The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version]: Översätt på Svenska och låttext - Gordon Lightfoot

Översättningen av The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] - Gordon Lightfoot på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] - Gordon Lightfoot på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version]
by Gordon Lightfoot

The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they call Gitche Gumee
The lake, it is said, never gives up her dead
When the skies of November turn gloomy
With a load of iron ore twenty-six thousand tons more
Than the Edmund Fitzgerald weighed empty
That good ship and true was a bone to be chewed
When the gales of November came early

The ship was the pride of the American side
Coming back from some mill in Wisconsin
As the big freighters go, it was bigger than most
With a crew and good captain well seasoned
Concluding some terms with a couple of steel firms
When they left fully loaded for Cleveland
Then later that night when the ship's bell rang
Could it be the north wind they'd been feelin'?

The wind in the wires made a tattle-tale sound
When the wave broke over the railing
And every man knew, as the captain did too
'Twas the witch of November come stealin'
The dawn came late and the breakfast had to wait
When the gales of November came slashin'
When afternoon came it was freezing rain
In the face of a hurricane west wind

When suppertime came, the old cook came on deck
Sayin' 'Fellas, it's too rough to feed ya'
At seven a main hatchway caved in
He said, 'Fellas, it's been good to know ya'
The captain wired in he had water comin' in

And the good ship and crew was in peril
And later that night when his lights went out of sight
Came the wreck of the Edmund Fitzgerald

Does anyone know where the love of God goes
When the waves turn the minutes to hours
The searchers all say they'd have made Whitefish Bay
If they'd put fifteen more miles behind her
They might have split up or they might have capsized
They may have broke deep and took water
And all that remains is the faces and the names
Of the wives and the sons and the daughters

Lake Huron rolls, Superior sings
In the rooms of her ice-water mansion
Old Michigan steams like a young man's dreams
The islands and bays are for sportsmen
And farther below, Lake Ontario
Takes in what Lake Erie can send her
And the iron boats go as the mariners all know
With the gales of November remembered

In a musty old hall in Detroit they prayed
In the Maritime Sailors' Cathedral
The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times
For each man on the Edmund Fitzgerald
The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they call Gitche Gumee
Superior, they said, never gives up her dead
When the gales of November come early

Översättning på Svenska av låten
The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] by Gordon Lightfoot

Legenden lever vidare från Chippewa ner
I den stora sjön som de kallar Gitche Gumee
Sjön, det är sagt, aldrig ger upp hennes döda
När himlen av November sin tur dyster
Med en last av järnmalm tjugo-sex tusen ton mer
Än Edmund Fitzgerald vägde tom
Att goda skepp och sanna var ett ben att tuggas
När det stormar i November kom tidigt

fartyget var en stolthet för den Amerikanska sidan
Kommer tillbaka från några bruk i Wisconsin
Som den stora fraktfartyg gå, det var större än de flesta
Med en besättning och bra kapten väl kryddad
Avslutande vissa villkor med ett par av stål företag
När de lämnade fullastad för Cleveland
Sedan senare på kvällen när fartyget är klockan ringde
Kan det vara så nordanvinden de hade varit feelin'?

vind i trådarna gjort en skvallra-tale ljud
När vågen bröt över räcket
Och varje man visste, som kaptenen gjorde också
'Det var häxan November kommer stealin'
Gryningen kom sent och frukost hade att vänta
När det stormar i November kom slashin'
När eftermiddagen kom var det snöblandat regn
I ansiktet av en orkan west wind

när suppertime kom, den gamla kock kom på däck
Sayin' 'Grabbar, det är alltför grov för att mata ya'
Vid sju viktigaste lucköppning rasat
Han sa: 'Grabbar, det har varit bra att veta ya'
Kapten fast i och med att han hade vatten comin'

Och den goda fartyget och besättningen var i fara
Och senare den kvällen när hans ljus gick utom synhåll
Kom vraket av Edmund Fitzgerald

Does någon som vet om Guds kärlek går
När vågorna slå minuter till timmar
Forskare säger alla att de skulle ha gjort Sik Bay
Om de skulle sätta femton mil bakom henne
De kanske har delat upp eller om de kanske har kapsejsat
De kan ha bröt djupt och tog vatten
Och allt som återstår är de ansikten och namn
Av hustrur och söner och döttrar

Lake Huron rullar, Överlägsen sjunger
I rum av hennes isen-vatten herrgård
Gamla Michigan ångar som en ung mans drömmar
Öar och vikar är för idrottsmän
Och längre nedan, Lake Ontario
Tar i vad Lake Erie kan skicka henne
Järn och båtar går som de sjömän som alla vet
Med stormar av November kom ihåg

In en smaklös gamla hall i Detroit de bad
I den Maritima Seglare Katedralen
Kyrkklockan ringa tills det ringde tjugo-nio gånger
För varje människa på Edmund Fitzgerald
Legenden lever vidare från Chippewa ner
I den stora sjön som de kallar Gitche Gumee
Överlägsen, sade de, ger aldrig upp henne död
När det stormar i November kom tidigt

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version] Vi är glada!

Gordon Lightfoot

The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version]: ’’Översättning och text - Gordon Lightfoot
Gordon Meredith Lightfoot, Jr (17 November 1938 -), är en Kanadensisk singer-songwriter av folk och Kanadensiska musik, och han krediteras för att hjälpa till och definiera folk-pop ljudet av 60-talet och 70-talet. Född i Orillia, Ontario, Lightfoot är en legend i folkmusik cirklar. Han för första gången professionellt vid 13 års ålder i Massey Hall i Toronto. Lightfoot ljud har en torr baryton och omfattande användning av tolv-strängad akustisk gitarr.

The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version]

Vi presenterar texten och översättningen av The Wreck Of The Edmund Fitzgerald [1988 Version], en ny låt skapad av Gordon Lightfoot taget från albumet ''

Andra album av Gordon Lightfoot

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Summertime Dream / Sit Down Young Stranger.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Gordon Lightfoot

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
145
översättningar av låtar
Tack!