In Nome Del Signore: Översätt på Svenska och låttext - Domity

Översättningen av In Nome Del Signore - Domity på Svenska och original text avlåten
In Nome Del Signore: Italiensk Översättning och text - Domity Italiensk
In Nome Del Signore: Engelsk Översättning och text - Domity Engelsk
In Nome Del Signore: Spanska Översättning och text - Domity Spanska
In Nome Del Signore: Franska Översättning och text - Domity Franska
In Nome Del Signore: Tysk Översättning och text - Domity Tysk
In Nome Del Signore: Portugisiska Översättning och text - Domity Portugisiska
In Nome Del Signore: Ryska Översättning och text - Domity Ryska
In Nome Del Signore: Holländska Översättning och text - Domity Holländska
In Nome Del Signore: Svenska Översättning och text - Domity Svenska
In Nome Del Signore: Norska Översättning och text - Domity Norska
In Nome Del Signore: Danska Översättning och text - Domity Danska
In Nome Del Signore: Hindi Översättning och text - Domity Hindi
In Nome Del Signore: Putsa Översättning och text - Domity Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av In Nome Del Signore - Domity på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av In Nome Del Signore
by Domity

Bombe sopra le tombe di Aleppo mentre sono a letto e guardo TG24 Sky
Dall'Akai fuori note cupe
Sul 2 scene crude ma non chiude più la Gruber Lilli, pubblicità di Chilly
Dopo il tg Bergoglio lancia appelli ai propri figli, spoglio dei gioielli della chiesa
C'è grande attesa alla ripresa del calciomercato, ma sei informato sul trattato della NATO?
Il califfato ha conquistato un'altra roccaforte
Morte che colpisce nella notte come un film di Dario Argento
Tra le macerie un uomo sta piangendo le sue figlie
Tranciano famiglie come i Gambino
Un rabbino in una sinagoga affoga nel proprio sangue, è un obbrobrio grande
Dal brodo primordiale nacque anche la religione, la prigione della ragione
Il mondo è nel grigiore

In nome del Signore, in nome del Signore, sta iniziando un'altra guerra
In nome del Signore, in nome del Signore, sta bruciando questa terra
In nome del Signore, in nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore si muore

Boko Haram lancia granate come Jason Statham in Fast and Furious 7

Durante il Ramadan tagliano teste, tipo la rivoluzione del Settecento in Francia
La detonazione tra la pancia e l'antivento, nel mezzo del centro in un mercato affollato, il boato ha rimbombato
Lo Stato Islamico ha firmato un attentato a Daqqa, Obama Barack bombardò Raqqa
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno
Avvisa prima quando arrivi, è meglio, che sennò non mi sveglio, di notte faccio tardi, di giorno vedo diavoli che vestono da santi
Quanti ne noto fare morali come Rodari
Corsari a duecento chilometri orari coi retrovisori pieni di rosari dorati
L'Inferno è a due passi da qua, il Paradiso un po' più in là
In nome del Signore, in nome del Signore, sta iniziando un'altra guerra
In nome del Signore, in nome del Signore, sta bruciando questa terra
In nome del Signore, in nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore, sta iniziando un'altra guerra
In nome del Signore, in nome del Signore, sta bruciando questa terra
In nome del Signore, in nome del Signore, in nome del Signore si muore
In nome del Signore, in nome del Signore si muore

Översättning på Svenska av låten
In Nome Del Signore by Domity

Bomber över Aleppos gravar medan jag är i sängen och jag tittar på TG24 Sky
Från Akai mörka anteckningar ut
På de 2 scenerna råa men stänger inte längre Gruber Lilli, kylig reklam
Efter nyheterna Bergoglio vädjar till sina barn, berövade kyrkans juveler
Det finns stor förväntan på återupptagandet av överföringsmarknaden, men är du informerad om Nato-fördraget?
Kalifatet har erövrat ett annat fäste
Döden som slår på natten som en Dario Argento-film
I spillrorna gråter en man sina döttrar
De skär familjer som Gambinos
En rabbin i en synagoga drunknar i sitt eget blod, är en stor fördärv
Religion föddes ur den ursprungliga soppan, förnuftets fängelse
Världen är i det grå

I Herrens namn, i Herrens namn, börjar en annan krig
I Herrens namn, i Herrens namn, brinner den här jorden
I Herrens namn, i Herrens namn, i Herrens namn dör vi
In nom Och av Herren, i Herrens namn dör vi

Boko Haram kastar granater som Jason Statham i Fast and Furious 7

Under Ramadan huggade de av huvudet, som 1700-talets revolution i Frankrike
Detonationen mellan magen och vindtäcket, mitt i centrum på en fullsatt marknad, bruset ekade
Islamiska staten har undertecknat en attack i Daqqa, Obama Barack bombade Raqqa
Vår far som är du i himlen kommer ditt rike
Varna tidigare när du anländer, det är bättre, annars vaknar jag inte, på natten är jag försenad, under dagen ser jag djävlar som klär sig som helgon
Hur många vet jag att göra moraliskt som Rodari
Corsairs på tvåhundra kilometer i timmen med backspeglar fulla av gyllene radband
Helvetet är ett stenkast härifrån, paradiset lite längre bort
I Herrens namn, i Herrens namn, ännu ett krig börjar
I Herrens namn, i Herrens namn, brinner den här jorden
I Herrens namn, i Herrens namn, i Herrens namn ja dör
I Herrens namn, i Herrens namn dör
I Herrens namn, i Herrens namn, inleds ett nytt krig
I Herrens namn, i Herrens namn, detta land brinner upp
I Herrens namn, i Herrens namn, i Herrens namn dör vi
I Herrens namn, i Herrens namn dör vi

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten In Nome Del Signore Vi är glada!

KREDITER

Låten "In Nome Del Signore" skrevs av Domity. Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Domity

In Nome Del Signore: ’’Översättning och text - Domity

In Nome Del Signore

Vi presenterar texten och översättningen av In Nome Del Signore, en ny låt skapad av Domity taget från albumet 'Fulton'

Albumet består av 12 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Domity

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!