Peng Black Girls Remix : Översätt på Svenska och låttext - Enny

Översättningen av Peng Black Girls Remix - Enny på Svenska och original text avlåten
Peng Black Girls Remix : Italiensk Översättning och text - Enny Italiensk
Peng Black Girls Remix : Engelsk Översättning och text - Enny Engelsk
Peng Black Girls Remix : Spanska Översättning och text - Enny Spanska
Peng Black Girls Remix : Franska Översättning och text - Enny Franska
Peng Black Girls Remix : Tysk Översättning och text - Enny Tysk
Peng Black Girls Remix : Portugisiska Översättning och text - Enny Portugisiska
Peng Black Girls Remix : Ryska Översättning och text - Enny Ryska
Peng Black Girls Remix : Holländska Översättning och text - Enny Holländska
Peng Black Girls Remix : Svenska Översättning och text - Enny Svenska
Peng Black Girls Remix : Norska Översättning och text - Enny Norska
Peng Black Girls Remix : Danska Översättning och text - Enny Danska
Peng Black Girls Remix : Hindi Översättning och text - Enny Hindi
Peng Black Girls Remix : Putsa Översättning och text - Enny Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Peng Black Girls Remix - Enny på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Peng Black Girls Remix
by Enny

There's peng black girls in my area code
Dark skin, light skin, medium tone
Permed tings, braids, got minis afros
Thick lips, got hips some of us don't
Big nose contour, some of us won't
Never wanna put us in the media, bro
Want a fat booty like Kardashians, no
Want a fat booty like my aunty got, yo
Wheel up the blood clart, tell her reload it
I've got the camera, my girls are posin'
I need some back up then my ones are rollin'
Grown woman ting, so I'm never at risk
Mind my own business so I'm never in mess
Who am I? I ain't bait, get a slice of the cake
Want a house with a view and a new pair of shoes
Keep it real from the jump, Gucci gang, Lil Pump
Little vibe, little bass, little kick, little snare
Little lies, big truths
Do you, they don't care
Do you, they don't care
Get your ass out the box and build up from there
I don't have a gang with me
But I still walk with a gangster lean
And rock Nike's 'cause we think they're clean
MJ, leather jacket, beat it, Billie Jean
MJ leather jacket, 'cause I think I'm bad

That's cool, I like it
The growth, the light
The pain, the fight
We love, we fight
We hurt, we cry
He paid the price
You'll be alright


I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
Alright, okay


ENNY said there's peng black girls in our area codes
These black girls need to be in the shows
Be on the runways, not just mood boards
On top of that, I wanna see them in your team
Look at your crown, natural relaxed
Had a Jerry curl one time, soft and sheen
Where black girl magic is sometimes blue
Might have broke a hairband or two
Raise my voice, she gonna say that I'm angry
Kiss my teeth and now you say that I'm hood
Kid at sixteen, you say it's my destiny
Drivin' a Range, you think I'm up to no good
Give us a break and let us breath, man
Give me a chance, let us achieve, fam
And I know that my hair looks a bit different today
So don't touch my hair

Like, new hair, who this?
Old black bomber jacket and the Bantu twists
Look, mind over matter, I can handle this
We're fine, took a second, the rewards in risk
See, I think that I care too much
Bottle of some Covousier, two cups
I've got nothing to show but you love to check my flaws and all my trials
I was black back when it wasn't even in style


That's cool, I like it
The growth, the light
The pain, the fight
We love, we fight
We hurt, we cry
He paid the price
You'll be alright


I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
I think I need some time away
I took a little time, I prayed
We gon' be alright, okay
Alright, okay
Alright, okay
Alright, okay

