Revelation: Översätt på Svenska och låttext - D12

Översättningen av Revelation - D12 på Svenska och original text avlåten
Revelation: Italiensk Översättning och text - D12 Italiensk
Revelation: Engelsk Översättning och text - D12 Engelsk
Revelation: Spanska Översättning och text - D12 Spanska
Revelation: Franska Översättning och text - D12 Franska
Revelation: Tysk Översättning och text - D12 Tysk
Revelation: Portugisiska Översättning och text - D12 Portugisiska
Revelation: Ryska Översättning och text - D12 Ryska
Revelation: Holländska Översättning och text - D12 Holländska
Revelation: Svenska Översättning och text - D12 Svenska
Revelation: Norska Översättning och text - D12 Norska
Revelation: Danska Översättning och text - D12 Danska
Revelation: Hindi Översättning och text - D12 Hindi
Revelation: Putsa Översättning och text - D12 Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Revelation - D12 på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Revelation
by D12

I don't wanna go to school, I don't need no education!

I don't wanna be like you, I don't wanna save the nation!
I just wanna live my life, every day a celebration!

One day I'mma leave this world, I'm waiting for the revelation!


I wanna kill myself! I'm still debating
In front of a baptist church masturbating, praying to Satan
Think I'm crazy 'cause I smoke crack
Live on B with the mac in a two family flat
Tired of getting hit in the face with a broom
My moms on her period, my dad's in my room
I got ten rocks and I need to get out
I sold them in five minutes, at my own damn house
My poor grandmother, God bless her soul
The bitch got AIDS she just waiting to die of a cold
There's three things that keep me from being a Nazi:
I'm black, a fag, and my dad's Liberace


No matter how bad the beating, I went to school cheating
My dad whooped my ass at a PTA meeting
Skipping school I had to have nuts just to do it
Got bored and became truant
When I had the gall to go I just couldn't do it
I was lured into corners by the peer pressure shit
How would you feel if you was held by the tip of a barrel
Getting threatened to get your skin ripped to bone marrow
Bet suburban kids never got rushed for their apparel
Like me, outcast, last to class
First to leave, when the teacher called on me
Best believe I had something up my sleeve

I've been praised and labeled as crazed
My mother was unable to raise me, full of crazy rage
An angry teenager, nothing can change me back
Gangsta rap made me act like a maniac
I was boosting, so influenced by music I used it
As an excuse to do shit, ooh I was stupid
No one can tell me nothing hip-hop overwhelmed me
To the point where it had me in a whole 'nother realm
It was like isolating myself was healthy
It felt like we was on welfare but wealthy
Compelled me to excel when school had failed me
Expelled me and when the principal would tell me
I was nothing, and I wouldn't amount to shit
I made my first million and counted it
Now look at, a fucking drop-out that quit
Stupid as shit, rich as fuck, and proud of it
That's why


I don't wanna go to school, I don't need no education!

I don't wanna be like you, I don't wanna save the nation!
I just wanna live my life, everyday a celebration!

One day I'mma leave this world, I'm waiting for the revelation!

I was raised with a rifle and mask

Steadily beating my psychiatrist's ass just for asking about my past
I was never on that punk shit; fucking around
Can get your beloved abducted, smothered in blood quick
You couldn't pay Swift to give a fuck
Was crazy like my father, it must've been poison in that nigga's nut
Far as probation, fuck peeing in cups
I violate at any time, let them see the blunt
I grew up steadily masturbating inside of cells
Young as hell, having conversations with myself
You could tell I wasn't lenient, a disobedient
Lynched and slapped teachers, bitch I'm not reading it
You don't know what dogs go through, a little nigga
Sipping liquor with my old dude, what the fuck you gon' do?
I'm quick to curse you, I told my mother that I'mma hurt you
If you ever again mention that curfew


Look, my family ignores me and I don't like that
They don't even listen when I tell them I'll be right back
This nice beautiful house ma, it don't mean shit
Cause you know daddy's a drunk and he don't clean shit
And yesterday he hit me like a grown fucking man
I couldn't stand up to him, I just ducked and ran
I'm sick of this, I wish on Christmas
That I can get a loaded four-fifth and put a fucking end to this
I got no friends and I can't get a bitch
Only thing I have is dirty magazines and sticky fingertips
Nothing to smile about, I'm about to lose my mind
Got me an automatic nine, now I'm wilding out

When school's over, pu-pil are people to shoot through
Kids going cuckoo, with a two-two
Since my friend is this new dude, in this high school
Losing his noodle learn that people don't like you
The football jocks is, spitting on him
Popular kids in school is now picking on him
Burn out youngster niggas now hitting on him
And his teacher in his english class keep flipping on him
And now he's grounded with no allowances
For drinking forty ounces, 'cause he was caught by his counselors
And why the fuck I gotta ride the bench coach?
Already got expelled for wearing a trench coat
All I ever seen
Told me to keep silent, stop battin' my eyelids
It's apparent that my parents weren't parents at all
That's why I blow out my brains and slaughter you all


I don't wanna go to school, I don't need no education!

I don't wanna be like you, I don't wanna save the nation!
I just wanna live my life, everyday a celebration!

One day I'mma leave this world, I'm waiting for the revelation!


If you don't eat your meat, how can you have any pudding?
How can you have any pudding if you don't eat your meat?
If you don't eat your meat, you can't have any pudding!
You can't have any pudding if you don't eat your meat!

Översättning på Svenska av låten
Revelation by D12

Jag vill inte gå i skolan, jag behöver ingen utbildning!

Jag vill inte vara som du, jag vill inte rädda nationen!
Jag vill bara leva mitt liv, varje dag en fest!

