Stand Up: Översätt på Svenska och låttext - Flobots

Översättningen av Stand Up - Flobots på Svenska och original text avlåten
Stand Up: Italiensk Översättning och text - Flobots Italiensk
Stand Up: Engelsk Översättning och text - Flobots Engelsk
Stand Up: Spanska Översättning och text - Flobots Spanska
Stand Up: Franska Översättning och text - Flobots Franska
Stand Up: Tysk Översättning och text - Flobots Tysk
Stand Up: Portugisiska Översättning och text - Flobots Portugisiska
Stand Up: Ryska Översättning och text - Flobots Ryska
Stand Up: Holländska Översättning och text - Flobots Holländska
Stand Up: Svenska Översättning och text - Flobots Svenska
Stand Up: Norska Översättning och text - Flobots Norska
Stand Up: Danska Översättning och text - Flobots Danska
Stand Up: Hindi Översättning och text - Flobots Hindi
Stand Up: Putsa Översättning och text - Flobots Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Stand Up - Flobots på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Stand Up
by Flobots

Stand up; we shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you
Stand up; we shall not be moved
Except by a woman dyin' from a loss of food
If you've got more to give then you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you


We still don't understand thunder and lightning
Flashback to when we didn't fund the damned
Didn't fund the dam levee? No wonder, man
Now our whole damn city's torn asunder, man
Underwater but we still don't understand
We see hurricane spills overrun the land
Through gaps you couldn't fill with a hundred tons of sand
No, we still don't understand
We've seen planes in the windows of buildings, crumbled in
We've seen flames send the chills through London
And we've sent planes to kill them, and some of them were children
But still we crumblin' the building
Underfunded, but we still don't understand
Under God, but we kill like the son of Sam
But if you feel like I feel like about the son of man
We will overcome

So stand up; we shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you
Stand up; we shall not be moved
Except by a woman dyin' from a loss of food
If you've got more to give then you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you


I said, 'Put your hands up and I'll copy you'
Put your hands up and I'll copy you
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you


We shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
Except by a woman dyin' from a loss of food
Except by a freedom fighter bleedin' on a cross for you
We shall not be moved
Except by a system that's rotten through
Neglecting the victims and orderin' the cops to shoot
High treason, now we need to prosecute

So stand up; we shall not be moved

And we won't fight a war for fossil fuel
It's times like this that you want to plot a coup
Put your hands up and I'll copy you
So stand up; we shall not be moved
Unless we're taking a route we have not pursued
So if you've got a dream and a lot to do
Put your hands up and I'll copy you


I said, 'Put your hands up and I'll copy you'
Put your hands up and I'll copy you
If you've got a dream and a lot to do
Put your hands up


Now shake, shake, a Polaroid dream
Nightmare negatives develop on the screen
We sit back and wait for the government team
Criticize they, but who the fuck are we?
The people want peace but the leaders want war
Our neighbors don't speak, peek through the front door
House representatives preach 'stay the course'
Time for a leap of faith once more
Put your hands up high if you haven't abandoned
Hope that the pen stroke's stronger than the cannon
Balls to the wall, nose to the grindstone
My interrogation techniques leave your mind blown
Place your bets, let's speak to the enemy
Don't let 'em pretend that we seek blood
And who's we anyway, Kemosabe?
Mighty warlord, wannabe street thug
A threat for a threat leaves the whole world terrified
Blow for blow never settles the score
Word for word, it's time we clarify
We, the people did not want war

So stand up; we shall not be moved
Except by a child with no socks and shoes
If you've got more to give than you've got to prove
Put your hands up and I'll copy you
Stand up; we shall not be moved
Unless we are taking a route we have not pursued
So if you've got a dream and a lot to do
Put your hands up and I'll copy you


I said, 'Put your hands up and I'll copy you'
Put your hands up and I'll copy you
If you've got a dream and a lot to do
Put your hands u

Översättning på Svenska av låten
Stand Up by Flobots

Stå upp; vi ska inte flyttas
Förutom av ett barn utan strumpor och skor
Om du har mer att ge än du måste bevisa
Lägg upp händerna så ska jag kopiera du
Stå upp; vi ska inte flyttas
Förutom att en kvinna dör från matförlust
Om du har mer att ge måste du bevisa
Lägg upp händerna och jag ' Jag kopierar dig


