Reaching Out To You : Översätt på Svenska och låttext - Christiano Can

Översättningen av Reaching Out To You - Christiano Can på Svenska och original text avlåten
Reaching Out To You : Italiensk Översättning och text - Christiano Can Italiensk
Reaching Out To You : Engelsk Översättning och text - Christiano Can Engelsk
Reaching Out To You : Spanska Översättning och text - Christiano Can Spanska
Reaching Out To You : Franska Översättning och text - Christiano Can Franska
Reaching Out To You : Tysk Översättning och text - Christiano Can Tysk
Reaching Out To You : Portugisiska Översättning och text - Christiano Can Portugisiska
Reaching Out To You : Ryska Översättning och text - Christiano Can Ryska
Reaching Out To You : Holländska Översättning och text - Christiano Can Holländska
Reaching Out To You : Svenska Översättning och text - Christiano Can Svenska
Reaching Out To You : Norska Översättning och text - Christiano Can Norska
Reaching Out To You : Danska Översättning och text - Christiano Can Danska
Reaching Out To You : Hindi Översättning och text - Christiano Can Hindi
Reaching Out To You : Putsa Översättning och text - Christiano Can Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Reaching Out To You - Christiano Can på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Reaching Out To You
by Christiano Can

so many times
I heard that I was gifted
I opened my mind
and then started to give gifts
boxed in behind
chains and locks that were given
from elders and teachers
who knew nothing different
from teaching and training
im reaching for greatness
my push for our freedom
is riddled patients
that sucked on the blue pill
now exaggeration
hides what is real
and is trying my patience
Glad I know what change is
I can see us changing
Some of you are waiting
while we fighters are here hanging in
We need more of the feminine
To counteract the masculine
Energy that cast a net
the derailed mass passionate
acts and actions that project
a balance that we cant neglect
Children are future yet
it seems at times we forget
We forget, We forget
I steadily moving forward
Though right now
I'm reaching out for ya/
No phone
Reaching out with my arms

Hoping my hug
is comfortably warm
I know at times
I’m uncomfortably strong
minded, some find
themselves conflicted and torn
by my passion and truth
speckled with scorn
directed at chained slaves
who cant see their bonds
they call me naive, silly and wrong
a smartass ass who equally as dumb
that was when they thought I was one
track minded, only focused on songs
then from the shadows came MCKM
'MONEY CANT KILL MUSIC'
delivered in psalms
a collective effort
soundtrack that effective
sonic directive
delivered on record
since the revolutions wont be televised
we phonographed the whole up rise
surprise!
oh Freddie
please don't be pissed at me
How i got this beat
is probably a mystery
Let's consider you and I
making history
There's some magic in our
'Oddly Awkward' chemistry

Översättning på Svenska av låten
Reaching Out To You by Christiano Can

så många gånger
Jag hörde att jag var begåvad
Jag öppnade mitt sinne
och började sedan ge gåvor
inramad bakom
kedjor och lås som fick
från äldste och lärare
som inte visste något annat
från undervisning och utbildning
jag når storhet
mitt tryck för vår frihet
är riddled patienter
som suger på det blå pillret
nu överdrift
döljer det som är verkligt
och försöker mitt tålamod
Glad att jag vet vad förändring är
Jag kan se oss byta
Några av er väntar
medan vi kämpar hänger här
Vi behöver mer av det feminina
För att motverka den maskulina
Energi som kastar ett nät
avspårad mass passionerad
handlingar och handlingar som projicerar
en balans som vi inte kan försumma
Barn är framtiden ännu
det verkar ibland vi glömmer
Vi glömmer, vi glömmer
Jag går stadigt framåt
Fast just nu
Jag sträcker mig efter dig /
Ingen telefon
Räcker ut med armarna

Hoppas på min kram
är komfortabelt varmt varmt
Jag vet ibland
Jag är obekvämt stark
sinnad, vissa tycker
att de är konflikterade och sönderrivna
av min passion och sanning
prickad med hån
riktad mot kedjade slavar
som inte kan se sina obligationer
de kallar mig naiv, dum och fel
en smartass ass som lika dum
det var när de trodde Jag var en
spårad, bara fokuserad på låtar
sedan från skuggorna kom MCKM
'MONEY CANT KILL MUSIC'
levererade i psalmer
en kollektiv insats
soundtrack det effektiva
ljuddirektivet
levererat på skiva
eftersom revolutionerna inte kommer att sändas
vi fonograferade hela uppstigningen
överraskning!
oh Freddie
snälla bli inte förbannad över mig
Hur jag fick detta slag
är förmodligen ett mysterium
Låt oss överväga dig och jag
gör historia
Det finns några magi i vår
'Oddly Awkward' -kemi

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Reaching Out To You Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Christiano Can

Reaching Out To You : ’’Översättning och text - Christiano Can

Reaching Out To You

Reaching Out To You är den nya singeln till Christiano Can taget från albumet 'Can Goods 2' .

Albumet består av 9 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Christiano Can

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!