I: Översätt på Svenska och låttext - Derek O’ Earth

Översättningen av I - Derek O’ Earth på Svenska och original text avlåten
I: Italiensk Översättning och text - Derek O’ Earth Italiensk
I: Engelsk Översättning och text - Derek O’ Earth Engelsk
I: Spanska Översättning och text - Derek O’ Earth Spanska
I: Franska Översättning och text - Derek O’ Earth Franska
I: Tysk Översättning och text - Derek O’ Earth Tysk
I: Portugisiska Översättning och text - Derek O’ Earth Portugisiska
I: Ryska Översättning och text - Derek O’ Earth Ryska
I: Holländska Översättning och text - Derek O’ Earth Holländska
I: Svenska Översättning och text - Derek O’ Earth Svenska
I: Norska Översättning och text - Derek O’ Earth Norska
I: Danska Översättning och text - Derek O’ Earth Danska
I: Hindi Översättning och text - Derek O’ Earth Hindi
I: Putsa Översättning och text - Derek O’ Earth Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av I - Derek O’ Earth på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av I
by Derek O’ Earth

Mass incarceration causing massacres of massive brainwaves
Act impatient mastru, mastrubatin to the bank
Ask the masters pass the bacon, Ask the pastor why the masses pagan
Why they keep enslaving faking faded like we free
Fuck you mean?
Even if I'm free not all my people free as me
Hamster wheels and magic pills, Genius thinkin with his penis
Why they fienin like they ain't been, ain't been, ain't been past venus
Hit you with the Easter basket Jesus Christ was born a bastard Elitist feed us shit then clap us if we fightin back its bs
Ps maybe if we had the answers Phife and Pac would still be rampant, Stagnant lackin movement
But its massive we can prove it
Think its time to overthrow, Go and let these fuckers know


Level, Level, Levels to my genius I’ll lead the way
I got levers, Levers, Levers pullin we will free your brain
I don’t know what the fuck you think this is
I’m here to take back your inheritance


It go Kaio, Kaio, Kaio-Ken, Kamehaha away
Your whole lil shit, You lil bitch, I'll fuck you up today
My brain refrain from raining reigning, Cause I'm here to free the states
See thru your veils you stupid bitch I know you know my fucking name
So sick of this amoxicillin, Plots I'm killin, Be, very very fraid
I got skissors in my pockets bitch I'm Scary Terry wait
I've heard fairy tales who slave, What you think, You gonn hold us down forever bitch I'm here to pave the way
You ain't think I’d make it this far don’t you play
Why I'm here today, Theta mixed verbatim
Made a way media fade away a way I got mayday parades on layaway, To slay your fucking master race the crown the fucking bastard breaks
iv class="adintext center middle">iv>


This the Genius Project leave your nonsense feelings at the door
Screaming dreams and EBT got guns thats layin on the floor Baking soda whippin boy you know there’s more to life you gifted
Lemme help you out, Fuck you missin?
Self respect you know you feel neglected why you always messin, Stressin yourself out
Poutin doubtin wylin inside, Finding new ways to escape
I know you don’t like slinging dope, But it put food on the plate, I know you don’t got any hope but kids gonn buy it either way So today, Take a stand and we gonn jam, They'll see the fate Take the bands, Lets take the bands and fuckin burn em in they face, A disgrace
Way they play the games manipulate the fate
Why the fuck you think they got all of the races in a race Nobody racist when they born, They just embed it in your dome
See it on HD TV DP they got damage in your home
Best you believe me I can see all of the manic shit they’ve done Panic soon to come, Blastin all they guns, Screamin here we come
Hide behind your veil you lil bitch I know you see me well
Go ahead and play your God I'm demon fienin bringing hell
Baby steps your lady getting dick from left to right
I got play these checks to maybe set myself up lead the fight Why I slay these raps and play these tracks in bedroom every night
Why I make these tracks and dumb them down so people see the light
And they give me cash, Help my platform grow so I may show Each and every one you motherfuckers what I fucking know Here we go, This the year I marked it master plan unfolds
I got bars inside of heart and they is shining out like gold
I’m just here to tell you now, Never do the shit I’m told
We all genius best believe us we are coming for the throne
We all equal this the sequel of the place that we call home
We all equal this the sequel of the place that we call home
We all equal this the sequel of the place that we call home, Better weasel little weevil we will leave you in a hole
Bitch you know

