No Matter How Long: Översätt på Svenska och låttext - David And The Giants

Översättningen av No Matter How Long - David And The Giants på Svenska och original text avlåten
No Matter How Long: Italiensk Översättning och text - David And The Giants Italiensk
No Matter How Long: Engelsk Översättning och text - David And The Giants Engelsk
No Matter How Long: Spanska Översättning och text - David And The Giants Spanska
No Matter How Long: Franska Översättning och text - David And The Giants Franska
No Matter How Long: Tysk Översättning och text - David And The Giants Tysk
No Matter How Long: Portugisiska Översättning och text - David And The Giants Portugisiska
No Matter How Long: Ryska Översättning och text - David And The Giants Ryska
No Matter How Long: Holländska Översättning och text - David And The Giants Holländska
No Matter How Long: Svenska Översättning och text - David And The Giants Svenska
No Matter How Long: Norska Översättning och text - David And The Giants Norska
No Matter How Long: Danska Översättning och text - David And The Giants Danska
No Matter How Long: Hindi Översättning och text - David And The Giants Hindi
No Matter How Long: Putsa Översättning och text - David And The Giants Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av No Matter How Long - David And The Giants på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av No Matter How Long
by David And The Giants

There's been many times I was troubled in life
Reaching up to find a way out of the night
Loneliness ain't kind when you're needing a friend
And tears can make you blind when you're facing the end
But tell me what in this world can separate you from me
A vision of love has finally caused me to see

No matter how long I have to wait for you
I know that one day my dreams will come true
I'll walk through valleys that are deep and wide
I will be waiting 'til the day I die
No matter how long

Promises are made and they're broken in two
Feelings quickly fade without leaving a clue
It's hard to understand all the reasons of why
Something good began and now they're saying goodbye
But when it's right you're not afraid
To trust what's inside your heart
Believing love can last

Is where you first need to start

No matter how long I have to wait for you
I know that one day my dreams will come true
I'll walk through valleys that are deep and wide
I will be waiting 'til the day I die
No matter how long
My love is patiently holding on to forever, yeah, yeah
I know the hands of time will join us both together

No matter how long I have to wait for you
I know that one day my dreams will come true

I'll walk through valleys that are deep and wide
I'll climb up mountains that can touch the sky
I will be waiting 'til the day I die
No matter how long
No matter how long

Översättning på Svenska av låten
No Matter How Long by David And The Giants

Det har varit många gånger jag var orolig i livet
Att nå upp för att hitta en väg ut ur natten
Ensamhet är inte snäll när du behöver en vän
Och tårar kan göra dig blind när du står inför slutet
Men säg mig vad i den här världen kan skilja dig från mig
En vision om kärlek har äntligen fått mig att se

Oavsett hur länge jag har att vänta på dig
Jag vet att en dag kommer mina drömmar att gå i uppfyllelse
Jag går genom dalar som är djupa och breda
Jag väntar tills jag dör
Oavsett hur länge

Löften görs och de bryts i två
Känslor bleknar snabbt utan att lämna en aning
Det är svårt att förstå alla orsaker till varför
Något bra började och nu säger de adjö
Men när det är rätt är du inte rädd
Att lita på vad som finns i ditt hjärta
Att tro kärlek kan vara

Är det du först måste börja

Oavsett hur länge jag måste vänta på dig
Jag vet att en dag kommer mina drömmar att gå i uppfyllelse
Jag ska w alk genom dalar som är djupa och breda
Jag väntar till den dagen jag dör
Oavsett hur länge
Min kärlek håller tålmodigt på för evigt, ja, ja
Jag vet att tidens händer kommer att förena oss båda

Oavsett hur länge jag måste vänta på dig
Jag vet att en dag kommer mina drömmar att gå i uppfyllelse

Jag går genom dalar som är djupa och breda
Jag klättrar upp i bergen som kan röra himlen
Jag väntar tills jag dör
Oavsett hur länge
Oavsett hur länge

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten No Matter How Long Vi är glada!

KREDITER

Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

David And The Giants

No Matter How Long: ’’Översättning och text - David And The Giants

No Matter How Long

No Matter How Long är den nya singeln till David And The Giants taget från albumet 'Long Time Coming' .

Detta är listan med 10 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till David And The Giants

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!