En dag är jag bort från världen, jag väntar på uppenbarelsen!


Jag vill döda mig själv! Jag diskuterar fortfarande
Framför en baptistkyrka som onanerar och ber till Satan
Tror att jag är galen för jag röker sprickor
Bor på B med mac i en tvåfamiljshus
Trött på att träffas i ansiktet med en kvast
Mina mammor på hennes tid, min pappa är i mitt rum
Jag fick tio stenar och jag måste komma ut
Jag sålde dem i fem minuter, i mitt eget jävla hus
Min stackars mormor, Gud välsigne hennes själ
Tiken fick AIDS hon bara väntade på att dö av förkylning
Det finns tre saker som hindrar mig från att vara nazist :
Jag är svart, en fage, och min pappas Liberace


Oavsett hur illa det är att slå, jag gick i skolfusk
Min pappa tappade min röv på ett PTA-möte
Hoppade över skolan jag var tvungen att ha nötter bara för att göra det
Jag blev uttråkad och blev sant
När jag hade tårar att gå kunde jag bara inte göra det
Jag lockades in i hörnen av grupptrycksskiten
Hur skulle du känna om du hölls vid spetsen på ett fat
Att bli hotad att få din hud riven till benmärg w
Bet förortsbarn skyndade sig aldrig för sina kläder
Som jag, utkastad, senast till klass
Först att gå, när läraren kallade på mig
Bäst tro att jag hade något uppe min ärm

Jag har fått beröm och märkts som galen
Min mamma kunde inte uppfostra mig, full av galet ilska
En arg tonåring, ingenting kan förändra mig tillbaka
Gangsta-rap fick mig att fungera som en galning
Jag stärkte, så påverkad av musik använde jag det
Som en ursäkt för att göra skit, ooh jag var dum
Ingen kan säga mig ingenting hip-hop överväldigade mig
Till den punkt där det hade mig i ett helt annat rike
Det var som att isolera mig själv var frisk
Det kändes som om vi hade välfärd men rika
Tvingade mig att utmärka mig när skolan hade misslyckats med mig
Utvisade mig och när rektorn skulle säga till mig
Jag var ingenting, och jag skulle inte bli skit
Jag gjorde min första miljon och räknade det
Titta nu, en jävla drop-out som slutade
Dum som skit, rik som fan, och stolt över det
Det är därför


Jag vill inte gå i skolan, jag behöver ingen utbildning!

Jag vill inte vara som du, jag vill inte rädda nationen!
Jag vill bara leva mitt liv, varje dag för en fest!


En dag är jag lämnar denna värld, jag väntar på uppenbarelsen!

Jag var uppfostrad med gevär och mask
Slog stadigt min psykiaterns röv bara för att fråga om mitt förflutna
Jag var aldrig på den där punkskiten; jävla runt
Kan få din älskade bortförd, kvävd i blod snabbt
Du kunde inte betala Swift för att ge en jävla
Var galen som min far, det måste ha varit gift i den där niggans mutter
Så långt som prov, knulla kissa i koppar
Jag bryter mot när som helst, låt dem se den trubbiga
Jag växte upp stadigt onanerar inuti celler
Ung som helvete, har samtal med själv
Du kunde säga att jag inte var mild, en olydig
Lynchade och slog lärare, tik jag läste inte det
Du vet inte vad hundar går igenom, lite nigga
Sippar sprit med min gamla kille, vad fan gör du det?
Jag förbannar dig snabbt, jag sa till min mamma att jag har skadat dig
Om du någonsin igen nämner det utegångsförbud


Titta, min familj ignorerar mig och det gillar jag inte
De lyssnar inte ens när jag säger till dem att jag kommer tillbaka
Det här fina vackra huset mamma, det betyder inte skit
För att du vet att pappa är full och han städar inte skit
Och igår slog han mig som en gro wn jävla man
Jag kunde inte stå emot honom, jag bara duckade och sprang
Jag är trött på det här, jag önskar på jul
Att jag kan få en laddad fyra femtedel och sätta stopp för detta
Jag har inga vänner och jag kan inte få en tik
Det enda jag har är smutsiga tidningar och klibbiga fingertoppar
Inget att le om, jag ska tappa sinnet
Fick mig en automatisk nio, nu är jag vild ute

När skolan är över, är pu-pil människor att skjuta igenom
Barn går gök, med en två -två
Eftersom min vän är den här nya killen, på den här gymnasiet
Att förlora sin nudel lär sig att folk inte gillar dig
Fotbollsspelarna är, spottar på honom
Populär barn i skolan plockar nu på honom
Bränn ut ungdomskiggor som nu slår på honom
Och hans lärare i hans engelska klass fortsätter att vända på honom
Och nu är han jordad utan tillägg
För att ha druckit fyrtio uns, för att han fångades av sina rådgivare
Och varför i helvete måste jag åka på bänken?
Har jag redan utvisat d för att ha en trenchcoat
Allt jag någonsin sett
Jag sa att jag skulle hålla tyst, sluta slå i ögonlocken
Det är uppenbart att mina föräldrar inte alls var föräldrar
Det är därför Jag blåser ut min hjärna och slaktar er alla


Jag vill inte gå i skolan, jag behöver ingen utbildning!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Revelation Vi är glada!

D12

Revelation: ’’Översättning och text - D12
https://www.youtube.com/watch?v=f5hQjoL1drM

Revelation

Vi presenterar texten och översättningen av Revelation, en ny låt skapad av D12 taget från albumet 'Devils Night'

Albumet består av 18 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:
  • Nasty Mind
  • Revelation

Andra album av D12

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Return of the Dozen Vol. 2 / Straight from the Lab Part 2 / D12 World.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till D12

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!