Beautiful Day: Översätt på Svenska och låttext - Gavin Mulatto

Översättningen av Beautiful Day - Gavin Mulatto på Svenska och original text avlåten
Beautiful Day: Italiensk Översättning och text - Gavin Mulatto Italiensk
Beautiful Day: Engelsk Översättning och text - Gavin Mulatto Engelsk
Beautiful Day: Spanska Översättning och text - Gavin Mulatto Spanska
Beautiful Day: Franska Översättning och text - Gavin Mulatto Franska
Beautiful Day: Tysk Översättning och text - Gavin Mulatto Tysk
Beautiful Day: Portugisiska Översättning och text - Gavin Mulatto Portugisiska
Beautiful Day: Ryska Översättning och text - Gavin Mulatto Ryska
Beautiful Day: Holländska Översättning och text - Gavin Mulatto Holländska
Beautiful Day: Svenska Översättning och text - Gavin Mulatto Svenska
Beautiful Day: Norska Översättning och text - Gavin Mulatto Norska
Beautiful Day: Danska Översättning och text - Gavin Mulatto Danska
Beautiful Day: Hindi Översättning och text - Gavin Mulatto Hindi
Beautiful Day: Putsa Översättning och text - Gavin Mulatto Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Beautiful Day - Gavin Mulatto på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Beautiful Day
by Gavin Mulatto

Ill grant you three wishes
Upon request I’m your genie
The ooo’s andamp; ahh’s the omg
The surprising look to see me
Your wish is my command
But I demand
Your not so needy
Cause consequences
Of this action
May just make you fear me
She said I wanna be a queen
Now make it happen genie
You can become queen
I can't make your Nefertiti
There's levels to this shit
You need to level up equip
The hatred name calling
Need prepare yourself for itI’ve fallen in another episode
Im in tune
Involved with the frequencies
In which you’ve threw
After ima take you down
andamp; shower you with love
I swear that your heaven sent
Your truly one above


Your rewarded royalties

The imported jewelry
Was a blood sacrifice
For your so called 'finer things'
Love is what you wish
So,love you gonna get
So much love its suffocating
Chokes you,calls you bitch
Max's out your shit
To find another bitch
Patiently awaiting
As she's chilling in ya whip
That at even it
To conclude ya second wish
Just let you know
The side chick is pregnant
I’ve fallen in another episode
Im in tune
Genie I've seen everything
My hearts now moved
Now tell me
Your last wish please
Before you up leave
She looked at me
And said genie
I wish to set you free

Översättning på Svenska av låten
Beautiful Day by Gavin Mulatto

Jag ger dig tre önskningar
På begäran är jag din genie
Ooo's andamp; ahh är omg
Det överraskande utseendet att se mig
Din önskan är mitt kommando
Men jag kräver
Din inte så behövande
Orsak till konsekvenser
Av denna åtgärd
Kan bara få dig att frukta mig
Hon sa att jag vill bli drottning
Nu ska det hända genie
Du kan bli drottning
Jag kan inte göra din Nefertiti
Det finns nivåer för den här skiten
Du måste jämna ut utrustningen
Hatnamnet som kallar
Behöver förbereda dig för detJag har fallit i ett annat avsnitt
Jag stämmer in
Inblandad i frekvenserna
I vilken du kastade
Efter ima tar du dig ner
andamp; duscha dig med kärlek
Jag svär att din himmel skickade
Din verkliga över


Dina belönade royalties

De importerade smyckena
Var en blodoffer
För dina så kallade 'finare saker'
Kärlek är vad du önskar
Så, älskar att du får
Så mycket kärlek är det kvävande
Krossar dig, ringer du tik
Max är ute med din skit
Att hitta en annan tik
Väntar tålmodigt
När hon kylar i en piska
Att till och med det
Att avsluta en sekund önskar
Bara meddela dig
Sidokickan är gravid
Jag har fallit i ett annat avsnitt
Im i samklang
Genie Jag har sett allt
Mina hjärtan rörde sig nu
Berätta nu för mig
Din sista önskan tack
Innan du lämnar
Hon tittade på mig
Och sagt genie
Jag vill befria dig

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Beautiful Day Vi är glada!

Gavin Mulatto

Beautiful Day: ’’Översättning och text - Gavin Mulatto

Beautiful Day

Gavin Mulatto har publicerat en ny låt med titeln 'Beautiful Day' taget från albumet '' och vi visar dig gärna texten och översättningen.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Gavin Mulatto

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!