Vi förstår fortfarande inte åska och blixtar
Tillbakablick till när vi inte finansierade de förbannade
Finansierade inte dammleven? Inte konstigt, man
Nu är hela vår jävla stad trasig, man
Under vattnet men vi förstår fortfarande inte
Vi ser orkanutsläpp överskridna landet
Genom luckor kunde du inte fyll med hundra ton sand
Nej, vi förstår fortfarande inte
Vi har sett plan i fönstren på byggnader, smulat in
Vi har sett flammor skicka frossa genom London
Och vi har skickat flygplan för att döda dem, och några av dem var barn
Men ändå smuler vi fast byggnaden
Underfinansierade, men vi förstår fortfarande inte
Under Gud , men vi dödar som Sams son
Men om du känner att jag känner för människosonen
Vi kommer att övervinna

Så stå upp; vi ska inte flyttas
Förutom av ett barn utan strumpor och skor
Om du har mer att ge än du måste bevisa
Lägg upp händerna så ska jag kopiera du
Stå upp; vi ska inte flyttas
Förutom att en kvinna dör från matförlust
Om du har mer att ge måste du bevisa
Lägg upp händerna och jag ' Jag kopierar dig


Jag sa, 'Lägg upp händerna och jag ska kopiera dig'
Lägg upp händerna och jag kopierar dig
Om du har mer att ge än du har att bevisa
Lägg upp händerna så ska jag kopiera dig


Vi ska inte flyttas
Förutom av ett barn utan strumpor och skor
Förutom av en kvinna som dör av matförlust
Förutom av en frihetskämpe som blöder på ett kors för dig
Vi ska inte flyttas
Förutom ett system som är ruttnat genom
Att försumma offren och beordra polisen att skjuta
Högförräderi, nu måste vi åtala

Så stå upp; vi ska inte flyttas
Och vi kommer inte att utkämpa ett krig för fossilt bränsle
Det är tider som detta att du vill planera en kupp
Lägg upp händerna så ska jag kopiera dig
Så stå upp; vi ska inte flyttas
Om vi ​​inte tar en rutt som vi inte har följt
Så om du har en dröm och mycket att göra
Lägg upp händerna och jag kopierar du


Jag sa: 'Lägg upp händerna så ska jag kopiera dig'
Lägg upp händerna så ska jag kopiera dig
Om du har fick en dröm och mycket att göra
Lägg upp händerna


Skaka nu, skaka, en Polaroid dröm
Mardrömnegativa utvecklas på skärmen
Vi lutar oss tillbaka och väntar på regeringsgruppen
Kritiserar de, men vem fan är vi?
Folket vill ha fred men ledarna vill ha krig
Våra grannar talar inte, kikar igenom ytterdörren
Representanter för huset predikar 'håll kursen'
Dags för ett hopp av tro igen
Lägg upp händerna högt om du inte har övergivit
Hoppas att pennan slår starkare än kanonen
Bollar mot väggen, näsa till slipstenen
Mina förhörstekniker lämnar ditt sinne sprängt
Lägg dina satsningar, låt oss tala till fienden
Låt inte ' em låtsas att vi söka blod
Och vem är vi i alla fall, Kemosabe?
Mighty warlord, wannabe street thug
Ett hot mot ett hot lämnar hela världen livrädd
Blow for blow aldrig avgör poängen
Ord för ord, det är dags att vi klargör
Vi, folket ville inte ha krig

Så stå upp; vi ska inte flyttas
Förutom av ett barn utan strumpor och skor
Om du har mer att ge än du har att bevisa
Lägg upp händerna så ska jag kopiera du
Stå upp; vi ska inte flyttas
Om vi ​​inte tar en rutt som vi inte har följt
Så om du har en dröm och mycket att göra
Lägg upp händerna så ska jag kopiera dig


Jag sa: 'Lägg upp händerna och jag kopierar dig'
Lägg upp händerna så ska jag kopiera dig
Om du har en dröm och mycket att göra
Lägg händerna u

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Stand Up Vi är glada!

Flobots

Stand Up: ’’Översättning och text - Flobots

Stand Up

Stand Up är den nya singeln till Flobots taget från albumet 'Fight with Tools' .

Albumet består av 13 låtar. Du kan klicka på låtarna för att se respektive texter och översättningar:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Flobots

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!