Shapeshifter: Översätt på Svenska och låttext - Esoterik

Översättningen av Shapeshifter - Esoterik på Svenska och original text avlåten
Shapeshifter: Italiensk Översättning och text - Esoterik Italiensk
Shapeshifter: Engelsk Översättning och text - Esoterik Engelsk
Shapeshifter: Spanska Översättning och text - Esoterik Spanska
Shapeshifter: Franska Översättning och text - Esoterik Franska
Shapeshifter: Tysk Översättning och text - Esoterik Tysk
Shapeshifter: Portugisiska Översättning och text - Esoterik Portugisiska
Shapeshifter: Ryska Översättning och text - Esoterik Ryska
Shapeshifter: Holländska Översättning och text - Esoterik Holländska
Shapeshifter: Svenska Översättning och text - Esoterik Svenska
Shapeshifter: Norska Översättning och text - Esoterik Norska
Shapeshifter: Danska Översättning och text - Esoterik Danska
Shapeshifter: Hindi Översättning och text - Esoterik Hindi
Shapeshifter: Putsa Översättning och text - Esoterik Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Shapeshifter - Esoterik på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Shapeshifter
by Esoterik

, Locksmith andamp; Esoterik]
I try to tell 'em don't dare comin' round
Try to keep your head above the cloud, tell 'em, tell 'em
I try to tell 'em
Tell 'em, tell 'em
Yeah
What up, Eso?
What's good, my g? Yeah
Locksmith


Thoughts of a man trickle down to his heart, wisdom is revenue
Hindsight is your insecurities residue
Every last mistake that I made became a larger brigade
Of inner demons that seep in and try to leverage you
Pick apart the part you partially criticise
Try to look beneath the skin from deep in and empathise
If you ever cast a stone from a egotistical throne
You just build yourself up to fall harder in peoples eyes
So it's lies to the public as they shove it down our psyche
That's most likely the product of being caught up as martyrs
People think that it's flawless, 'cause most of us are just martyrs
But really it's just a foster we follow to bring in dollars
If you docile or hostile, no matter if you winning, you locked out
They try to pretend if you listen to them that you better off not now
I stockpile the hate and I use it as motivation
No way that I'm stoppin' now, the future is what I'm facin'

This is where I feel free, it's where I shape shift
With the understanding that this life is what you make it
Face it, if you get that chance you gotta take it
Turn that nothing into something, watch 'em all go ape shit
Yeah, yeah, this life is what you make it
How you think I built this spaceship?
There's more to life than money, honey, life is something sacred
Turn that nothing into something, that's what I call greatness


Yo, you see The Matrix? That ain't in Macka's mind
'Cause I can shape shift into a dragonfly
Or a crayfish, into a samurai
Then drive my spaceships right through their satellites
I painted this blindfolded on a mountain top
In a free state, I freeze frame water fountain drops
And my soul, that part of me's not for sale
But to give to you I'd swim through the arteries of a whale
I'd surf Hell's flames to save you from it's grips
Then return home with burning sails on my ship
And a glimmer in my eye that says I'm not even human
People dying for a cubic when there's diamonds in the music, shit
On this mic I'm a cinema
I paint new dimensions in the mind of the listener
Livin' in the one dream swimmin' in these sunbeams
Mediating while I listen to my son breathe

This is where I feel free, it's where I shape shift

With the understanding that this life is what you make it
Face it, if you get that chance you gotta take it
Turn that nothing into something, watch 'em all go ape shit
Yeah, yeah, this life is what you make it
How you think I built this spaceship?
There's more to life than money, honey, life is something sacred
Turn that nothing into something, that's what I call greatness


Uh
I ain't watchin' they moves, I move the game, break rules, who's to say
Paid dues, make room or choose your fate
I forgave you for foolish ways
You callin' Babe Ruth to the plate, I'm Frank Dukes in the comité
Blood sport, call me sensei
Smokin' OG that smell like Pepé, the crystal lechette
Cuchillo next to the
Vegan breakfast, she fed me
Chakras align like
Mix the acid dose, Alice nosediving down the rabbit hole
Hack the firewall, crack the code
Pack a bowl in a Saturn that I stole
Drivin' backwards down Abbey Road, smoke and mirrors
Life's a magic show, negative thoughts where the cancer grows
God bless the soul that I haven't sold
Follow yellow bricks, this the path I chose
Dorothy ain't in Kansas though, my head is spinnin' while the planet slows
High as hell, gold on my neck like I'm Michael Phelps
My dream survived, I'm alive and well
My inner light can make sun fire melt
Wearin' a Saturn ring halo after I hang myself with Orion's belt

