Every Little Thing: Översätt på Svenska och låttext - Dilba

Översättningen av Every Little Thing - Dilba på Svenska och original text avlåten

Texter av Every Little Thing
by Dilba

Stubbern 18
Thinks he knows everything
Never takes an advice
He is not listening
She's out in the blue
So much dreaming to do
Young and rebel defines
What she wants out of life
Baby, you should have been
The arms to run and hide in
The one in my life
I thought I could trust, but

Every little thing in my life
Everything I felt so right
I never knew that I would re-write
The time of my life, to not knowing better
Anything that I can think of
Everything that it was made of
I never knew that I would rewind
I'm not going back
Never again, no

Wiser 30
Takes it slow and slowly
Appreciates little things
Is no longer running
When I look at you
And you're looking at me
In my airborn wings
Thinking it was worth it
Baby, you should have been
The arms to run and hide in
The one in my life
I thought I could trust, but
Ref
If life is a test
And love's for the best
Who doesn't deserve happiness
Well you gives no clue
Searching blindly, and the truth
Is that we never stood a
Ref

Översättning på Svenska av låten
Every Little Thing by DilbaStubbern 18
Tror att han vet allt
Tar aldrig ett råd
Han lyssnar inte
Hon är ute i det blå
Så mycket som drömmer att göra
Unga och rebel definierar
Vad hon vill ha ut av livet
Baby, du borde ha varit
Armarna springa och gömma mig i
En i mitt liv
Jag trodde jag kunde lita på, men

Every liten sak i mitt liv
Allt jag kände så rätt
Jag visste aldrig att jag skulle skriva om
Den tiden i mitt liv, att inte veta bättre
Något som jag kan tänka på
Allt som den var gjord av
Jag visste aldrig att jag skulle spola tillbaka
Jag kommer inte tillbaka
Aldrig igen, nej

Klokare 30
Tar det sakta och långsamt
Uppskattar små saker
Är inte längre kör
När jag ser på dig
Och du tittar på mig
I min airborn vingar
Tänkte att det var värt det
Baby, du borde ha varit
Armarna springa och gömma mig i
En i mitt liv
Jag trodde jag kunde lita på, men
Ref
Om livet är ett test
Och kärlek för det bästa
Som inte förtjänar lycka
Bra att du ger ingen aning
Söker blint, och sanningen
Är att vi aldrig haft en
Ref

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Dilba

Revolution
Albumet Revolution innehåller låten Every Little Thing av Dilba . Detta album släpptes på: 30/11/2002.
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet Revolution ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
Every Little Thing0/3
Diamonds And Motorcars0/3
Hittills har du förbättrats
156
översättningar av låtar
Tack!