Fallen Hero : Översätt på Svenska och låttext - Funker Vogt

Översättningen av Fallen Hero - Funker Vogt på Svenska och original text avlåten
Fallen Hero : Italiensk Översättning och text - Funker Vogt Italiensk
Fallen Hero : Engelsk Översättning och text - Funker Vogt Engelsk
Fallen Hero : Spanska Översättning och text - Funker Vogt Spanska
Fallen Hero : Franska Översättning och text - Funker Vogt Franska
Fallen Hero : Tysk Översättning och text - Funker Vogt Tysk
Fallen Hero : Portugisiska Översättning och text - Funker Vogt Portugisiska
Fallen Hero : Ryska Översättning och text - Funker Vogt Ryska
Fallen Hero : Holländska Översättning och text - Funker Vogt Holländska
Fallen Hero : Svenska Översättning och text - Funker Vogt Svenska
Fallen Hero : Norska Översättning och text - Funker Vogt Norska
Fallen Hero : Danska Översättning och text - Funker Vogt Danska
Fallen Hero : Hindi Översättning och text - Funker Vogt Hindi
Fallen Hero : Putsa Översättning och text - Funker Vogt Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Fallen Hero - Funker Vogt på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Fallen Hero
by Funker Vogt

They called me the tragic hero
They avoided my company
My names were only whispered
Just a tale for a moonless night

Fallen hero fits much better
To describe my true fate
Once a fighter for the light
Reduced to an observer

And again I hear the voices
A distant thunder through the night
The angel of destruction
Summoning her fellows for the fight

Now the time has come and yet you stand alone
The enemy is mighty and too strong

Without any help you will lose on your own
So you call out for me to come along

Now this can turn my fate
Revive my true confession
To be a fighter once again
Standing here by your side

This might be my last mission
The final fight for mankind
Reunited on the eve of the apocalypse
And again I hear the voices
A distant thunder through the night
The angel of destruction
Summoning her fellows for the fight

Översättning på Svenska av låten
Fallen Hero by Funker Vogt

De kallade mig den tragiska hjälten
De undvek mitt företag
Mina namn viskades bara
Bara en berättelse för en månlös natt

Fallet hjälte passar mycket bättre
För att beskriva mitt sanna öde
En gång en kämpe för ljuset
Reducerad till en observatör

Och igen hör jag rösterna
Ett avlägset åska genom natten
Förstörelsens ängel
Kalla sina kamrater för kampen

Nu är tiden inne och ändå står du ensam
Fienden är mäktig och för stark
Utan all hjälp du kommer att förlora på egen hand

Så du ropar på mig att följa med

Nu kan detta vända mitt öde
Återuppliva min sanna bekännelse
Att vara en fighter ännu en gång
Står här vid din sida

Det här kan vara mitt sista uppdrag
Den sista kampen för mänskligheten
Återförenad inför apokalypsen
Och igen hör jag rösterna
Ett avlägset åska genom natten
Förstörelsens ängel
Kalla sina kamrater för kampen

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Fallen Hero Vi är glada!
Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!