Thanksgiving Day Parade: Översätt på Svenska och låttext - Dan Bern

Översättningen av Thanksgiving Day Parade - Dan Bern på Svenska och original text avlåten
Thanksgiving Day Parade: Italiensk Översättning och text - Dan Bern Italiensk
Thanksgiving Day Parade: Engelsk Översättning och text - Dan Bern Engelsk
Thanksgiving Day Parade: Spanska Översättning och text - Dan Bern Spanska
Thanksgiving Day Parade: Franska Översättning och text - Dan Bern Franska
Thanksgiving Day Parade: Tysk Översättning och text - Dan Bern Tysk
Thanksgiving Day Parade: Portugisiska Översättning och text - Dan Bern Portugisiska
Thanksgiving Day Parade: Ryska Översättning och text - Dan Bern Ryska
Thanksgiving Day Parade: Holländska Översättning och text - Dan Bern Holländska
Thanksgiving Day Parade: Svenska Översättning och text - Dan Bern Svenska
Thanksgiving Day Parade: Norska Översättning och text - Dan Bern Norska
Thanksgiving Day Parade: Danska Översättning och text - Dan Bern Danska
Thanksgiving Day Parade: Hindi Översättning och text - Dan Bern Hindi
Thanksgiving Day Parade: Putsa Översättning och text - Dan Bern Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Thanksgiving Day Parade - Dan Bern på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Thanksgiving Day Parade
by Dan Bern

Everybody was ecstatic
'Bout the light show on the farm
And everyone got crazy
And nobody got harmed

And the five televisions
Huge upon the stage
Had come to pay their union dues
And make a living wage

And the bathroom was the clubhouse
Where the colors all got made
And plans were cast in feathers
For the Thanksgiving Day Parade

And the DJ spins his records
From here out to the sun
And he flings them through a big hole
In the ozone one by one

And somewhere beyond Mercury
The wax begins to melt
And we touched a perfect stranger
And we loved the way it felt

And we all hung together
In our crew cuts and our braids
Floating down Broadway
Above the Thanksgiving Day Parade
And you and I were discussing Natalie
As you poised to thrust above her
And I told you how I admire her
And will always need to love her

And I told you how I lost
My best friend Mr. Neill
And we slowly started dancing
And began slowly to heal

And then we all held hands
And no one was afraid
On our way to sell our sculptures
At the Thanksgiving Day Parade

And Michelangelo finally came down
After 4 years on the ceiling
He said he'd lost his funding
And the paint had started peeling

And he told us that his patron
His Holiness, the Pope
Was demanding productivity
With which our friend just couldn't cope

And he rode off on his skateboard
With his brushes and his blade
Muttering something 'bout some food
And the Thanksgiving Day Parade
And we were born in one millennium
And will die in the next
Are slightly underappreciated
And slightly oversexed

And as the seconds and the minutes
Start to vanish one by one
I'm watching more cartoons
As I get my toenails done

And we went downtown to deliver
Turkeys to people with AIDS
And then we headed uptown
To the Thanksgiving Day Parade

And the music keeps on grinding
And the electrophonic crunch
And my father's hair is thinning
And my mom ate some for lunch

And you, you were my babysitter
And you let me break my tooth
And we sit here tied together
In a bar in the back booth

And the band is in an uproar
Only the drum machine's been paid
And we'll have to bring our own tunes
To the Thanksgiving Day Parade
Australians are the coolest
People in the world
Let's all go down under
With strings of colored pearls

And lay them at the feet
Of the heirs of English crime

And listen to old Men At Work
And have a real good time

And we dug until we hit the rocks
Then we threw away the spade
And built a platform to get a better view
Of the Thanksgiving Day Parade

And I love whoever's next to me
I love them so, so much
They let me lean against them
Like a beautiful crutch

And everyone should come up
On the stage and grab the mic
And tell us one by one
Who they are and what they like

And the babies are the only ones
To have lately gotten laid
And I'm feeling young and eager
For the Thanksgiving Day Parade

And you explained to me that without your fans
You'd be back out on the street
With nothing but chitlins on your plate
And splinters in your feet

And if you die, you're gone you said
And your friends are left behind
And you'll be a statistic
And we'll be deaf and blind

And darkness is a virtue
And molasses is not afraid
To slow down the countdown
To the Thanksgiving Day Parade

And somewhere in the distance
An orchestra shows its face
With Natalie on the oboe
Ty on double bass

John plays the viola
Slik, the tenor sax
James he blows harmonica
In vanilla skintight slacks

Hugo oozes alto sax
Ivory, the trombone
Masuda squawks the trumpet
Andre, xylophone

Ron, he shreds the violin
In a green Italian suit
Mike talks on the telephone
On a tape with an endless loop

Geoff he blows the clarinet
With an old-time rockin' feel
Charlie dings the triangle
Dave, the glockenspiel

Chris puffs on the tuba
H, a big bass drum
Alfonso throbs the cello
Like he would a woman, with his thumb

And high up on the podium
In tails with his baton poised
Banksy leads the orchestra
In a glorious, awful noise

And on a float of dripping oil paint
The orchestra, it played
Kissing the whole universe
In the Thanksgiving Day Parade

And life is like a fairy tale
Every step feels like a dream
That keeps on getting nearer
And more and more extreme

And we just got switched with Venus
And we're closer to the sun
And I got no problem with it
Nor should anyone

And the cops just blew on in here
And we're in some kind of raid
I just hope they will release us
For the Thanksgiving Day Parade

Översättning på Svenska av låten
Thanksgiving Day Parade by Dan Bern

Alla var extatiska
'Om ljusshowen på gården
Och alla blev galen
Och ingen skadades

