American Pie: Översätt på Svenska och låttext - Don Mclean

Översättningen av American Pie - Don Mclean på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av American Pie - Don Mclean på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av American Pie
by Don Mclean

A long, long time
I can still remember
How that music used to make me smile
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And, maybe, they’d be happy for a while
But February made me shiver
With every paper I’d deliver
Bad news on the doorstep;
I couldn’t take one more step
I can’t remember if I cried
When I read about his widowed bride
But something touched me deep inside
The day the music died

So bye-bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Did you write the book of love
And do you have faith in God above
If the Bible tells you so?
Do you believe in rock ’n' roll
Can music save your mortal soul
And can you teach me how to dance real slow?
Well, I know that you’re in love with him
`Cause I saw you dancin’ in the gym
You both kicked off your shoes
Man, I dig those rhythm and blues
I was a lonely teenage broncin’ buck
With a pink carnation and a pickup truck
But I knew I was out of luck
The day the music died
I started singing

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Now for ten years we’ve been on our own
And moss grows fat on a rollin’ stone
But that’s not how it used to be
When the jester sang for the king and queen
In a coat he borrowed from James Dean
And a voice that came from you and me
Oh, and while the king was looking down
The jester stole his thorny crown
The courtroom was adjourned;
No verdict was returned
And while Lennon read a book on Marx
The quartet practiced in the park
And we sang dirges in the dark
The day the music died
We were singing

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Helter skelter in a summer swelter
The birds flew off with a fallout shelter
Eight miles high and falling fast
It landed foul on the grass
The players tried for a forward pass
With the jester on the sidelines in a cast
Now the half-time air was sweet perfume
While the sergeants played a marching tune

We all got up to dance
Oh, but we never got the chance!
`Cause the players tried to take the field;
The marching band refused to yield
Do you recall what was revealed
The day the music died?
We started singing

Bye, bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

Oh, and there we were all in one place
A generation lost in space
With no time left to start again
So come on: Jack be nimble, Jack be quick!
Jack Flash sat on a candlestick
Cause fire is the devil’s only friend
Oh, and as I watched him on the stage
My hands were clenched in fists of rage
No angel born in hell
Could break that Satan’s spell
And as the flames climbed high into the night
To light the sacrificial rite
I saw Satan laughing with delight
The day the music died
We were singing

Bye-bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'

I met a girl who sang the blues
And I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away
I went down to the sacred store
Where I’d heard the music years before
But the man there said the music wouldn’t play
And in the streets: the children screamed
The lovers cried, and the poets dreamed
But not a word was spoken;
The church bells all were broken
And the three men I admire most:
The father, son, and the holy ghost
They caught the last train for the coast
The day the music died
And they were singing

And there I stood alone and afraid
I dropped to my knees and there I prayed
And I promised him everything I could give
If only he would make the music live
And he promised it would live once more
But this time one would equal four
And in five years four had come to mourn
And the music was reborn

Bye-bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die
'This’ll be the day that I die.'
They were singing
Bye-bye Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
And them good old boys were drinking whiskey 'n rye
Singing, 'This’ll be the day that I die'

Översättning på Svenska av låten
American Pie by Don Mclean

En lång, lång tid
Jag kan fortfarande komma ihåg
Hur musik används för att göra mig leende
Och jag visste att om jag hade min chans
Att jag kunde göra dessa människor dans
Och, kanske, de skulle vara glada för en stund
Men i februari fick mig att rysa
Med alla papper som jag skulle leverera
Dåliga nyheter på dörren,
Jag kunde inte ta ett steg till
Jag minns inte om jag grät
När jag läste om hans blivit änka, brud
Men något som berörde mig djupt inne
Dagen musiken dog

So bye-bye, Miss American Pie
Körde min Chevy att levee, men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, ' det Här kommer att bli den dag jag dör
'Det här kommer att bli den dag jag dör.'

Did du skriver en bok om kärlek
Och har du en tro på Gud ovanför
Om Bibeln säger du så?
Tror du på rock 'n' roll
Kan musik spara din dödliga själ
Och kan du lära mig hur man dansar väldigt långsamt?
Jo, jag vet att du är kär i honom
För jag såg att du dancin' i gymmet
Du både sparkade av sig skorna
Man, jag diggar dem rytm och blues
Jag var en ensam teenage broncin' buck
Med en rosa nejlika och en pickup lastbil
Men jag visste att jag var ute på tur
Dagen musiken dog
Jag började sjunga

Bye, bye Miss American Pie
Körde min Chevy att levee, men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, ' det Här kommer att bli den dag jag dör
'Det här kommer att bli den dag jag dör.'

