Ryde Away: Översätt på Svenska och låttext - Eve

Översättningen av Ryde Away - Eve på Svenska och original text avlåten
Ryde Away: Italiensk Översättning och text - Eve Italiensk
Ryde Away: Engelsk Översättning och text - Eve Engelsk
Ryde Away: Spanska Översättning och text - Eve Spanska
Ryde Away: Franska Översättning och text - Eve Franska
Ryde Away: Tysk Översättning och text - Eve Tysk
Ryde Away: Portugisiska Översättning och text - Eve Portugisiska
Ryde Away: Ryska Översättning och text - Eve Ryska
Ryde Away: Holländska Översättning och text - Eve Holländska
Ryde Away: Svenska Översättning och text - Eve Svenska
Ryde Away: Norska Översättning och text - Eve Norska
Ryde Away: Danska Översättning och text - Eve Danska
Ryde Away: Hindi Översättning och text - Eve Hindi
Ryde Away: Putsa Översättning och text - Eve Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Ryde Away - Eve på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Ryde Away
by Eve

Gonna get in the car
Drive away
Drive so far
No one's gonna find me
Put my foot on the gas
Accelerate


Some days I be wanting to get away from it all
To be real this game ain't all it seem to y'all
I mean I'm blessed by my good God
Haaa, that's no question
And I know my journey long
Just a life learned lesson
But the world just a mess right now, going crazy
Thankful for my single mother
Strong how she raised me
Could have gave up long time
And been lazy
But my dream strong
Hear this song I'm not complaining
Just the realization living in this world is draining
I mean I cry real tears and I got real fears
Wanna marriage and some babies
Do y'all hear me in your ears?
Discouraging, keep your courage and walk your path
Question everyday how much longer will we last?
How can you apologize for mankind?
No heart, so soul got sight, but you're the man blind
Not really seeing what he doing to the future
He lostLove, hate, pain all the same
Still took for granted
Need a reason that's to blame
Gone cause he loved her
Gone cause she hated him
Flipped out taken out from the pain
Who she datin him?
Its like we don't have no meaning
What we breathing for?

Birth child raised right gone now fighting for the war
Damn, enough to make you crawl up in a shell
Cry for the innocent babies in this Hell
Stuck from a fast fuck no shelter from the cold
Drugs and disease never growing to be old
Do you feel me?
Am I seeing all this by myself?
Can't trust the air I breathe
Im praying for my health
Wanna get away but
Where I'm supposed to go?
Can't escape it so I'm making songs let it flow
I said I wanna get away but
Where I'm supposed to go?
Can't escape it so I'm making songs let it flowSometimes my heart hurt
Wish I could take away the pain with music
But it won't work
I guess I'm just an optimist
What's it gonna take for all of us to stand up
Put a stop to this?
Man, we in this thing together
Live and breathe together
Everybody love life
But never make it better
Everybody talk shit
But never get together
Shit, I ain't trying to preach
I ain't even teaching
There's some shit bottled up inside me
Im just speaking
Wanna get away but
Where I'm supposed to go?
Can't escape it so I'm making songs let it flow
I said I wanna get away but
Where I'm supposed to go?
Can't escape it so I'm making songs let it flow

Översättning på Svenska av låten
Ryde Away by Eve

Kommer in i bilen
Kör iväg
Kör så långt
Ingen kommer att hitta mig
Sätt min fot på bensin
Accelerera


Några dagar vill jag komma bort från allt
Att vara riktig det här spelet är inte allt som det verkar för alla
Jag menar att jag är välsignad av min gode Gud
Haaa, det är ingen tvekan
Och jag känner min resa långa
Bara en lärdom av livet
Men världen bara en enda röra just nu, blir galen
Tacksam för min ensamstående mamma
Starkt hur hon uppfostrade mig
Kunde ha gett upp länge
Och varit lat
Men min dröm stark
Hör den här låten jag klagar inte
Bara insikten att leva i den här världen dränerar
Jag menar att jag gråter riktiga tårar och jag fick verklig rädsla
Vill du gifta dig och några barn
Hör ni mig i dina öron?
Nedslående, behåll ditt mod och gå din väg
Fråga varje dag hur mycket längre kommer vi att hålla?
Hur kan du be om ursäkt för mänskligheten?
Inget hjärta, så själen fick syn, men du är mannen blind
Ser inte riktigt vad t han gör mot framtiden
Han förloradeKärlek, hat, smärta ändå samma
Fortfarande tog för givet
Behöver en anledning som det är att skylla på
Borta för att han älskade henne
Borta för att hon hatade honom
Vippades ut ur smärtan
Vem hon daterade honom?
Det är som om vi inte har ingen mening
Vad vi andas för?

Födelsebarn uppväckt just nu kämpar för kriget
Fan, tillräckligt för att få dig att krypa upp i ett skal
Gråt för oskyldiga spädbarn i det här helvetet
Fast från en snabb jävla inget skydd från kyla
Läkemedel och sjukdomar blir aldrig gamla
Känner du mig?
Ser jag allt detta av jag själv?
Kan jag inte lita på luften jag andas
Jag ber för min hälsa
Vill jag komma undan men
Vart ska jag åka?
Kan inte fly det så jag gör låtar låt det flöda
Jag sa att jag vill komma undan men
Vart ska jag åka?
Kan inte fly det så jag gör låtar låt det flödarIbland gjorde mitt hjärta ont
Jag önskar att jag kunde ta bort smärtan med musik
Men det fungerar inte
Jag antar att jag bara är optimist
Vad kommer det att krävas för oss alla att stå upp
Sätta stopp för detta?
Man, vi i den här saken tillsammans
Lev och andas tillsammans
Alla älskar livet
Men gör det aldrig bättre
Alla pratar skit
Men aldrig träffas
Shit, jag försöker inte predika
Jag undervisar inte ens
Det är lite skit som flaskas inuti mig
Jag talar bara
Vill komma undan men
Vart ska jag åka?
Kan inte fly det så jag gör låtar låter det flöda
Jag sa att jag vill komma undan men
Vart jag ska åka ?
Kan inte fly det så jag gör låtar låter det flöda

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Ryde Away Vi är glada!

Eve

Ryde Away: ’’Översättning och text - Eve
Evas första tre album har nått totalt över 8 miljoner sålda album i hela världen. Hon har också nått framgång i mode som startade hon en klädkollektion med titeln 'Fetisch.'

Ryde Away

Eve har publicerat en ny låt med titeln 'Ryde Away' taget från albumet 'Eve-olution' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 18 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:
  • Ryde Away

Andra album av Eve

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som EVE5*.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Eve

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!