Och de fem tv-apparaterna
Enorma på scen
Hade kommit att betala sina fackliga avgifter
Och försörja sig med lön

Och badrummet var klubbhuset
Där färgerna alla gjordes
Och planer gjutna i fjädrar
För Thanksgiving Day Parade

Och DJ snurrar sina skivor
Härifrån ut till solen
Och han slänger dem genom ett stort hål
I ozonen en efter en

Och någonstans bortom kvicksilver
Vaxet börjar smälta
Och vi rörde vid en perfekt främling
Och vi älskade vägen det kändes

Och vi hängde alla ihop
I våra besättningar och flätor
Flytande nerför Broadway
Ovanför Thanksgiving Day Parade
Och du och jag diskuterade Natalie
När du var redo att sätta dig över henne
Och jag berättade hur jag beundrar henne
Och kommer alltid att behöva älska henne

Och jag berättade hur Jag förlorade
Min bästa vän Mr. Neill
Och vi började sakta dansa
Och började långsamt läka

Och sedan höll vi alla i händerna
Och ingen var rädd
På vår sätt att sälja våra skulpturer
Vid Thanksgiving Day Parade

Och Michelangelo kom äntligen ner
Efter 4 år i taket
Han sa att han hade tappat sin finansiering
Och färgen hade börjat skala

Och han berättade att hans beskyddare
Hans helighet, påven
krävde produktivitet
Som vår vän bara inte kunde 't klara

Och han åkte på sin skateboard
Med penslarna och klingan
muttrande något 'om lite mat
Och Thanksgiving Day Parade
Och vi föddes under ett årtusende
Och kommer att dö i nästa
Är lite underuppskattade
Och något översexade

Och som sekunder och minuter
Börja försvinna en efter en
Jag tittar på fler tecknade serier
När jag får tånaglarna klara

Och vi åkte till centrum för att leverera
Kalkoner till personer med AIDS
Och sen gick vi upp i staden
Till Thanksgiving Day Parade

Och musiken fortsätter att mala
Och den elektrofoniska krisen
Och min fars hår blir tunnare
Och min mamma åt lite till lunch

Och du, du var min barnvakt
Och du lät mig bryta tanden
Och vi sitter här bundna ihop
I en bar i bakmonteringen

Och bandet är i uppståndelse
Endast trummaskinen har betalats
Och vi måste ta med våra egna låtar
Till Thanksgiving Day Parade
Australierna är de coolaste
Människor i världen
Låt oss alla gå ner under
Med strängar av färgade pärlor

Och lägg dem vid fötterna

Av arvtagarna till engelsk brottslighet
Och lyssna på gamla män på jobbet
Och ha en riktigt bra tid

Och vi grävde tills vi träffade klipporna
Sedan kastade vi bort spaden
Och byggde en plattform för att få en bättre utsikt
Av Thanksgiving Day Parade

Och jag älskar den som står bredvid mig
Jag älskar dem så, så mycket
De lät mig luta mig mot dem
Som en vacker krycka

Och alla ska komma upp
På scenen och ta tag i mikrofonen
Och berätta en efter en
Vem de är och vad de gillar

Och spädbarnen är de enda
Som nyligen har lagts till
Och jag känner mig ung och ivrig
För Thanksgiving Day Parade

Och du förklarade för mig att utan dina fans
Du skulle vara tillbaka på gatan
Med ingenting annat än chitlins på din tallrik
Och splinter i fötterna

Och om du dör är du borta sa du
Och dina vänner är kvar
Och du blir en statistik
Och vi kommer att vara döva och blind

Och mörker är en dygd
Och melass är inte rädd
Att sakta ner nedräkningen
Till Thanksgiving Day Parade

Och någonstans i fjärran
En orkester visar sitt ansikte
Med Natalie på oboen
Ty på kontrabas

John spelar viola
Slik, tenoren sax
James han blåser munspel |
I vanilj täta byxor

Hugo sipprar altsax
Elfenben, trombonen
Masuda squawar trumpeten
Andre, xylofon

Ron, han strimlar fiolen
I ett grönt Italiensk kostym
Mike pratar i telefon
På ett band med en oändlig slinga

Geoff blåser han klarinetten
Med en gammal rockin-känsla
Charlie dansar triangeln
Dave, glockenspiel

Chris puffar på tuben
H, en stor bastrumma
Alfonso slår cello
Som han skulle en kvinna med tummen

Och högt upp på pallen
I svansar med sin stafettpinne redo
Banksy leder orkestern
I ett härligt, hemskt ljud

Och på en flottör av droppande oljefärg
Orkestern spelade den
Kyssa hela universum
I Thanksgiving Day Parade

Och livet är som en saga
Varje steg känns som en dröm
Det fortsätter att komma närmare
Och mer och mer extremt

Och vi har just bytt till Venus
Och vi är närmare solen
Och jag har inga problem med det
Inte heller ska någon

Och polisen blåste bara in här
Och vi är i någon form av raid
Jag hoppas bara att de kommer att släppa oss
För Thanksgiving Day Parade

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Thanksgiving Day Parade Vi är glada!

KREDITER

Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Dan Bern

Thanksgiving Day Parade: ’’Översättning och text - Dan Bern
Dan Bern (även känd som Bernstein; född 27 juli 1965) är en amerikansk gitarrist, sångare, låtskrivare, romanförfattare och målare.

Thanksgiving Day Parade

Vi presenterar texten och översättningen av Thanksgiving Day Parade, en ny låt skapad av Dan Bern taget från albumet 'New American Language'

Detta är listan med 10 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Dan Bern

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Smartie Mine.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Dan Bern

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!