Slightest Touch: Översätt på Svenska och låttext - Five Star

Översättningen av Slightest Touch - Five Star på Svenska och original text avlåten
Slightest Touch: Italiensk Översättning och text - Five Star Italiensk
Slightest Touch: Engelsk Översättning och text - Five Star Engelsk
Slightest Touch: Spanska Översättning och text - Five Star Spanska
Slightest Touch: Franska Översättning och text - Five Star Franska
Slightest Touch: Tysk Översättning och text - Five Star Tysk
Slightest Touch: Portugisiska Översättning och text - Five Star Portugisiska
Slightest Touch: Ryska Översättning och text - Five Star Ryska
Slightest Touch: Holländska Översättning och text - Five Star Holländska
Slightest Touch: Svenska Översättning och text - Five Star Svenska
Slightest Touch: Norska Översättning och text - Five Star Norska
Slightest Touch: Danska Översättning och text - Five Star Danska
Slightest Touch: Hindi Översättning och text - Five Star Hindi
Slightest Touch: Putsa Översättning och text - Five Star Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Slightest Touch - Five Star på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Slightest Touch
by Five Star

Oh, the slightest touch
Oh, the slightest touch

I thought I knew how to handle my emotions
Until you lit the fuse that triggered the explosion
Mm, you turn me on with the power of electric love
And now I can't get enough
Turn the voltage up

The slightest touch
And I go crazy with desire
The slightest touch
Can bring me to my knees, yeah
Watch what you touch
'Cause I'm a real live wire
And the slightest touch
Is heavy on me
So so heavy

You turn me into a raving maniac
Like a locomotive, you keep me on the right track
Mm, you got my senses tuned to your remote control
You put a spark in my soul
Now I'm too hot to hold

The slightest touch

And I go crazy with desire
The slightest touch
Can bring me to my knees, yeah
Watch what you touch
'Cause I'm a real live wire
And the slightest touch
Is heavy on me
So heavy
There's one thing
That you should know
I'm about to lose
My self-control
So come a little closer
No, closer than that!
Touch me just one time

The slightest touch
And I go crazy with desire
The slightest touch
Can bring me to my knees, yeah
Watch what you touch
'Cause I'm a real live wire
And the slightest touch
Is heavy on me

Översättning på Svenska av låten
Slightest Touch by Five Star

Åh, den minsta beröringen
Åh, den minsta beröringen

Jag trodde att jag visste hur jag skulle hantera mina känslor
Tills du tände säkringen som utlöste explosionen
Mm, du slår på mig med kraften i elektrisk kärlek
Och nu kan jag inte få nog
Sätt upp spänningen

Den minsta beröringen
Och jag blir galen med lust
Den minsta touch
Kan föra mig på knä, ja
Titta på vad du rör vid
'För jag är en riktig live-tråd
Och den minsta touch
Är tungt för mig
Så så tungt

Du förvandlar mig till en galen galning
Som ett lok håller du mig på rätt väg
Mm, du fick mina sinnen inställda på din fjärrkontroll
Du satte en gnista i min själ
Nu är jag för varm för att hålla

Den minsta beröringen

Och jag går galen av lust
Den minsta beröringen
Kan föra mig på knä, ja
Se vad du rör vid
För jag är en riktig live-tråd
Och den minsta touch
Är tungt för mig
Så tungt
Det finns en sak
som du ska känna till w
Jag är på väg att förlora
Min självkontroll
Så kom lite närmare
Nej, närmare än så!
Rör vid mig bara en gång

Den minsta touch
Och jag blir galen av lust
Den minsta touch
Kan föra mig på knä, ja
Se vad du rör
' För att jag är en riktig live-tråd
Och den minsta beröringen
Är tung på mig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Slightest Touch Vi är glada!

KREDITER

Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Five Star

Slightest Touch: ’’Översättning och text - Five Star

Slightest Touch

Five Star har publicerat en ny låt med titeln 'Slightest Touch' taget från albumet 'Silk & Steel' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

7 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Five Star

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!