Elevate: Översätt på Svenska och låttext - Dj Khalil

Översättningen av Elevate - Dj Khalil på Svenska och original text avlåten
Elevate: Italiensk Översättning och text - Dj Khalil Italiensk
Elevate: Engelsk Översättning och text - Dj Khalil Engelsk
Elevate: Spanska Översättning och text - Dj Khalil Spanska
Elevate: Franska Översättning och text - Dj Khalil Franska
Elevate: Tysk Översättning och text - Dj Khalil Tysk
Elevate: Portugisiska Översättning och text - Dj Khalil Portugisiska
Elevate: Ryska Översättning och text - Dj Khalil Ryska
Elevate: Holländska Översättning och text - Dj Khalil Holländska
Elevate: Svenska Översättning och text - Dj Khalil Svenska
Elevate: Norska Översättning och text - Dj Khalil Norska
Elevate: Danska Översättning och text - Dj Khalil Danska
Elevate: Hindi Översättning och text - Dj Khalil Hindi
Elevate: Putsa Översättning och text - Dj Khalil Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Elevate - Dj Khalil på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Elevate
by Dj Khalil

Stepped out of my zone
I had to get out all alone
And figure it out on my own
And I know what I really want now
Can't stop me, can't break me
What don't kill me, gon' make me
Shoot for the stars, no safety
And now I see clear in HD


Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate


You better choose a side, you gotta choose a side
You gotta pick
You better do what's right or you gonna lose the fight
You gotta
You better choose a side, you gotta choose a side
You gotta pick
You better do what's right or you gonna lose the fight

I'm a web-slinger to a gunslinger
No millimeter, this is my arena
I'm the black widow with a bad stinger
And I'll make you scream like a bad singer
I'm everything that you wanna be plus more
Since there's no heroes anymore
Jump out the window, then put the mask on
Who the bad man that a man gotta bash on?
Hope we'll never link up
Blink and you will see us
Thumbprints 'bout to ink up
See me in the NYC
You can never swing by me
Hope we'll never link up
Blink and you will see us
Thumbprints 'bout to ink up
See me in the NYC
Home of the , look
They will slander me, I just plan to be
Somethin' powerful for my family
Try to balance life and my sanity
Show a different side of humanity
So amazin', keep appraisin'
Save you from a home invasion
Chasin' robbers from the bank
You facin' friendly neighborhood Spider-Man

Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate


Okay
I fight crime through the nighttime
When the light shine, I go python
I've fallen, on my last lifeline
There's no way in my right mind
My city up on my back tight
How can I possibly act right?
I'm Robin Hood, I'm the Black Knight
I know you heard 'bout my last fight
'Cause I win, over and over again
Battlin' evil, I'm hopin' to win
Fightin' my demons, I'm nice for a reason
Enticed with the bleedin', I'm showin' my sins
How can you expect me to stay sane? Protect me
My technique go X speed on high waves and jet skis
I jump off this building to save these civilians
My strength and my honor is trusted by children
I'm ready and willing to fight all these villains
No chaos or killings, my style is so brilliant

Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate


You gotta choose a side, you gotta choose a side
You gotta pick
You gotta do what's right or you gonna lose the fightLook, I ain't got no time to be hangin' around
Nobody tryna figure out if they good or evil
I'm fightin' the crimes, savin' your lives
One at a time, I'm killin' the rhymes
I do it for the people
I'm Peter Parker running through the 6 with a bag full of tricks
My boy, you better choose a side
I may have lost the battle but I will not lose the war
I can promise you I will not lose this time
And I did it all independent, no really, all independent
Now we winnin', I got my homies cookin' up in the kitchen
Intuition, so we gon' have to win and come for some business
The world is mine and you gon' have to pay me attention
And I did everything that I did on my own
I'm a one-to-one for real, there can never be a clone
Better talk to me nice, better watch yo' tone
And I'm puttin' on for my home zone so I gotta go hard


Gotta go hard
I ain't got time to waste
I gotta go high
I gotta elevate
They wanna fight
I'm just gon' let 'em hate
I gotta go high
I gotta elevate

Översättning på Svenska av låten
Elevate by Dj Khalil

Steg ut ur min zon
Jag var tvungen att komma ut helt ensam
Och räkna ut det på egen hand
Och jag vet vad jag verkligen vill nu
Kan inte stoppa mig, kan 't break me
Vad dödar mig inte, gon' make me
Shoot for the stars, no safety
Och nu ser jag klart i HD


