If The Beef...: Översätt på Svenska och låttext - Da Ruckus

Översättningen av If The Beef... - Da Ruckus på Svenska och original text avlåten
If The Beef...: Italiensk Översättning och text - Da Ruckus Italiensk
If The Beef...: Engelsk Översättning och text - Da Ruckus Engelsk
If The Beef...: Spanska Översättning och text - Da Ruckus Spanska
If The Beef...: Franska Översättning och text - Da Ruckus Franska
If The Beef...: Tysk Översättning och text - Da Ruckus Tysk
If The Beef...: Portugisiska Översättning och text - Da Ruckus Portugisiska
If The Beef...: Ryska Översättning och text - Da Ruckus Ryska
If The Beef...: Holländska Översättning och text - Da Ruckus Holländska
If The Beef...: Svenska Översättning och text - Da Ruckus Svenska
If The Beef...: Norska Översättning och text - Da Ruckus Norska
If The Beef...: Danska Översättning och text - Da Ruckus Danska
If The Beef...: Hindi Översättning och text - Da Ruckus Hindi
If The Beef...: Putsa Översättning och text - Da Ruckus Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av If The Beef... - Da Ruckus på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av If The Beef...
by Da Ruckus

Yo yo ahh
Have your guns drawn, biting my shit like wonton
You think your gone like carying boxs of calgon
Like I wet a lawn you soak up my flows like tampons
Phenomenons, five fingers of deaths like pentagons
Don corleone like the john or teflon an ex con
I'm blowing up spots like pipe bombs
A python I'm striking like snakes in amazons
Prank calling telethons saying my name is Bill Bonds
I like to lay a princess like the one from alderaan
Get a record deal and when my brothers are out I put em on
Whack MC's need to cut it out like coupons
Or get hit with criminals in stretch car yukon's
You like the way I hit you with my special lexicon
Everybody sing along if you know in unison
You know I can't stop cause I only just begun
Try to bite my style but their is no comparison
Like the meat call venison or the one on skeleton
Till my flavors on a roll like the on called Cinnabon
Had some extra baggage so I had too jetson
Know I hope my label treats me like a foster son
Got so many styles upon on the track like marathons
Trying to stack chips like the road to Babylon
You can't compete I feel for you like Chaka Khan
Infrared got on your head like cyclones
Peeping toms get rid of bullets like Washington
See me catching wrecks like accidents on autobahn
Avoiding whack MC's at any cost like pylons
Fake rappers stretching the truth like nylons
I'm sick of people rapping about clothes or write signs
I wish I had enough to keep the lights on
I'm an icon I'm bucking the ear off like Tyson
Da Rucks steals the pain like the drug called darvon
?????????????????????????????????????????
Their skating on thin ice like Michelle Kwan
They need to get a job like ????????????
A foul section 8 unemployed like a bagabonds
A liaison united Detroit like ??????????
An angry DJ breaking records with Lynn Swann

Picking up fresh in a whip Cadillac ????????
Tinted out switch yourself out ???????????
Better then the rest so you can say I'm a more on
Battle anyone at any port like Huron
You grab a badge and the gun
Drink the beer and crush the can
Be nervous cross the point
You still wouldent be the man
Dont waste you breath trying to slam jams
My lyrics are foul mother fuck the chosen one
I'm the golden child you whack as fuck
You must be part of ????????
The only MC you going to eat was in alphabet soup
Your whole style is encased in a bomb shelter
So why bother showing up your never going to blow up
You said some shit that people thought was so amazing
When asked to do it again you act dried up like a razor
I'm going rip shit so hot I'm going to stand beside a tailor
Then beat all of you all like Shaq on track trailer
Bring on superman and three ???????????????????
I got a kryptonite watch dyed yellow and gun to freeze gas
Peace to all MC's and hip hop singers
Diss and we gunna ball like guest on Jerry Springer
You talk shit and I'mma blast you kid
Then I'm going to pose like my substitute did
You rugged you rugged as a babys boot
Take me out please you better ????? like Judy
You hard? You hard as Ross Simons you rival me
Your hard as ??????????????
Fuck you bitch call the cops while you mumbling
The only reason I stuck the store up I was try help you get open
Kill that noise I'm going to have you all upon the muzzle
I'm going to rip the stage to pieces and have you hoes puzzled
I'm not an alcoholic but I still rocking with the best
Stupid MC's I'll snatch the S off your chest
I'm a rhyme writer not a freestyler I got you stressed