This is where I feel free, it's where I shape shift
With the understanding that this life is what you make it
Face it, if you get that chance you gotta take it
Turn that nothing into something, watch 'em all go ape shit
Yeah, yeah, this life is what you make it
How you think I built this spaceship?
There's more to life than money, honey, life is something sacred
Turn that nothing into something, that's what I call greatness

andamp; Esoterik]
I try to tell 'em keep your head up
I try to tell 'em keep your head—head up
I try to tell 'em keep your head up
I try to tell 'em for real
for real
comin' round
tell 'em, tell 'em
Yeah, man
I know those dark times get you down
I know when those clouds come around your smile goes to frown
But don't get stuck in that same place
You need to be sunshine on a rainy day

Översättning på Svenska av låten
Shapeshifter by Esoterik

, Låssmed andamp; Esoterik]
Jag försöker berätta för dem att inte våga komma runt
Försök att hålla huvudet över molnet, berätta för dem, berätta för dem
Jag försöker berätta för dem
Berätta för dem, berätta för dem
Ja
Vad händer, Eso?
Vad är bra, min g? Ja
Låssmed


Tankar om en man sipprar ner till sitt hjärta, visdom är intäkter
Efterhand är din osäkerhetsrest
Varje sista misstag som jag gjorde blev en större brigad
Av inre demoner som sipprar in och försöker utnyttja dig
Plocka isär den del du delvis kritiserar
Försök att se under huden från djupt in och empati
Om du kastar någonsin en sten från en egoistisk tron ​​
Du bygger dig bara upp för att falla hårdare i människors ögon
Så det är lögner för allmänheten när de skjuter ner den i vår psyke
Det är troligen produkten att fångas upp som martyrer
Folk tror att det är felfritt, för de flesta av oss är bara martyrer
Men egentligen är det bara ett foster vi följer för att få in dollar
Om du är foglig eller fientlig, oavsett om du vinner, låste du ut
De försöker låtsas om du lyssnar på dem att det är bättre med dig inte nu
Jag lagrar hatet och jag använder det som motivation
Inget sätt att jag Jag stoppar nu, framtiden är vad jag ser ut

Det är här jag känner mig fri, det är där jag formar skift
Med förståelsen att detta liv är vad du gör det
Inse det, om du få den chansen att du måste ta det
Gör det ingenting till något, se dem alla gå apa skit
Ja, ja, det här livet är vad du gör det
Hur tror du att jag byggde det här rymdskeppet ?
Det finns mer i livet än pengar, älskling, livet är något heligt
Förvandla det ingenting till något, det är vad jag kallar storhet


Du förstår Matris? Det är inte i Mackas sinne
För jag kan forma förskjutning till en slända
Eller en kräfta, till en samurai
Kör sedan mina rymdskepp rakt igenom deras satelliter
Jag målade detta ögonbindel på en bergstopp
I ett fritt tillstånd fryser jag ram vattenfontän droppar
Och min själ, den delen av mig är inte till salu
Men för att ge dig skulle jag simma genom arterier av en val
Jag skulle surfa på Hell's flames för att rädda dig från dess grepp
Återvänd sedan hem med brinnande segel på mitt skepp
Och en glimt i ögat som säger att jag inte ens mänskligt
Människor som dör efter en kubik när det finns diamanter i musiken, skit
På den här mikrofonen är jag en biograf
Jag målar nya dimensioner i lyssnarens sinne
Livin ' i den ena drömmen simmar 'i dessa solstrålar
Mediering medan jag lyssnar på min son andas

