Hypocrisy: Översätt på Svenska och låttext - Skepta

Översättningen av Hypocrisy - Skepta på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Hypocrisy - Skepta på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Hypocrisy
by Skepta

They try to disrespect me
When they're online especially
But everyting cool when they check me
Because I'm so cool and deadly
See, I had to realise slowly
That nobody actually knows me
Yeah, man, I've got fifteen different iPhones
But I am so not phoney
They try to disrespect me
When they're online especially
But everyting cool when they check me
Because I'm so cool and deadly
See, I had to realise slowly
That nobody actually knows me
Yeah, man, I've got fifteen different iPhones
But I am so not phoney

See them online, they're vexing
They see the shirt I'm flexing
They see my spliff get larger
They see the girl I'm sexing
I'm a Nigerian eagle
In London smoking illegal
Nah, we are so not equal
Them man are cloning people
Anything I do, they bite
How do you sleep at night?
Is it codeine and Sprite?
I switch up the steez on guys
I stand up in the rain, I'm dancing
Then I look at the game, start laughing
It's not a joke, though, got the fakes in a chokehold
I'd love to see them gasping

'Cause they try to disrespect me
When they're online especially
But everyting cool when they check me
Because I'm so cool and deadly
See, I had to realise slowly
That nobody actually knows me
Yeah, man, I've got fifteen different iPhones
But I am so not phoney

Everyday I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy
Everyday I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy
Everyday I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy
It's that uncontrollable demon they didn't wanna see
Greaze!

I declined some amazing dinners
And I'm still blazing Rizlas
I wanted to make some changes
I was not taking pictures

Now look at the labels dying
Nobody else is signing
We know the truth they're hiding
See, the plaques on my wall just shining
And I've already seen my death
We were the last ones left
I saw the whole hood get gassed
I had to hold my breath
I was a young black yout
The teacher took my zoots
They tried to show man Roots
They tried to send man loops
Now you have to respect it
I've been around the world, I'm tried and tested
Getting back money that I invested
Don't know about me? Get connected
No, I don't do that conscious rap, but
Man still know about Wretch and Kendrick
Top five niggas, don't get offended
Murdered the beat, no, it ain't attempted
I meant it
And I'm still top three selected
They never showed me the guest list
Nah, we just walked in the exit
Just came back from the Ivors
And look at what we collected
The MBE got rejected
I'm not tryna be accepted

They try to disrespect me
When they're online especially
But everyting cool when they check me
Because I'm so cool and deadly
See, I had to realise slowly
That nobody actually knows me
Yeah, man, I've got fifteen different iPhones
But I am so not phoney
They try to disrespect me
When they're online especially
But everyting cool when they check me
Because I'm so cool and deadly
See, I had to realise slowly
That nobody actually knows me
Yeah, man, I've got fifteen different iPhones
But I am so not phoney

Everyday I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy
Everyday I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy
Everyday I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy
It's that uncontrollable demon they didn't wanna see
Greaze!

Översättning på Svenska av låten
Hypocrisy by Skepta

De försöker respektlöshet mig
När de är på nätet, särskilt
Men allt cool när de kolla på mig
Eftersom jag är så cool och dödliga
Se, jag var tvungen att inse långsamt
Att ingen egentligen känner mig
Ja, man, jag har femton olika iphone
Men jag är så inte påhittat
De försöker respektlöshet mig
När de är på nätet, särskilt
Men allt cool när de kolla på mig
Eftersom jag är så cool och dödliga
Se, jag var tvungen att inse långsamt
Att ingen egentligen känner mig
Ja, man, jag har femton olika iphone
Men jag är inte så falskt

See dem på nätet, de är förargliga
De ser tröjan jag böja
De ser min spliff för att få en större
De ser flickan jag är könsbestämning
Jag är en Nigeriansk eagle
I London rökfria olaglig
Nä, vi är inte så lika
Dem man är kloning av människor
Något jag gör, de biter
Hur brukar du sova på natten?
Är det kodein och Sprite?
Jag växla upp steez på killar
Jag står i regnet, jag dansa
Då ska jag titta på spelet, börjar skratta
Det är inte ett skämt, men fick förfalskningar i en chokehold
Jag skulle älska att se dem kippar

'Cause de försöker respektlöshet mig
När de är på nätet, särskilt
Men allt cool när de kolla på mig
Eftersom jag är så cool och dödliga
Se, jag var tvungen att inse långsamt
Att ingen egentligen känner mig
Ja, man, jag har femton olika iphone
Men jag är inte så falskt

Everyday jag skoja och jag pissar på detta hyckleri
Varje dag jag skoja och jag pissar på detta hyckleri
Varje dag jag skoja och jag pissar på detta hyckleri
Det är som okontrollerbar demon som de inte vill se
Greaze!

I sjönk några fantastiska middagar
Och jag är fortfarande blixtrande Rizlas
Jag ville göra några ändringar
Jag var inte med bilder

Titta nu på etiketter dör
Ingen annan kommer att underteckna
Vi vet att sanningen är de gömmer sig
Se, tavlor på min vägg bara lysande
Och jag har redan sett min död
Vi var de sista kvar
Jag såg hela huven få gasades
Jag var tvungen att hålla andan
Jag var en ung svart sticka
Läraren tog min zoots
De försökte visa människan Rötter
De försökte att skicka människan slingor
Nu har du respektera det
Jag har varit runt om i världen, jag har provat och testat
Att få tillbaka pengar som jag investerat
Vet inte om mig? Bli ansluten
Nej, det gör jag inte medveten rap, men
Man vet fortfarande om Stackare och Kendrick
Topp fem niggas, inte bli kränkt
Mördade slå, nej, det är inte försökt
Jag menade att det
Och jag är fortfarande topp tre utvalda
Att de aldrig visade mig gästlistan
Nä, vi bara gick i utloppet
Kom precis tillbaka från Ivors
Och titta på vad vi samlar in
Den MBE fått avslag
Jag är inte tryna godtas

de försöka respektlöshet mig
När de är på nätet, särskilt
Men allt cool när de kolla på mig
Eftersom jag är så cool och dödliga
Se, jag var tvungen att inse långsamt
Att ingen egentligen känner mig
Ja, man, jag har femton olika iphone
Men jag är så inte påhittat
De försöker respektlöshet mig
När de är på nätet, särskilt
Men allt cool när de kolla på mig
Eftersom jag är så cool och dödliga
Se, jag var tvungen att inse långsamt
Att ingen egentligen känner mig
Ja, man, jag har femton olika iphone
Men jag är inte så falskt

Everyday jag skoja och jag pissar på detta hyckleri
Varje dag jag skoja och jag pissar på detta hyckleri
Varje dag jag skoja och jag pissar på detta hyckleri
Det är som okontrollerbar demon som de inte vill se
Greaze!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Hypocrisy Vi är glada!

Skepta

Hypocrisy: ’’Översättning och text - Skepta
Joseph Junior Adenuga (född den 19 September 1982), bättre känd vid sitt artistnamn Skepta, är en engelsk smuts MC och producent av Nigerianska härkomst, känd för grundarna prestigefyllda smuts kollektiva/label Pojke Vet Bättre tillsammans med sin bror Jme.

Hypocrisy

Vi presenterar texten och översättningen av Hypocrisy, en ny låt skapad av Skepta taget från albumet ''

Andra album av Skepta

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Ignorance is Bliss / Doin’ It Again.

Alla konserter av Skepta

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Skepta

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!