Översättning på Svenska av låten
If The Beef... by Da Ruckus

Yo yo ahh
Låt dina vapen dras, bita min skit som wonton
Du tror att du har gått som carying boxs av calgon
Som om jag blöter en gräsmatta du suger upp mina flöden som tamponger
Fenomener, fem fingrar av dödsfall som pentagoner
Don corleone som john eller teflon en ex con
Jag spränger fläckar som rörbomber
En python jag slår som ormar i amazoner
Skämt som ringer teletoner och säger att jag heter Bill Bonds
Jag gillar att lägga en prinsessa som den från alderaan
Få en skivaffär och när mina bröder är ute lägger jag dem på
Whack MC: s behov av att klippa ut det som kuponger
Eller bli drabbat med brottslingar i yukons stretchbil
Du gillar hur jag slog dig med min speciella lexikon
Alla sjunger med om du vet unisont
Du vet att jag inte kan sluta för att jag bara börjat
Försök att bita min stil men det är ingen jämförelse
Som köttet kallar vilt eller det på skelettet
Till mina smaker på en rulle som den som heter Cinnabon
Hade lite extra bagage så jag hade för j etson
Vet jag hoppas att min etikett behandlar mig som en fosterson
Fick så många stilar på banan som maratonlopp
Försöker stapla marker som vägen till Babylon
Du kan ' t konkurrera jag känner för dig som Chaka Khan
Infraröd kom på huvudet som cykloner
Kikande toms bli av med kulor som Washington
Se mig fånga vrak som olyckor på autobahn
Undvika whack MC till varje pris som pyloner
Falska rappare som sträcker sanningen som nylonströjor
Jag är trött på folk som rappar om kläder eller skriver tecken
Jag önskar att jag hade tillräckligt för att hålla lamporna tända
Jag är en ikon som jag slår av örat som Tyson
Da Rucks stjäl smärtan som läkemedlet som heter darvon
? ????????????????????????????????????????
Deras skridskor på tunn is som Michelle Kwan
De måste få ett jobb som ????????????
En foul sektion 8 arbetslös som en bagabonds
En kontaktperson förenad Detroit som ???? ??????
En arg DJ slog rekord med Lynn Swann

Plockar upp f resh i en piska Cadillac ????????
Tonad ut byt ut dig själv ???????????
Bättre än resten så att du kan säga att jag är en mer på
Kämpa mot någon i någon hamn som Huron
Du tar ett märke och pistolen
Drick öl och krossa burken
Var nervös över punkten
Du skulle ändå vara mannen
Slösa inte med dig andan när du försöker smälla sylt
Mina texter är foul mamma jävla den utvalda
Jag ' m det gyllene barnet som du knullar som fan
Du måste vara en del av ????????
Den enda MC du ska äta var i alfabetetsoppa
Hela din stil är innesluten i ett bombskydd
Så varför bry sig om att du aldrig kommer att spränga
Du sa lite skit som folk tyckte var så fantastiskt
När du blev ombedd att göra det igen agerar du torkat som en rakhyvel
Jag ska rippa skit så varmt att jag ska stå bredvid en skräddare
Slå sedan alla er som Shaq på trailern
Ta med superman och tre ?????? ?????????????
Jag fick en kryptonitklocka färgad gul och g un att frysa bensin
Fred till alla MC och hip hop sångare
Diss and we gunna ball like guest on Jerry Springer
You talk shit and I'mma blast you kid
Then I kommer att posera som min ersättare gjorde
Du tuffa dig tuff som en babys boot
Ta ut mig snälla du bättre ????? som Judy
Är du svår? Du hårt som Ross Simons du konkurrerar med mig
Din hårda som ??????????????
Knulla dig tik ringer polisen medan du mumlar
Den enda anledningen till att jag fastnade i butiken jag försökte hjälpa dig att bli öppen
Döda det bullret jag kommer att ha er alla på munstycket
Jag ska riva scenen i bitar och få dig att hoja förbryllade
Jag är inte alkoholist men jag gungar fortfarande med de bästa
Dumma MC: s, jag kommer att rycka S från bröstet
Jag är en rimförfattare, inte en fristyler, jag fick dig stressad

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten If The Beef... Vi är glada!

KREDITER

Låten "If The Beef..." skrevs av Uncle Ill e Hush. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Da Ruckus

If The Beef...: ’’Översättning och text - Da Ruckus

If The Beef...

Da Ruckus har publicerat en ny låt med titeln 'If The Beef...' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Da Ruckus

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!