Best Man Speech At Bergort Wedding: Översätt på Svenska och låttext - Dan Berger

Översättningen av Best Man Speech At Bergort Wedding - Dan Berger på Svenska och original text avlåten
Best Man Speech At Bergort Wedding: Italiensk Översättning och text - Dan Berger Italiensk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Engelsk Översättning och text - Dan Berger Engelsk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Spanska Översättning och text - Dan Berger Spanska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Franska Översättning och text - Dan Berger Franska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Tysk Översättning och text - Dan Berger Tysk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Portugisiska Översättning och text - Dan Berger Portugisiska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Ryska Översättning och text - Dan Berger Ryska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Holländska Översättning och text - Dan Berger Holländska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Svenska Översättning och text - Dan Berger Svenska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Norska Översättning och text - Dan Berger Norska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Danska Översättning och text - Dan Berger Danska
Best Man Speech At Bergort Wedding: Hindi Översättning och text - Dan Berger Hindi
Best Man Speech At Bergort Wedding: Putsa Översättning och text - Dan Berger Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Best Man Speech At Bergort Wedding - Dan Berger på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Best Man Speech At Bergort Wedding
by Dan Berger

Now I'm only wearing a tuxedo because I'm the best man – as you know, this not a black tie wedding. Laura and Rich decided to keep things casual on this summer evening. But apparently those Penguins didn't get the memo. It's always tuxedo, tuxedo, tuxedo with those guys! Don't they have like a seersucker suit? Maybe khaki? A cotton-linen blend?

Phew, tough crowd, tough crowd. I mean I did that joke earlier for those Sea Lions and they were all

While I was over there I saw the polar bear, he was drenched in water. And I said “What happened to you buddy?” He goes, “I just did the ALS Ice Bucket Challenge”. And I said “Dude you live in ice water, that doesn't count.” But he was like, “Come on, the walrus nominated me – it's for charity,” so I let it slide.

No but seriously, enough about the animals. What I love about Laura is she's so understanding, she really sees the shades of gray in everything – not like that zebra, everything's in black and white with that guy.

Alright, alright. Seriously let me circle back – when Rich first met Laura, we had just moved in together. I was thrilled to be living with my brother again. It was like we were back in the womb, and our friend Tom was there too! But he's got so much energy and joie de vivre I was finding it hard to keep up with him. Wanna join a bowling league? Sure. A softball league. Uh yeah. Wanna go for a bike to Staten Island! Let's watch a Colbert Report on my DVR from two weeks ago! Hey a new artisanal polenta place just opened in Gowanus!

So it was great when Laura showed up and Rich had someone else who was more his speed. Between the soccer league, day-long bike rides, and the cooking, she was the perfect complement to Rich. She could keep up with him and sometimes I could see Rich was even struggling to keep up with her - though he'd never admit it. And they just enjoyed spending time together so much, it was really beautiful.

And then came time for the lease renewal. “OK Rich, just sign on the dotted line and we're all set. Also I bought a new garlic press so you owe me --” Rich cut me off. “Dan, I'm moving in with Laura.” I was pretty upset, and honestly a bit resentful of Laura. I felt like I'd just lost my brother, my best friend.

A few weeks later, Rich and Laura invited me over to their apartment to watch Game of Thrones. Keeping up my protest against his move-out, I told Rich I was only gonna come over because my TV was 12 inches and non-HD. But really I hadn't seen Rich and Laura in awhile and missed them. When I walked into the apartment, I saw their bikes nestled next to one another. Their magnets comingling on the refrigerator. And a wonderful picture of the two of them at a Giants game sitting on the bookshelf. Rich poured me a Manhattan. Laura offered me some pita chips and took me on a little tour of the apartment. I was really warming to this new arrangement. But when it was time for Game of Thrones, Rich and Laura settled into the couch and I was stuck sitting on a tiny computer chair off to the side. “Ah, so that's how it's gonna be from now on,” I thought. Just then, Laura, seeing me over there alone on the chair, scooched toward Rich and said, “Hey Dan, there's room for you.” It was so important to her that I feel welcome in their home. And sitting with Rich and Laura on that couch, it hit me – I hadn't lost a brother, I'd gained an amazing new member of the family.

It's like when they moved that parrot's brother to the owl cage here at the zoo. He was so mad at first, but then he met the owl and he said “Ya know what, I really like that owl - she's a hoot.” Alright enough animal humor. Here's to Laura and Rich – may their marriage be long and full of bright spots – like the tail on that snow leopard!