Now för tio år vi har varit på vår egen
Och mossa växer fett på en rollin' stone
Men det är inte hur det brukade vara
När narren sjöng för kung och drottning
I en kappa som han lånat från James Dean
Och en röst som kom från dig och mig
Åh, och medan kungen var tittar ner
Jester stal hans svåra krona
Rättssalen var avbruten;
Nej dom var tillbaka
Och medan Lennon läsa en bok om Marx
Kvartetten praktiseras i parken
Och vi sjöng dirges i mörkret
Dagen musiken dog
Vi sjöng

Bye, bye Miss American Pie
Körde min Chevy att levee, men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, ' det Här kommer att bli den dag jag dör
'Det här kommer att bli den dag jag dör.'

Helter skelter i sommar swelter
Fåglarna flög iväg med ett fallout shelter
Åtta miles hög och falla snabbt
Det landade foul på gräset
Spelarna försökte för ett pass fram
Med jester på åskådarplats i en gjuten
Nu är det halvtid luften var söt parfym
Medan sergeanter spelade marscherar melodi

Vi fick alla upp till dans
Åh, men vi har aldrig fått chansen!
`Orsak spelare försökte ta området.
Marching band vägrade ge upp
Minns du vad som har uppenbarats
Dagen musiken dog?
Vi började sjunga

Bye, bye Miss American Pie
Körde min Chevy att levee, men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, ' det Här kommer att bli den dag jag dör
'Det här kommer att bli den dag jag dör.'

Oh, och det var vi alla på ett ställe
En generation lost in space
Med ingen tid kvar till start igen
Så kom igen: Jack vara vig, Jack vara snabb!
Jack Flash satt på en ljusstake
Orsaka brand är djävulens bara vän
Åh, och när jag såg honom på scenen
Mina händer var knutna i fists of rage
Ingen ängel född i helvetet
Kunde bryta Satans stava
Och när lågorna klättrade högt upp i natt
För att lätta offer rit
Jag såg Satan skrattar med glädje
Dagen musiken dog
Vi sjöng

Bye-bye, Miss American Pie
Körde min Chevy att levee, men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, ' det Här kommer att bli den dag jag dör
'Det här kommer att bli den dag jag dör.'

I träffade en flicka som sjöng blues
Och jag frågade henne om några glada nyheter
Men hon bara log och vände sig bort
Jag gick ner till den heliga butik
Där skulle jag hörde musik år innan
Men mannen sa att det inte skulle spela musik
Och på gatorna: barnen skrek
Älskare som ropade, och poeter drömt
Men inte ett ord blev talat.
Kyrkklockorna alla var trasiga
Och tre människor jag beundrar mest:
Fadern, sonen och den helige anden
De fångade det sista tåget till kusten
Dagen musiken dog
Och de sjöng

och där stod jag ensam och rädd
Jag föll på mina knän och det jag bad
Och jag lovade honom allt jag kan ge
Om han bara skulle göra musik live
Och han lovade att det skulle leva en gång till
Men den här gången skulle motsvara fyra
Och på fem år har fyra hade kommit för att sörja
Och musiken var reborn

Bye-bye Miss American Pie
Körde min Chevy att levee, men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, ' det Här kommer att bli den dag jag dör
'Det här kommer att bli den dag jag dör.'
De sjöng
Bye-bye Miss American Pie
Körde min Chevy att levee men levee var torr
Och dem gamla goda pojkar drack whiskey 'n råg
Sjunga, 'det Här kommer att bli den dag jag dör'

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten American Pie Vi är glada!

Don Mclean

American Pie: ’’Översättning och text - Don Mclean
Don McLean III är en Amerikansk sångerska född den 2 oktober 1945.

American Pie

American Pie är den nya singeln till Don Mclean taget från albumet 'American Pie' publicerad Tisdag 19 November 2019.

Detta är listan med 11 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:
  • American Pie
  • Vincent

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Don Mclean

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!