Det är här jag känner mig fri, det är där jag formar skift

Med förståelse för att detta livet är vad du gör det
Inse det, om du får den chansen måste du ta det
Vänd det inte gå in i något, se dem alla gå apa skit
Ja, ja, det här livet är vad du gör det
Hur tror du att jag byggde det här rymdskeppet?
Det finns mer i livet än pengar, älskling , livet är något heligt
Förvandla det ingenting till något, det är vad jag kallar storhet


Uh
Jag tittar inte på att de rör sig, jag flyttar spelet , bryta regler, vem ska säga
Betalda avgifter, skapa plats eller välja ditt öde
Jag förlät dig för dåraktiga sätt
Du kallar Babe Ruth till tallriken, jag är Frank Dukes i comité
Blodsport, kall mig sensei
Smokin 'OG som luktar som Pepé, kristallchetten
Cuchillo bredvid
Vegansk frukost, hon matade mig
Chakraslinjen gillar
Blanda syradosen, Alice näsdykning nerför kaninhålet
Hacka brandväggen, knäcka koden
Packa en skål i en Saturn som jag stal
Kör bakåt nedåt Abbey Road , rök och speglar
Livet är en magisk show, negativa tankar där cancer växer
Gud välsigna själen som jag inte har sålt
Fo svaga gula tegelstenar, det här är den väg jag valde
Dorothy är inte i Kansas men mitt huvud snurrar medan planeten saktar
Högt som helvete, guld på min hals som jag är Michael Phelps
Min dröm överlevde, jag lever och har det bra
Mitt inre ljus kan göra att solbranden smälter
Bär en Saturnus ringhalo efter att jag hängde mig med Orions bälte

Detta är där jag känner mig fri, det är där jag formar skift
Med förståelsen att detta liv är vad du gör det
Inse det, om du får den chansen måste du ta det
Gör det ingenting till något, se dem alla gå apa skit
Ja, ja, det här livet är vad du gör det
Hur tror du att jag byggde det här rymdskeppet?
Det finns mer i livet än pengar, älskling, livet är något heligt
Förvandla det ingenting till något, det är vad jag kallar storhet

andamp; Esoterik]
Jag försöker berätta för dem att hålla huvudet uppe
Jag försöker berätta för dem att hålla huvudet — huvudet uppåt
Jag försöker berätta för dem att hålla huvudet uppe
Jag försöker berätta för dem på riktigt
för riktigt
kommer runt
berätta för dem, berätta för dem
Ja, man
Jag vet att de mörka tiderna ger dig ner
Jag vet att när de här molnen kommer runt går ditt leende pannan
Men fastnar inte på samma plats
Du måste vara solsken på en regnig dag

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Shapeshifter Vi är glada!

KREDITER

Låten "Shapeshifter" skrevs av Locksmith, Esoterik e Illmac. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Esoterik

Shapeshifter: ’’Översättning och text - Esoterik
Max MacKinnon, bättre känd som Esoterik och tidigare känd som MC Eso, är en australisk rappare från Sydney, New South Wales och är en tredjedel av den australiensiska hiphopgruppen Bliss n Eso, tillsammans med MC Bliss och DJ Izm. Med gruppen har han släppt sex album och två EP-skivor. Den 10 oktober 2017 är han Max MacKinnon, bättre känd som Esoterik och tidigare känd som MC Eso, en australisk rappare från Sydney, New South Wales och är en tredjedel av den Aussie hip-hop-gruppen Bliss n Eso, tillsammans med MC Bliss och DJ Izm. Med gruppen har han släppt sex album och två EP-skivor. Den 10 oktober 2017 ändrade han sitt alias till Esoterik efter att han hade övervunnit droger och alkoholberoende. det är bara rätt att jag återvänder till min fantasis ursprung med namnet ESOTERIK, som är den ursprungliga ljuskällan som Eso skapade. Jag är ESOTERIK och en ny dimension väntar, följ med mig och låt oss se hur djupt kaninhålet går. Som soloartist har han släppt två singlar, 'Sunny Days' och 'Purple Haze'. Han har också släppt ett studioalbum, My Astral Plane (2018).

Shapeshifter

Shapeshifter är den nya singeln till Esoterik taget från albumet '' .

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Esoterik

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!