Översättning på Svenska av låten
I by Derek O’ Earth

Massfängelse som orsakar massakrer av massiva hjärnvågor
Handla otålig mastru, mastrubatin till banken
Be mästarna passera bacon, Fråga pastorn varför massorna hedniska
Varför de fortsätter att förslavade falska bleknade som vi fri
Fan menar du?
Även om jag är fri är inte alla mina fria som jag
Hamsterhjul och magiska piller, tänker Genius med sin penis
Varför fienin som de inte har inte varit, har inte varit, har inte varit förbi venus
Slå dig med påskkorgen Jesus Kristus föddes som en jävel Elitist matar oss skit och klappar oss om vi slåss tillbaka dess bs
Ps kanske om vi hade svaren skulle Phife och Pac fortfarande vara skenande, stillastående saknar rörelse
Men det är massivt att vi kan bevisa det
Tänk på att det är dags att störta, gå och låt dessa jävlar veta


Nivå, Nivå, Nivåer till mitt geni Jag kommer att leda vägen
Jag har spakar, Hävstänger, Hävarmar, vi kommer att frigöra din hjärna
Jag vet inte vad fan du tycker det här är
Jag är här för att ta tillbaka ditt arv


Det går Kaio, Kaio, Kaio-Ken, Kamehaha borta
Hela din lilla skit, din lilla tik, jag ska knulla upp dig idag
Min hjärna avstår från att regna regerar, orsakar jag Jag är här för att befria staterna
Se igenom dina slöjor du dumma tik jag vet att du känner mitt jävla namn
Så trött på detta amoxicillin, Plots I'm killin, Be, väldigt väldigt skrämmande
Jag har en sax i mina fickor tik Jag är läskig Terry vänta
Jag har hört sagor som slavar. tror inte att jag skulle klara det så här långt spelar du inte
Varför jag är här idag, blandade Theta verbatim
Gjorde ett sätt att media bleknar bort på ett sätt som jag fick mayday-parader på layaway, To döda din jävla mästare ras kronan jävla jävel bryterDetta är Genius-projektet lämnar dina nonsens känslor vid dörren
Skrikande drömmar och EBT fick vapen som ligger på golvet Bakpulver whippin pojke du vet att det finns mer i livet du begåvade
Lemme hjälper dig, knulla dig missin ?
Självrespekt du vet att du känner dig försummad varför du alltid trasslar, stressar dig själv ut
Poutin tvivlar på att vara inne, Hitta nya sätt att fly
Jag vet att du inte gillar att döja, men det sätt mat på tallriken, jag vet att du inte har något hopp men barn gonn köper det på något sätt Så idag, ta ställning och vi gonn sylt, de kommer att se ödet ta band, låter oss ta band och jävla bränna dem i ansiktet, en skam
Sättet de spelar på spel manipulerar ödet
Varför i helvete tror du att de fick alla tävlingar i ett lopp Ingen rasist när de föddes, de bädde bara in det i din kupol
Se det på HD TV DP de fick skador i ditt hem
Bäst du tror mig jag kan se all den maniska skiten de har gjort Panik snart kommer, Blastin alla de vapen, Screamin här kommer vi
Göm dig bakom din slöja din lilla tik jag vet att du ser mig bra
Fortsätt och spela din Gud, jag är demon fienin föra helvetet
Baby steg din dam blir kuk från vänster till höger
Jag har pla y dessa kontroller för att kanske sätta upp mig själv leda striden Varför slaktar jag dessa rappar och spelar dessa spår i sovrummet varje kväll
Varför jag gör dessa spår och dummar ner dem så att folk ser ljuset
Och de ger mig kontanter, hjälp min plattform att växa så att jag kan visa var och en ni jävla vad jag jävla vet. Här går vi. Det året jag markerade det utvecklas huvudplanen
Jag har barer inuti hjärtat och de lyser ut som guld
Jag är bara här för att berätta för dig nu, gör aldrig skiten jag får veta
Vi är alla genier bäst tro oss att vi kommer för tronen
Vi är lika med detta uppföljaren av plats som vi kallar hem
Vi motsvarar alla detta uppföljaren till den plats som vi kallar hem
Vi motsvarar alla detta uppföljaren till den plats som vi kallar hem, Bättre väsande liten vivel vi lämnar dig i en hål
Tik vet du

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten I Vi är glada!

Derek O’ Earth

I: ’’Översättning och text - Derek O’ Earth

I

Vi presenterar texten och översättningen av I, en ny låt skapad av Derek O’ Earth taget från albumet 'The Genius Project'

Albumet består av 3 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Derek O’ Earth

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!