Översättning på Svenska av låten
Best Man Speech At Bergort Wedding by Dan Berger

Nu har jag bara en smoking eftersom jag är den bästa mannen - som ni vet är det inte ett bröllop med svart slips. Laura och Rich bestämde sig för att hålla saker avslappnade på sommarkvällen. Men tydligen fick dessa pingviner inte memot. Det är alltid smoking, smoking, smoking med dessa killar! Har de inte som en seersucker-kostym? Kanske khaki? En bomullslinneblandning?

Fä, tuff folkmassa, tuff folkmassa. Jag menar att jag gjorde det skämtet tidigare för dessa sjölejon och de var alla

Medan jag var där såg jag isbjörnen, han var dränkt i vatten. Och jag sa 'Vad hände med din kompis?' Han säger: 'Jag gjorde precis ALS Ice Bucket Challenge'. Och jag sa 'Dude du bor i isvatten, det räknas inte.' Men han var som, 'Kom igen, valrossen nominerade mig - det är för välgörenhet', så jag lät det glida.

Nej men allvarligt, nog om djuren. Vad jag älskar med Laura är att hon är så förstående att hon verkligen ser gråtonerna i allt - inte som den där zebran, allt är i svartvitt med den killen.

Okej, okej. Låt mig allvarligt cirkla tillbaka - när Rich först träffade Laura hade vi just flyttat in tillsammans. Jag var glad att bo hos min bror igen. Det var som om vi var tillbaka i livmodern, och vår vän Tom var där också! Men han har så mycket energi och livsglädje att jag hade svårt att hålla jämna steg med honom. Vill du gå med i en bowlingliga? Säker. En softball-liga. Uh ja. Vill du cykla till Staten Island! Låt oss titta på en Colbert-rapport om min DVR från två veckor sedan! Hej en ny hantverksmässig polenta plats öppnade precis i Gowanus!

Så det var jättebra när Laura dök upp och Rich hade någon annan som var mer hans hastighet. Mellan fotbollsliga, dagslånga cykelturer och matlagning var hon det perfekta komplementet till Rich. Hon kunde hålla jämna steg med honom och ibland kunde jag se att Rich till och med kämpade för att hålla jämna steg med henne - även om han aldrig erkände det. Och de njöt bara av att umgås så mycket att det var riktigt vackert.

Och sedan kom det dags för förnyelsen av hyresavtalet. ”OK Rich, bara logga in på den streckade linjen så är vi redo. Jag köpte också en ny vitlökspress så att du är skyldig mig - ”Rich skar av mig. 'Dan, jag flyttar in hos Laura.' Jag var ganska upprörd och ärligt talat lite förbittrad över Laura. Jag kände att jag precis hade tappat bort min bror, min bästa vän.

Några veckor senare bjöd Rich och Laura mig över till sin lägenhet för att titta på Game of Thrones. Fortsatt min protest mot hans flytt, sa jag till Rich att jag bara skulle komma över för att min TV var 12 tum och inte HD. Men egentligen hade jag inte sett Rich och Laura ett tag och saknat dem. När jag gick in i lägenheten såg jag deras cyklar inbäddade bredvid varandra. Deras magneter kommer på kylskåpet. Och en underbar bild av dem två vid ett Giants-spel som sitter i bokhyllan. Rich hällde mig på Manhattan. Laura erbjöd mig lite pitabröd och tog mig med på en liten rundtur i lägenheten. Jag värmde verkligen upp det här nya arrangemanget. Men när det var dags för Game of Thrones bosatte sig Rich och Laura i soffan och jag satt fast på en liten datorstol ut till sidan. 'Ah, så det kommer att bli från och med nu,' tänkte jag. Just då, Laura, som såg mig där ensam på stolen, skopade mot Rich och sa, 'Hej Dan, det finns plats för dig.' Det var så viktigt för henne att jag känner mig välkommen i deras hem. Och när jag satt med Rich och Laura på soffan slog det mig - jag hade inte tappat en bror, jag hade fått en fantastisk ny familjemedlem.

Det är som när de flyttade papegojans bror till ugglaburet här i djurparken. Han var så arg först, men sedan träffade han ugglan och han sa 'Du vet vad, jag gillar verkligen den ugglan - hon är en tut.' Okej djurhumor. Här är Laura och Rich - må deras äktenskap vara långt och fullt av ljuspunkter - som svansen på snöleoparden!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Best Man Speech At Bergort Wedding? Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Dan Berger

Best Man Speech At Bergort Wedding: ’’Översättning och text - Dan Berger

Best Man Speech At Bergort Wedding

Dan Berger har publicerat en ny låt med titeln 'Best Man Speech At Bergort Wedding' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Dan Berger

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka