Big Wheel

Big Wheel är den nya singeln till Cass Mccombs taget från albumet 'Big Wheel and Others' .

Detta är listan med 15 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Cass Mccombs

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!