Översättning på Svenska av låten
Peng Black Girls Remix by Enny

Det finns pingsvarta tjejer i mitt riktnummer
Mörk hud, ljus hud, medium ton
Permed tings, flätor, fick minis afros
Tjocka läppar, fick höfter några av oss inte
Stor näskontur, några av oss kommer inte
Vill aldrig sätta oss i media, bro
Vill du ha en tjock byte som Kardashians, nej
Vill du ha en tjock byte som min moster fick, yo
Rulla upp blodkroppen, berätta för henne att ladda om det igen
Jag har kameran, mina tjejer poserar '
Jag behöver lite upp igen då mina rullar in
Växte kvinna tänker, så jag är aldrig i fara
Tänk på mitt eget företag så jag är aldrig i röra
Vem är jag? Jag agnar inte, få en bit av kakan
Vill ha ett hus med utsikt och ett nytt par skor
Håll det riktigt från hoppet, Gucci-gänget, Lil Pump
Lite vibe , liten bas, liten spark, liten snara
Små lögner, stora sanningar
Gör du, de bryr sig inte
Gör du, de bryr sig inte
Få ut din röv lådan och bygga upp därifrån
Jag har inget gäng med mig
Men jag går fortfarande med en mager gangster
Och rockar Nike eftersom vi tycker att de är rena
MJ, skinnjacka, slå den, Billie Jean
MJ-läderjacka, för jag tycker att jag är dålig

Det är coolt, jag gillar det
Tillväxten, ljuset
Smärtan, striden
Vi älskar, vi slåss
Vi gör ont, vi gråter
Han betalade priset
Det går bra


Jag tror att jag behöver lite tid bort
Jag tog lite tid, jag bad
Vi kommer att vara okej, okej
Okej, okej
Okej, okej
Jag tror att jag behöver lite tid bort
Jag tog lite tid, jag bad
Vi kommer att vara okej, okej
Okej, okej
Okej, okej
Okej, okej


ENNY sa att det finns pingsvarta tjejer i våra riktnummer
Dessa svarta tjejer måste vara med på utställningarna
Var på landningsbanorna, inte bara humörstavlor
Utöver det vill jag se dem i ditt team
Titta på din krona, naturligt avslappnad
Hade en Jerry-krullning en gång, mjuk och glansig
Där svart tjejmagi är ibland blå
Kan ha brutit ett hårband eller två
Höj min röst, hon kommer att säga att jag är arg
Kyssa tänderna och nu säger du att jag är huva
Barn vid sexton år, du säger att det är mitt öde
Driva en serie, du tror att jag inte klarar något bra
Ge oss en paus och låt oss andas, man
Ge mig en chans, låt oss uppnå, fam
Och jag vet att mitt hår ser lite annorlunda ut idag
Så rör inte mitt hår

Gilla, nytt hår, vem det här?
Gammal svart bomberjacka och Bantu-vändningarna
Titta, tänka över materien, jag klarar det här
Vi mår bra, tog en sekund, belöningarna i risk
Se, jag tror att jag bryr mig för mycket
Flaska lite Covousier, två koppar
Jag har inget att visa men du älskar att kontrollera mina brister och alla mina prövningar
Jag var svart tillbaka när det inte ens var i stil


Det är coolt, jag gillar det
Tillväxten, ljuset
Smärtan, kampen
Vi älskar, vi slåss
Vi gör ont, vi gråter
Han betalade priset
Det går bra


Jag tror att jag behöver lite tid borta
Jag tog lite tid, jag bad
Vi kommer att vara okej, okej
Okej, okej
Okej, okej
Jag tror att jag behöver lite tid borta
Jag tog lite tid, jag bad
Vi kommer att vara okej, okej
Okej, okej
Okej, okej
Okej, okej

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Peng Black Girls Remix Vi är glada!

KREDITER

Låten "Peng Black Girls Remix " skrevs av Angie Stone, Rufus Moore, Eran Tabib, Srigala, ENNY (UK), Amia Brave, Stephanie Bolton, Jorja Smith, Pascal Balletti e Miles Casper. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Enny

Peng Black Girls Remix : ’’Översättning och text - Enny

Peng Black Girls Remix

Enny har publicerat en ny låt med titeln 'Peng Black Girls Remix ' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Enny

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!