Oh, Better Far To Live And Die: Översätt på Svenska och låttext - Gilbert And Sullivan

Översättningen av Oh, Better Far To Live And Die - Gilbert And Sullivan på Svenska och original text avlåten
Oh, Better Far To Live And Die: Italiensk Översättning och text - Gilbert And Sullivan Italiensk
Oh, Better Far To Live And Die: Engelsk Översättning och text - Gilbert And Sullivan Engelsk
Oh, Better Far To Live And Die: Spanska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Spanska
Oh, Better Far To Live And Die: Franska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Franska
Oh, Better Far To Live And Die: Tysk Översättning och text - Gilbert And Sullivan Tysk
Oh, Better Far To Live And Die: Portugisiska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Portugisiska
Oh, Better Far To Live And Die: Ryska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Ryska
Oh, Better Far To Live And Die: Holländska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Holländska
Oh, Better Far To Live And Die: Svenska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Svenska
Oh, Better Far To Live And Die: Norska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Norska
Oh, Better Far To Live And Die: Danska Översättning och text - Gilbert And Sullivan Danska
Oh, Better Far To Live And Die: Hindi Översättning och text - Gilbert And Sullivan Hindi
Oh, Better Far To Live And Die: Putsa Översättning och text - Gilbert And Sullivan Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Oh, Better Far To Live And Die - Gilbert And Sullivan på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Oh, Better Far To Live And Die
by Gilbert And Sullivan

Oh, better far to live and die
Under the brave black flag I fly,
Than play a sanctimonious part,
With a pirate head and a pirate heart

Away to the cheating world go you,
Where pirates all are well to do,
But I'll be true to the song I sing,
And live and die a Pirate King!

For I am a Pirate King!
And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King
I am a Pirate King!


You are! Hurrah for the Pirate King!


And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King!


It is! Hurrah for the Pirate King

Hurrah for the Pirate King!


He is a Pirate King
He is! Hurrah for the pirate king
And it is, it is, a glorious thing
To be a Pirate King
It is! Hurrah for the Pirate King!


When I sally forth to seek my prey
I help myself in a royal way;
I sink a few more ships, it's true,
Than a well-bred monarch ought to do!

But many a king on a first-class throne,
If he wants to call his crown his own,
Must manage somehow to get through
More dirty work than ever I do.

For I am a Pirate King!


And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King.

I am a Pirate King!


You are! Hurrah for the Pirate King!


And it is, it is a glorious thing
To be a Pirate King!


It is! Hurrah for the Pirate King


Hurrah for the Pirate King!
Oh, take me with you! I cannot live if I am left behind.


Ruth, I will be quite candid with you. You are very dear to me, as you know, but I must be circumspect. You see, you are considerably older than I. A lad of twenty-one usually looks for a wife of seventeen.


A wife of seventeen! You will find me a wife of a thousand!

No, but I shall find you a wife of forty-seven, and that is quite enough. Ruth, tell me candidly and without reserve: compared with other women – are you beautiful?


I have been told so, dear master.


Ah, but lately?


Oh, no; years and years ago.


What do you think of yourself?


It is a delicate question to answer, but I think I am a fine woman.


Thank you, Ruth. I believe you, for I am sure you would not practice on my inexperience. I wish to do the right thing, and if -– I say if –- you are really a fine woman, your age shall be no obstacle to our union!

Hark! Surely I hear voices! Who has ventured to approach our all but inaccessible lair? Can it be Custom House? No, it does not sound like Custom House.


Confusion! it is the voices of young girls! If he should see them I am lost.


By all that’s marvelous, a bevy of beautiful maidens!


Lost! lost! lost!


How lovely, how surpassingly lovely is the plainest of them! What grace – what delicacy – what refinement! And Ruth – Ruth told me she was beautiful!

Översättning på Svenska av låten
Oh, Better Far To Live And Die by Gilbert And Sullivan

Åh, bättre långt att leva och dö
Under den modiga svarta flaggan jag flyger,
Än att spela en helig roll,
Med ett pirathuvud och ett pirathjärta

Bort till fuskvärlden går du,
Där pirater är bra att göra,
Men jag ska vara trogen mot låten jag sjunger,
Och lev och dö en piratkung!

För jag är en piratkung!
Och det är, det är en härlig sak
Att vara en piratkung
Jag är en piratkung!


Du är! Hurra för piratkungen!


Och det är, det är en härlig sak
Att vara en piratkung!


Det är! Hurra för piratkungen

Hurra för piratkungen!


Han är en piratkung
Han är! Hurra för piratkungen
Och det är, det är, en härlig sak
Att vara en piratkung
Det är det! Hurra för piratkungen!


När jag sallar för att söka mitt byte
hjälper jag mig själv på ett kungligt sätt;
Jag sjunker några fler fartyg, det är sant,
Än en välvuxen monark borde göra!

