And The Band Played Waltzing Matilda: Översätt på Svenska och låttext - Eric Bogle

Översättningen av And The Band Played Waltzing Matilda - Eric Bogle på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av And The Band Played Waltzing Matilda - Eric Bogle på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av And The Band Played Waltzing Matilda
by Eric Bogle

Now when I was a young man I carried me pack, and I lived the free life of a rover
From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over

Then in 1915, my country said son, it's time you stopped rambling, there's work to be done

So they gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they marched me away to the war

And the band played Waltzing Matilda, as the ship pulled away from the Quay

And amidst all the cheers, the flag-waving and tears, we sailed off for Gallipoli

And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water
And of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter

Johnny Turk he was waiting, he'd primed himself well, he showered us with bullets
And he rained us with shell, and in five minutes flat, he'd blown us all straight to hell
Nearly blew us right back to Australia

But the band played Waltzing Matilda, when we stopped to bury our slain
We buried ours, and the Turks buried theirs, then we started all over again

And those that were left, well we tried to survive, in that mad world of blood, death and fire

And for ten weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher

Then a big Turkish shell knocked me arse over head, and when I woke up in my hospital bed
And saw what it had done, well I wished I was dead: never knew there was worse things than dyin'


For I'll go no more waltzing Matilda, all around the green bush far and free
To hang tent and pegs, a man needs both legs-no more waltzing Matilda for me

So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia
The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla

And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be
And thanked Christ there was nobody waiting for me, to grieve, to mourn, and to pity

But the band played Waltzing Matilda, as they carried us down the gangway
But nobody cheered, they just stood and stared, then they turned all their faces away

And so now every April, I sit on me porch, and I watch the parades pass before me
And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories

And the old men march slowly, old bones stiff and sore, the forgotten heroes of a forgotten war

And the young people ask, what are they marching for? ...and I ask myself the same question

But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call
But as year follows year, more old men disappear, someday no one will march there at all

'Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, who'll come a-waltzing Matilda with me?
And their ghosts may be heard as they march by that billabong, who'll come a-waltzing Matilda with me?'

Översättning på Svenska av låten
And The Band Played Waltzing Matilda by Eric Bogle

Nu när jag var en ung man som jag burit mig pack, och jag levde ett fritt liv av en rover
Från Murray ' s green bassängen, till de dammiga vildmarken, ja, jag waltzed min Matilda över

Then 1915, mitt land sa son, det är dags att du slutat svamla, det finns arbete att göra

So de gav mig en tin hat, och de gav mig en pistol, och de marscherade mig bort till kriget

och bandet spelade Waltzing Matilda, som fartyget dras bort från Kajen

och mitt i allt jubel, flaggan-vinka och tårar, vi seglade iväg för Gallipoli

och hur väl jag minns den fruktansvärda dagen, hur vårt blod färgade sand och vatten
Och hur i helvete som de kallade Suvla Bay, vi var slaktad som lamm vid slakt

Johnny Turk som han väntade, att han skulle primas sig bra, han överöste oss med kulor
Och han överöste oss med skal, och i fem minuter hemma, han hade blåst oss alla rakt åt helvete
Nästan blåste oss tillbaka till Australien

But bandet spelade Waltzing Matilda, när vi stannade för att begrava vår dräpt
Vi begravde vår, och Turkarna begravd deras, sedan började vi om igen

och de som var kvar, och vi försökte att överleva, i denna galna värld av blod, död och brand

och för tio trötta veckor höll jag mig vid liv, men runt omkring mig liken staplas högre

Then en stor turkisk skal knackade mig bak över huvudet, och när jag vaknade upp i min sjukhus-säng
Och såg vad det hade gjort, och jag önskade att jag var död: visste inte att det var värre saker än dyin'


till jag ska aldrig mer gå waltzing Matilda, alla runt den gröna busken långt och gratis
Att hänga tält och pinnar, en man som människa behöver både ben-inga mer waltzing Matilda för mig

So samlades de handikappade, de sårade, de lemlästade, och de transporterade oss tillbaka hem till Australien
Den benlösa, den armless, de blinda, de galna, de som är stolta över sårade hjältar Suvla

och som våra fartyg drog in till Circular Quay, jag tittade på den plats där jag benen brukade vara
Och tackade Kristus var det ingen som väntar på mig, att sörja, sörja, och att synd

But bandet spelade Waltzing Matilda, som de förde oss ner landgången
Men ingen jublade, de bara stod och stirrade på honom, sedan vände de alla sina ansikten bort

och så nu varje April, sitter jag på mig veranda, och jag titta på parader passera före mig
Och jag ser mina gamla kamrater, hur stolt de mars, återuppliva gamla drömmar om forna glansdagar

och den gamla män mars långsamt, gamla ben stel och öm, bortglömda hjältar av ett glömt krig

och unga människor frågar, vad är de marscherar för? ...och jag frågar mig själv samma fråga:

But bandet spelar Waltzing Matilda, och gamla män fortfarande svara på samtalet
Men som år följande år, mer gamla män försvinner, en dag som ingen kommer att mars blir det i alla

'Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, som kommer att komma en-waltzing Matilda med mig?
Och deras spöken får höras som de mars genom att billabong, som kommer att komma en-waltzing Matilda med mig?'

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten And The Band Played Waltzing Matilda Vi är glada!

Eric Bogle

And The Band Played Waltzing Matilda: ’’Översättning och text - Eric Bogle

And The Band Played Waltzing Matilda

Vi presenterar texten och översättningen av And The Band Played Waltzing Matilda, en ny låt skapad av Eric Bogle taget från albumet 'Scraps of Paper' publicerad Onsdag 20 November 2019

Albumet består av 8 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Eric Bogle

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!