God Knows: Översätt på Svenska och låttext - Dizzee Rascal

Översättningen av God Knows - Dizzee Rascal på Svenska och original text avlåten
God Knows: Italiensk Översättning och text - Dizzee Rascal Italiensk
God Knows: Engelsk Översättning och text - Dizzee Rascal Engelsk
God Knows: Spanska Översättning och text - Dizzee Rascal Spanska
God Knows: Franska Översättning och text - Dizzee Rascal Franska
God Knows: Tysk Översättning och text - Dizzee Rascal Tysk
God Knows: Portugisiska Översättning och text - Dizzee Rascal Portugisiska
God Knows: Ryska Översättning och text - Dizzee Rascal Ryska
God Knows: Holländska Översättning och text - Dizzee Rascal Holländska
God Knows: Svenska Översättning och text - Dizzee Rascal Svenska
God Knows: Norska Översättning och text - Dizzee Rascal Norska
God Knows: Danska Översättning och text - Dizzee Rascal Danska
God Knows: Hindi Översättning och text - Dizzee Rascal Hindi
God Knows: Putsa Översättning och text - Dizzee Rascal Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av God Knows - Dizzee Rascal på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av God Knows
by Dizzee Rascal

Chapter, 1, Verse 1: God Knows
Yeah


God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step
God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a chequе is what I expect
God knows I’m a pain in the nеck
God knows, better watch your step


Yeah, Gotta be patient
Steady pace and a bit of meditation
I got away from the self-medication
But I’m still myself on occasion
Yeah, I’m still myself, not an imitation
Elevation, headspace and another location
Vacation
Play away, I don’t stay at my station
Got a brand new space, it’s amazing
Switching up my cadence and my phrasing
Buzzwords, been chasing the buzz but it’s fading
I don’t know the last time I’ve been raving
But the last couple nights, I’ve been craving
I don’t care what manor you were raised in, or you’re claiming
Everybody in the manor’s complaining
And it’s draining
I’m not a caveman, I will never cave in
Plain sailing, I’m not slaving
Even if I spent my whole life savings
I could never buy the Lambo 4x4 in every goddamn colour it came in
But I’m good for the days that it’s raining
And I'm the reigning champ, no training
I’m natural, look at them failing and flailing
Trying hard, but you ain’t maintaining
Everybody but you that you’re blaming
Your behaviour’s lame, it’s a shame
You could say it was degrading
Do your own brain in
No-brainer, you’ll get a caning
Get slicked, get spit in your cranium
They’re like ‘Jesus, somebody save him!’

God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect

God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step

God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step


Walked in the game, like I bet you were gonna respect me
Grime MC in a room full of dubstep guys, I bet you were gonna accept me
Before the trap, not one of them checked me
Next album, you were gonna resent me
So-called bad boys, ’til we see bad boys running up everyone here except me
Cah man's get me, I bet you bet me
You man couldn’t best me, it’s best you let me
Pay upfront like I’m ST, focus
Then I got drive like a Focus ST
You don’t know me just cos you met me
Racial profiles, man had plenty
I had white dads I roll with the mustang
Cos I kicked it with Aaliyah like Jet Li
Shut up, don’t bred me
Tired of sets, bare MCs pushing up chest, like ‘Rah, who you man tryna breast feed?’
Simmer down, chill out and R-E-S-T
No emotions, like come on
I can’t let no relationship wreck me
I phone a motive like
'Yo come get me,'
Next minute, tings on a mug like Tetley
but tell him test my patience
Turn patient if you test me
Big boy Mc, Bring out Dizzee Rascal, Giggs and Jme
God knows when I MC
It’s all laughing, I got flows when I MC
Tour guy and that, shows when I MC
But diss me and get shown when I MC

God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your step
God knows that I got a good heart but I do not go for the disrespect
God knows that I been through the sweat and the blood, you bet I’m a nervous wreck
God knows If I say I come for a cheque, then a cheque is what I expect
God knows I’m a pain in the neck
God knows, better watch your ste

Översättning på Svenska av låten
God Knows by Dizzee Rascal

Kapitel, 1, vers 1: Gud vet
Ja


Gud vet att jag har ett gott hjärta men jag går inte för respektlösheten
Gud vet att jag har gått igenom svettan och blodet, du slår vad om att jag är ett nervöst vrak
Gud vet om jag säger att jag kommer för en kontroll, så är en kontroll vad jag förväntar mig
Gud vet att jag har ont om nacken
Gud vet, bättre titta på ditt steg
Gud vet att jag har ett gott hjärta men jag går inte för respektlösheten
Gud vet att jag har gått igenom svetten och blodet, du slår vad om att jag är ett nervöst vrak
Gud vet om jag säger att jag kommer för en kontroll, då är en chek jag förväntar mig
Gud vet att jag är en smärta i nacken
Gud vet, bättre titta på ditt steg


Ja, måste ha tålamod
Stadig takt och lite meditation
Jag kom bort från självmedicinering
Men jag Jag är fortfarande mig själv ibland
Ja, jag är fortfarande jag själv, inte en imitation
Höjd, huvudutrymme och en annan plats
Semester
Lek bort, jag stannar inte på min station
Fick ett helt nytt utrymme, det ' s fantastiska
Att byta upp min kadens och min frasering
Buzzwords, jagat buzz men det bleknar
Jag vet inte sista gången jag ravade
Men den sista par nätter, jag har längtat
Jag bryr mig inte om vilken herrgård du är uppvuxen i, eller du hävdar
Alla i herrgårdens klagomål
Och det dränerar
Jag Jag är ingen grottman, jag kommer aldrig att grotta i
Vanlig segling, jag slavar inte
Även om jag spenderade hela mitt livssparande
kunde jag aldrig köpa Lambo 4x4 i alla jävla färger det kom in
Men jag är bra för de dagar då det regnar
Och jag är den regerande mästaren, ingen träning
Jag är naturlig, titta på dem som misslyckas och slår
Försöker hårt, men du behåller inte
Alla utom du att du skyller på
Din beteende är halt, det är synd
Du kan säga att det var förnedrande
Gör ditt eget hjärna i
No-brainer, du får en caning
Bli slicked, bli spottad i kraniet
De är som 'Jesus, någon rädda honom!'

Gud vet det t Jag har ett gott hjärta men jag går inte för respektlösheten
Gud vet att jag har gått igenom svettan och blodet, du slår vad om att jag är ett nervöst vrak
Gud vet om jag säger att jag kommer för en check, då är en kontroll vad jag förväntar mig
Gud vet att jag är ont i nacken

Gud vet, bättre titta på ditt steg

Gud vet att jag fick en bra hjärta men jag går inte för respektlösheten
Gud vet att jag har gått igenom svettan och blodet, du slår vad om att jag är ett nervöst vrak
Gud vet om jag säger att jag kommer för en kontroll, då kolla är vad jag förväntar mig
Gud vet att jag har ont i nacken
Gud vet, se bättre på ditt steg


Gick i spelet, som jag slår vad om du skulle respektera mig
Grime MC i ett rum fullt av dubstep-killar, jag slår vad om att du skulle acceptera mig
Innan fällan kontrollerade inte någon av mig
Nästa album, du skulle förbittra mig
Så kallade bad boys, till vi ser dåliga pojkar springa upp alla här utom mig
Cah man får mig, jag slår vad om att du satsar på mig
Du man kunde inte bäst mig, det är B Om du låter mig
Betala på förhand som om jag är ST, fokus
Sedan fick jag köra som en Focus ST
Du känner mig inte bara för att du träffade mig
Rasprofiler , mannen hade gott
Jag hade vita pappor som jag rullade med mustangen
För jag sparkade den med Aaliyah som Jet Li
Håll käften, inte föda upp mig
Trött på set, nakna MC-skivor som skjuter upp bröstet, som 'Rah, vem försöker du amma?'
Simma ner, slappna av och VILA
Inga känslor, som att komma igen
Jag kan inte låta något förhållande förstöra mig
Jag ringer ett motiv som
'Du kommer och hämtar mig,'
Nästa minut, tvingar på en mugg som Tetley
men säg honom testa mitt tålamod
Vänd tålmodig om du testar mig
Big boy Mc, Ta fram Dizzee Rascal, Giggs och Jme
Gud vet när jag MC
Allt skrattar, jag får flöden när jag MC
Tour guy och det, visar när jag MC
Men diss mig och bli visad när jag MC

Gud vet att jag har ett bra hjärta men jag går inte för respektlösheten
Gud vet att jag har gått igenom svettan och blodet, du slår vad om att jag är en nervös vous wreck
Gud vet Om jag säger att jag kommer för en kontroll, så är en check vad jag förväntar mig
Gud vet att jag är smärta i nacken
Gud vet, bättre titta på ditt steg
Gud vet att jag har ett gott hjärta men jag går inte för respektlösheten
Gud vet att jag har gått igenom svettan och blodet, du slår vad om att jag är ett nervöst vrak
Gud vet om Jag säger att jag kommer för en kontroll, då är en kontroll vad jag förväntar mig
Gud vet att jag är smärta i nacken
Gud vet, bättre titta på din ste

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten God Knows Vi är glada!

KREDITER

Låten "God Knows" skrevs av . Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

Dizzee Rascal

God Knows: ’’Översättning och text - Dizzee Rascal
Dylan Mills, bättre känd som Dizzee Rascal, är en East London-rappare. Han är känd för sin kvicka humor, slarviga strömmar och sitt banbrytande bidrag till den smutsiga scenen.

God Knows

Dizzee Rascal har publicerat en ny låt med titeln 'God Knows' taget från albumet 'E3 AF' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 5 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Dizzee Rascal

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Don’t Gas Me - EP / Tongue n’ Cheek / Boy in da Corner / Maths + English / Showtime / The Fifth / E3 AF.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Dizzee Rascal

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!