All I See: Översätt på Svenska och låttext - Desmond

Översättningen av All I See - Desmond på Svenska och original text avlåten
All I See: Italiensk Översättning och text - Desmond Italiensk
All I See: Engelsk Översättning och text - Desmond Engelsk
All I See: Spanska Översättning och text - Desmond Spanska
All I See: Franska Översättning och text - Desmond Franska
All I See: Tysk Översättning och text - Desmond Tysk
All I See: Portugisiska Översättning och text - Desmond Portugisiska
All I See: Ryska Översättning och text - Desmond Ryska
All I See: Holländska Översättning och text - Desmond Holländska
All I See: Svenska Översättning och text - Desmond Svenska
All I See: Norska Översättning och text - Desmond Norska
All I See: Danska Översättning och text - Desmond Danska
All I See: Hindi Översättning och text - Desmond Hindi
All I See: Putsa Översättning och text - Desmond Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av All I See - Desmond på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av All I See
by Desmond

デズモンド 「All I See」 歌詞


Do you remember what you said about me?
'I love your cheekbones'
One day they will decay with me
How do you want them to be shattered?
Look carefully, you're still here alone
Waiting for midnight blue
Our minds will always race ahead
Our hearts remain behind


There's a line in the West ocean
You came into the silent world
You strayed over a thousand miles
Only you can live this fate
Be not afraid
Don't have to shed your skin just to change
So stay here
Stay


Do you remember what you said to me?
'Don't leave, save me!'

One day we'll burn my body
Become a stone-cold fortress
Just tell me that you can see what I see
Give me a sign through this heavy door
We're 21 grams of ghosts, ooh
Trapped in a such a pale shadow

Can you hear the silent voices?
Every living thing screams
'Don't leave me here alone!'
Your fleeting life will end in this beautiful world
But all I see is bright, but just for a moment
So stay here
Stay
Stay
Stay
Stay


Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Översättning på Svenska av låten
All I See by Desmond

デ ズ モ ン ド 「Allt jag ser」 歌詞


Kommer du ihåg vad du sa om mig?
'Jag älskar dina kindben'
En dag kommer de att förfalla med mig
Hur vill du att de ska krossas?
Titta noga, du är fortfarande här ensam
Väntar på midnattblått
Våra sinnen kommer alltid att springa framåt
Våra hjärtan förblir bakom


Det finns en linje i västra havet
Du kom in i den tysta världen
Du vilade över tusen mil
Endast du kan leva detta öde
Var inte rädd
Behöver inte tappa din hud bara för att förändras
Så stanna här
Stanna


Kommer du ihåg vad sa du till mig?

'Gå inte, rädda mig!'
En dag bränner vi min kropp
Bli en stenkall fästning
Berätta bara för mig att du kan se vad jag ser
Ge mig ett tecken genom den här tunga dörren
Vi är 21 gram spöken, ooh
Fångade i en sådan blek skugga

Kan hör du de tysta rösterna?
Varje levande sak skriker
'Lämna mig inte här ensam!'
Ditt flyktiga liv kommer att sluta i denna vackra värld
Men allt jag ser är ljust, men bara ett ögonblick
Så stanna här
Stanna
Stanna
Stanna
Stanna


Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten All I See Vi är glada!

Desmond

All I See: ’’Översättning och text - Desmond

All I See

All I See är den nya singeln till Desmond taget från albumet 'VOCAL COLLECTION vol.2' .

20 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Desmond

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!