Men många kungar på en förstklassig tron,
Om han vill kalla sin krona för sin egen,
Måste lyckas på något sätt att komma igenom
Mer smutsigt arbete än någonsin.

För jag är en piratkung!


Och det är, det är en härlig sak
Att vara en piratkung.

Jag är en piratkung!


Du är! Hurra för piratkungen!


Och det är, det är en härlig sak
Att vara en piratkung!


Det är! Hurra för piratkungen


Hurra för piratkungen!
Åh, ta mig med dig! Jag kan inte leva om jag blir kvar.


Ruth, jag kommer att vara ganska uppriktig med dig. Du är mycket kär för mig, som du vet, men jag måste vara försiktig. Du förstår, du är betydligt äldre än jag. En pojke på tjugo-en letar vanligtvis efter en fru på sjutton.


En fru på sjutton! Du hittar mig en fru på tusen!

Nej, men jag ska hitta dig en fru på fyrtiosju, och det räcker nog. Ruth, säg mig uppriktigt och utan reserv: jämfört med andra kvinnor - är du vacker?


Det har jag fått höra, kära mästare.


Ah, men nyligen?


Åh, nej; år och år sedan.


Vad tycker du om dig själv?


Det är en känslig fråga att svara på, men jag tror att jag är en bra kvinna.


Tack, Ruth. Jag tror dig, för jag är säker på att du inte skulle öva på min oerfarenhet. Jag vill göra det rätta, och om -– Jag säger om –- du verkligen är en fin kvinna, ska din ålder inte vara något hinder för vår fackförening!

Hark! Visst hör jag röster! Vem har vågat sig närma sig vår allt utom otillgängliga bastu? Kan det vara anpassat hus? Nej, det låter inte som Custom House.


Förvirring! det är rösterna från unga flickor! Om han skulle se dem är jag vilse.


Av allt som är underbart, en massa vackra jungfrur!


Borttappad! förlorat! förlorat!


Hur vackert, hur överraskande vackert är det tydligaste av dem! Vilken nåd - vilken delikatess - vilken förfining! Och Ruth - Ruth sa till mig att hon var vacker!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Oh, Better Far To Live And Die Vi är glada!

Gilbert And Sullivan

Oh, Better Far To Live And Die: ’’Översättning och text - Gilbert And Sullivan
'Gilbert and Sullivan', ibland förkortat till 'G&S', är partnerskapet mellan kompositören Arthur Sullivan och librettisten W.S. Gilbert. Tillsammans skapade duon fjorton komiska operaer som revolutionerade musikteatern. Deras verk kallas vanligen Savoy Operas, på grund av att de framförs ... ”Gilbert och Sullivan”, ibland förkortat till ”G&S”, är partnerskapet mellan kompositören Arthur Sullivan och librettisten W.S. Gilbert. Tillsammans skapade duon fjorton komiska operaer som revolutionerade musikteatern. Deras verk kallas vanligen Savoy Operas, på grund av att de framfördes i Savoy Theatre som byggdes av D'Oyly Carte Opera Company speciellt för deras musikaler. Gilbert och Sullivan har starkt påverkat engelska, musikteater, popkultur, litteratur, film och politik. Deras parodistil har beskrivits som skapande av den distinkta brittiska komiska stilen och de har krediterats av några av de mest produktiva Broadway-kompositörerna och textförfattarna som påverkar deras arbete, som Andrew Lloyd Webber och Cole Porter. John Bush Jones sa en gång att G&S var 'de främsta förfäderna till den amerikanska musikalen från 1900-talet'. Gilbert och Sullivans musikaler har regelbundet citerats i det brittiska parlamentet, särskilt Mikado, högsta domstolsdomare har citerat texter i beslut och Lord Charles Falconer försökte upplösa sitt eget kanslierembete på grund av kontorsbildningen i 'Iolanthe'. Duon upplöstes så småningom på grund av en kulminering av meningsskiljaktigheter som började när Sullivan vägrade att komponera en av Gilberts librettos på grund av att de gick med oenigheter och nådde sin topp när Gilbert offentligt vanärades när han kom till premiären av en Sullivan-opera, förutsatt att platser hade reserverats för sig själv och vänner bara för att nekas inresa, uppenbarligen på Sullivans begäran. Det sades förra gången de träffades vägrade de att prata med varandra. Oavsett, efter Sullivans död talade Gilbert kärleksfullt om honom och hävdade att han var '... en kompositör av det sällsynta geni'.

Oh, Better Far To Live And Die

Oh, Better Far To Live And Die är den nya singeln till Gilbert And Sullivan taget från albumet 'The Pirates of Penzance' .

33 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:
  • How Beautifully Blue The Sky
  • Oh, False One, You Have Deceived Me

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Gilbert And Sullivan

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!