Måste gå hårt
Jag har inte tid att slösa
Jag måste gå högt
Jag måste höja
De vill slåss
Jag är bara gon ' låt dem hata
Jag måste gå högt
Jag måste höja


Du borde välja en sida, du måste välja en sida
Du måste välja
Det är bättre att du gör vad som är rätt eller att du tappar striden
Du måste
Du väljer bättre en sida, du måste välja en sida
Du måste välja
Du ska bättre göra vad rätt eller förlorar du striden

Jag är en web-slinger till en gunslinger
Ingen millimeter, det här är min arena
Jag är den svarta änkan med en dålig stinger
Och jag får dig att skrika som en dålig sångare
Jag är allt du vill vara plus mer
Eftersom det inte finns några hjältar längre
Hoppa ut genom fönstret och lägg sedan masken på
Vem den dåliga mannen som en man måste basa på?
Hoppas att vi aldrig kommer att länka samman
Blinkar så ser du oss
Thumbprints bout to ink up
Se mig i NYC
Du kan aldrig svänga av mig
Hoppas att vi aldrig kommer att länka upp
Blink och du kommer att se oss
Thumbprints 'bout to ink up
Se mig i NYC
Home of the, look
De kommer att förtala mig, jag planerar bara att vara
Något kraftfullt för min familj
Försök att balansera livet och mitt förnuft
Visa en annan sida av mänskligheten
Så häpnadsväckande, fortsätt att utvärdera
Spara dig från en heminvasion
Chasin ”rånare från banken
Du möter det vänliga grannskapet Spider-Man

Måste gå hårt
Jag har inte tid att slösa bort
Jag måste gå högt
Jag måste höja
De vill slåss
Jag ska bara låta dem hata
Jag måste gå högt
Jag måste höja


Okej
Jag bekämpar brott under natten
När ljuset lyser går jag python
Jag har fallit, på min las t livlina
Det finns inget sätt att tänka på mig
Min stad uppe på ryggen tätt
Hur kan jag eventuellt agera rätt?
Jag är Robin Hood, jag är den svarta Riddare
Jag vet att du hörde 'om min sista kamp
' Eftersom jag vinner, om och om igen
Battlin 'ondska, jag hoppas att vinna
Fightin' my demons , Jag är trevlig av en anledning
Förlovad med blödningen, jag visar mina synder
Hur kan du förvänta mig att jag ska hålla mig frisk? Skydda mig
Min teknik går X-hastighet på höga vågor och vattenskoter
Jag hoppar av denna byggnad för att rädda dessa civila
Min styrka och min ära litar på barn
Jag är redo och villig att bekämpa alla dessa skurkar
Inget kaos eller mord, min stil är så lysande

Måste gå hårt
Jag har inte tid att slösa bort
Jag måste gå högt
Jag måste höja
De vill slåss
Jag ska bara låta dem hata
Jag måste gå högt
Jag måste höja


Du måste välja en sida, du måste välja en sida
Du måste välja
Du måste göra vad som är rätt eller så tappar du kampenTitta, jag har ingen tid att hänga runt
Ingen försöker räkna ut om de är goda eller onda
Jag bekämpar brotten, räddar dina liv
En i taget, jag dödar rimen
Jag gör det för folket
Jag är Peter Parker som springer igenom 6 med en väska full av knep
Min pojke, du väljer bättre en sida
Jag kan ha tappat striden men jag kommer inte att förlora krig
Jag kan lova dig att jag inte kommer att förlora den här gången
Och jag gjorde allt oberoende, nej egentligen, oberoende
Nu vinner vi, jag fick mina vänner att laga mat i köket
Intuition, så vi måste 'vinna och komma för några affärer
Världen är min och du kommer' måste ägna mig uppmärksamhet
Och jag gjorde allt jag gjorde på egen hand
Jag är en en-mot-en på riktigt, det kan aldrig finnas en klon
Bättre prata med mig trevligt, bättre titta på toner
Och jag sätter på för mitt hem zon så jag måste gå hårt


Måste gå hårt
Jag har inte tid att slösa
Jag måste gå högt
Jag måste höja
De vill slåss
Jag ska bara hata dem
Jag måste gå högt
Jag måste höja

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Elevate Vi är glada!

Dj Khalil

Elevate: ’’Översättning och text - Dj Khalil

Elevate

Vi presenterar texten och översättningen av Elevate, en ny låt skapad av Dj Khalil taget från albumet 'Spider-Man: Into the Spider-Verse (Soundtrack From & Inspired by the Motion Picture)'

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Dj Khalil

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!