All That I Got Is You: Översätt på Svenska och låttext - Ghostface Killah

Översättningen av All That I Got Is You - Ghostface Killah på Svenska och original text avlåten
All That I Got Is You: Italiensk Översättning och text - Ghostface Killah Italiensk
All That I Got Is You: Engelsk Översättning och text - Ghostface Killah Engelsk
All That I Got Is You: Spanska Översättning och text - Ghostface Killah Spanska
All That I Got Is You: Franska Översättning och text - Ghostface Killah Franska
All That I Got Is You: Tysk Översättning och text - Ghostface Killah Tysk
All That I Got Is You: Portugisiska Översättning och text - Ghostface Killah Portugisiska
All That I Got Is You: Ryska Översättning och text - Ghostface Killah Ryska
All That I Got Is You: Holländska Översättning och text - Ghostface Killah Holländska
All That I Got Is You: Svenska Översättning och text - Ghostface Killah Svenska
All That I Got Is You: Norska Översättning och text - Ghostface Killah Norska
All That I Got Is You: Danska Översättning och text - Ghostface Killah Danska
All That I Got Is You: Hindi Översättning och text - Ghostface Killah Hindi
All That I Got Is You: Putsa Översättning och text - Ghostface Killah Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av All That I Got Is You - Ghostface Killah på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av All That I Got Is You
by Ghostface Killah


'What they gives you, blood?'
Three months, man
Whatchu doin in here anyway? You oughta be home with your momma. How old are you boy?'
Thirteen
'Thirteen? Damn, the bastards must be runnin' outta niggas to arrest.'


Yeah, ohh yeah, this goes out
To all the families that went through the struggle

Yeah, from the heart

It was all from the heart, everything was real


Yo, dwellin' in the past, flashbacks when I was young
Whoever thought that I'd have a baby girl and three sons
I'm goin' through this difficult stage I find it hard to believe
Why my Old Earth had so many seeds
But she's her own woman, due to me I respect that
I saw life for what it's really worth and took a step back
Family ain't family no more, we used to play ball
Eggs after school, eat grits cause we was poor
Grab the pliers for the channel, fix the hanger on the TV
Rockin each others pants to school wasn't easy
We survived winters, snotty nosed with no coats
We kept it real, but the older brother still had jokes
Sadly, Daddy left me at the age of six
I didn't know nuttin' but mommy neatly packed his shit
She cried and grandma held the family down
I guess mommy wasn't strong enough, she just went down
Check it, fifteen of us in a three bedroom apartment
Roaches everywhere, cousins and aunts was there
Four in the bed, two at the foot, two at the head
I didn't like to sleep with Jon-Jon he peed the bed
Seven o'clock, pluckin' roaches out the cereal box
Some shared the same spoon, watchin' Saturday cartoons
Sugar water was our thing, every meal was no frill
In the summer, free lunch held us down like steel
And there was days I had to go to Tech's house with a note
Stating, 'Gloria, can I borrow some food I'm dead broke'
So embarrasin' I couldn't stand to knock on they door
My friends might be laughin', I spent stamps in stores
Mommy where's the toilet paper, use the newspaper
Look Ms. Rose gave us a couch, she's the neighbor
Things was deep, my whole youth was sharper than cleats
Two brothers with muscular dystrophy, it killed me
But I remember this, moms would lick her finger tips

To wipe the cold out my eye before school with her spit
Case worker had her runnin' back to face to face
I caught a case, housin' tried to throw us out of our place
Sometimes I look up at the stars and analyze the sky
And ask myself was I meant to be here, why?
Yeah, yo

All that I got is you
And I'm so thankful I made it through
All that I got is you
And I'm so thankful I made it through
All that I got is you
And I'm so thankful I made it through
All that I got is you
And I'm so thankful I made it through
Yeah


I sit and think about
All the times we did without dad
I always said I woudn't cry
When I saw tears in your eyes
I understand that daddy's not here now
But some way or somehow, I will always be around, yeah
All the things that I did from this to them
Oh from drugs to being there
Being down and out and I love you always, oh


Yeah, you say
You see the universe, which consists of the sun moon and star
And them planets, that exist in my space
Like man woman and child
You understand?
We got to keep it real, and what reality
And reality will keep it real with us
I remember them good ol' days
Because see, that's the child I was
What made me the man I am today
See cause if you forget where you come from, heheh
You're never gonna make it where you're goin', aheh
Because you lost the reality of yourself
So take one stroll through your mind
And see what you will find
And you'll see a whole universe all over again
And again and again and again and again

Översättning på Svenska av låten
All That I Got Is You by Ghostface Killah


'Vad de ger dig, blod?'
Tre månader, man
Vad gör det här ändå? Du borde vara hemma med din mamma. Hur gammal är du pojke? '
Tretton
' Tretton? Fan, bastarderna måste springa ut från niggas för att gripa. '


Ja, ohh ja, det går ut
Till alla familjer som gick igenom kampen

Ja, från hjärtat

Det var allt från hjärtat, allt var riktigt


Yo, dwellin 'in the past, flashbacks when Jag var ung
Den som trodde att jag skulle få en flicka och tre söner
Jag går igenom det här svåra stadiet jag har svårt att tro
Varför min gamla jord hade så många frön
Men hon är sin egen kvinna, på grund av mig respekterar jag det
Jag såg livet för vad det verkligen är värt och tog ett steg tillbaka
Familjen är inte familj längre, vi brukade spela boll
Ägg efter skolan, äta grits för att vi var dåliga
Ta tag i tången för kanalen, fixa hängaren på TV: n
Rockin varandras byxor till skolan var inte lätt
Vi överlevde vintrarna, snusiga näsor utan rockar
Vi höll det riktigt, men den äldre broren hade fortfarande skämt
Tyvärr lämnade pappa mig vid sex års ålder
Jag visste inte nöt men mamma packade snyggt sin skit
Hon grät och mormor höll ner familjen
Jag antar att mamma inte var stark nog, hon gick bara ner
Kontrollera det, femton av oss i en lägenhet med tre sovrum
Kackerlackor överallt, kusiner och mostrar var där
Fyra i sängen, två vid foten, två vid huvudet
Jag gillade inte att sova med Jon-Jon han kisse sängen
Klockan sju, plockar kackerlackor ut ur spannmålslådan
Några delade samma sked, tittade på lördagsteckningar
Sockervatten var vår grej, varje måltid var ingen krusidull
På sommaren , gratis lunch höll oss nere som stål
Och det var dagar jag var tvungen att gå till Techs hus med en lapp
Om att 'Gloria, kan jag låna lite mat jag är dödbruten'
Så att jag inte tål att knacka på dörren
Mina vänner kanske skrattade, jag tillbringade frimärken i butiker
Mamma var toalettpapper, använd tidningen
Titta fru Rose gav oss en soffa, hon är grannen
Sakerna var djupa, hela min ungdom var skarpare än klossar
Två buljonger ers med muskeldystrofi, det dödade mig
Men jag kommer ihåg detta, mammor slickade fingertopparna

För att torka ur kyla innan skolan med hennes spott
Fallarbetare fick sin rygg ansikte mot ansikte
Jag fick ett fall, jag försökte kasta oss bort från vår plats
Ibland tittar jag upp på stjärnorna och analyserar himlen
Och frågar mig själv var jag tänkt att vara här, varför?
Ja, du

Allt jag fick är du
Och jag är så tacksam att jag klarade mig
Allt jag fick är du
Och jag är så tacksam att jag klarade mig
Allt jag fick är dig
Och jag är så tacksam att jag lyckades genom
Allt jag fick är du
Och jag är så tacksam att jag klarade mig
Ja


Jag sitter och tänker på
Alla gånger vi gjorde utan pappa
Jag har alltid sa att jag inte skulle gråta
När jag såg tårar i dina ögon
Jag förstår att pappa inte är här nu
Men på något sätt eller på något sätt kommer jag alltid att vara där, ja
Alla de saker som jag gjorde från detta till dem
Åh från droger till att vara där
Att vara nere och ut och jag älskar dig alltid, oh


Ja, du säger
Du ser universum, som består av solmånen och stjärnan
Och de planeter som finns i mitt utrymme
Som man kvinna och barn
Du förstår?
Vi måste hålla det verkligt, och vilken verklighet
Och verkligheten kommer att behålla det är riktigt hos oss
Jag minns dem goda gamla dagar
För ser, det var barnet jag var
Vad gjorde mig till mannen jag är idag
Se orsak om du glömmer var kom ifrån, heheh
Du kommer aldrig att ta dig dit du går, aheh
Eftersom du förlorade verkligheten av dig själv
Så ta en promenad genom ditt sinne
Och se vad du hittar
Och du kommer att se ett helt universum igen
Och igen och igen och igen och igen

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten All That I Got Is You? Vi är glada!

KREDITER

Låten "All That I Got Is You" skrevs av RZA, The Corporation, Popa Wu, Ghostface Killah e Mary J. Blige. Om du gillar den här låten uppmuntrar vi dig att köpa den. På så sätt kommer du att stödja dem.

Ghostface Killah

All That I Got Is You: ’’Översättning och text - Ghostface Killah
Ghostface Killah, född Dennis Coles, är en rappare på Staten Island och medlem av Wu-Tang Clan, känd för både sitt arbete med Wu-Tang och hans omfattande solokarriär.

All That I Got Is You

All That I Got Is You är den nya singeln till Ghostface Killah taget från albumet 'Ironman' .

Detta är listan med 15 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av Ghostface Killah

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Supreme Clientele / Bulletproof Wallets / The Big Doe Rehab / Fishscale / Ghostface Killahs.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Ghostface Killah

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka