Moneymaker: Översätt på Svenska och låttext - Everlast

Översättningen av Moneymaker - Everlast på Svenska och original text avlåten
Moneymaker: Italiensk Översättning och text - Everlast Italiensk
Moneymaker: Engelsk Översättning och text - Everlast Engelsk
Moneymaker: Spanska Översättning och text - Everlast Spanska
Moneymaker: Franska Översättning och text - Everlast Franska
Moneymaker: Tysk Översättning och text - Everlast Tysk
Moneymaker: Portugisiska Översättning och text - Everlast Portugisiska
Moneymaker: Ryska Översättning och text - Everlast Ryska
Moneymaker: Holländska Översättning och text - Everlast Holländska
Moneymaker: Svenska Översättning och text - Everlast Svenska
Moneymaker: Norska Översättning och text - Everlast Norska
Moneymaker: Danska Översättning och text - Everlast Danska
Moneymaker: Hindi Översättning och text - Everlast Hindi
Moneymaker: Putsa Översättning och text - Everlast Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Moneymaker - Everlast på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Moneymaker
by Everlast

Uhh, uhh, uhh, uhh!

Praise your God, Lord have mercy
My mother warned me, my father cursed me
Grand design, time to meet yo' maker
Go on honey shake yo' moneymaker
Baby don't be lazy come get yo' paper
Go on honey shake yo' moneymaker
Walk a little road, see where it gon' take ya
Go on honey shake yo' moneymaker

Baby I'm a sinner, all I've done is wrong
Everybody clap yo' hands, sing a simple song
Whiskey it spills and we all get along
But Louis keep it real take a hit from the bong
Do the Lionel Richie go
Three times a lady, easy like Sunday morn'
On and on until the break of dawn
Hot butter on - say what - the popcorn
Yes yes y'all and, creditors callin
Dow Jones fallin, push your chips all in
Get your poker face and hit the World Series
Run the rat race, yo' conspiracy theories
I'm kinda upset about the new world order
You wonder how they're leadin all the lambs to the slaughter
Sign up become a new world Nazi storm strooper
Or wind up just like a William S. Cooper
Praise your God, Lord have mercy
My mother warned me, my father cursed me

Grand design, time to meet yo' maker
Go on honey shake yo' moneymaker
Baby don't be lazy come get yo' paper
Go on honey shake yo' moneymaker
Walk a little road, see where it gon' take ya
Go on honey shake yo' moneymaker

25, 5 to 1
We got 'em outnumbered but they got the guns
What's wrong is law, what's might is right
You wanna give peace a chance then put up a fight
The solution's a fact, revolution's the act
Keep us crazy 'bout money, 'bout pollution and crack
Keep us scared of Al'Qaeda always on the attack
Just in case you get by and start a war in Iraq
Ship your ass overseas and get shot in the back
Keep you down on your knees like a hoe on the track, singin

Praise your God, Lord have mercy
My mother warned me, my father cursed me
Grand design, time to meet yo' maker
Go on honey shake yo' moneymaker
Baby don't be lazy come get yo' paper
Go on honey shake yo' moneymaker
Walk a little road, see where it gon' take ya
Go on honey shake yo' moneymake

Översättning på Svenska av låten
Moneymaker by Everlast

Uhh, uhh, uhh, uhh!

Beröm din Gud, Herre vara barmhärtig
Min mamma varnade mig, min far förbannade mig
Stor design, dags att träffa din tillverkare
Gå på honungsskakning yo 'moneymaker
Baby var inte lat, kom och skaffa yo' papper
Gå på honungsskakning yo 'moneymaker
Gå en liten väg, se var det gon' ta dig
Gå på älsklingsskak yo 'moneymaker

Baby, jag är en syndare, allt jag har gjort är fel
Alla klappar i händerna, sjung en enkel sång
Whisky som det spelar ut och vi kommer överens alla
Men Louis håller det riktigt ta en träff från bongen
Går Lionel Richie
Tre gånger en kvinna, lätt som söndagsmorgon '
Till och med tills gryningen går
Varmt smör på - säg vad - popcorn
Ja ja ni alla, kreditgivare kallar
Dow Jones faller, tryck in dina marker
Få ditt pokeransikte och slå World Series
Kör rat race, yo 'konspirationsteorier
Jag är lite upprörd över den nya världsordningen
Du undrar hur de är led alla lammen till slakt
Si gn up bli en ny värld nazistormstormoperator
Eller avveckla precis som en William S. Cooper
Beröm din Gud, Herre vara barmhärtig

Min mamma varnade mig, min far förbannade mig
Storartad design, dags att träffa yo 'maker
Gå på honungskakning yo' moneymaker
Baby var inte lat kom och skaffa yo 'papper
Gå på honungskaka yo' moneymaker
Gå en liten väg, se var det kommer att ta dig
Gå på älsklingsskak yo 'moneymaker

25, 5 till 1
Vi fick dem i underkant men de fick vapen
Vad är fel är lag, vad som kan är rätt
Du vill ge freden en chans och sedan slåss en kamp
Lösningen är ett faktum, revolution är handling
Håll oss galna pengar, 'om föroreningar och sprickor
Håll oss rädda för Al'Qaeda alltid på attacken
Bara om du klarar dig och startar ett krig i Irak
Skicka din röv utomlands och bli skjuten in baksidan
Håll dig nere på knäna som en hacka på banan, sjung

Beröm din Gud, Herre ha barmhärtighet
Min mamma varnade mig, min far förbannade mig
Stor design, dags att träffa yo 'maker
Gå på honung skaka yo' moneymaker
Baby var inte lat kom få yo 'papper
Gå på honung skaka yo' moneymaker
Gå en liten väg, se var det kommer att ta dig
Gå på älsklingsskak yo 'pengar

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Moneymaker? Vi är glada!

KREDITER

Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

Everlast

Moneymaker: ’’Översättning och text - Everlast
Everlast var knappt laglig att dricka när han släppte sin stora rap-debut, Forever Everlasting, som en del av Ice-T's Rhyme Syndicate.

Moneymaker

Everlast har publicerat en ny låt med titeln 'Moneymaker' taget från albumet 'Songs of the Ungrateful Living' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Detta är listan med 15 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Everlast

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: White Trash Beautiful / Eat at Whitey’s / Loud Rocks.

Alla konserter av EVERLAST

Om du är en fan av Everlast kan du följa en av hans kommande konserter runt om i Europa, här är några:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Everlast

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka