Wreck Of The Edmund Fitzgerald: Översätt på Svenska och låttext - Gordon Lightfoot

Översättningen av Wreck Of The Edmund Fitzgerald - Gordon Lightfoot på Svenska och original text avlåten
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Wreck Of The Edmund Fitzgerald - Gordon Lightfoot på olika språk.
Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger.
För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Wreck Of The Edmund Fitzgerald
by Gordon Lightfoot

The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they called Gitche Gumee
The lake, it is said, never gives up her dead
When the skies of November turn gloomy

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more
Than the Edmund Fitzgerald weighed empty
That good ship and true was a bone to be chewed
When the 'Gales of November' came early
The ship was the pride of the American side
Coming back from some mill in Wisconsin
As the big freighters go, it was bigger than most
With a crew and good captain well seasoned
Concluding some terms with a couple of steel firms
When they left fully loaded for Cleveland
And later that night when the ship's bell rang
Could it be the north wind they'd been feelin'?

The wind in the wires made a tattle-tale sound
And a wave broke over the railing
And ev'ry man knew, as the captain did too
'twas the 'Witch of November' come stealin'

The dawn came late and the breakfast had to wait
When the Gales of November came slashin'
When afternoon came it was freezin' rain
In the face of a hurricane west wind

When suppertime came the old cook came on deck sayin'
'Fellas, it's too rough t'feed ya'
At seven a main hatchway caved in; he said
'Fellas, it's bin good t'know ya!'

The captain wired in he had water comin' in
And the good ship and crew was in peril

And later that night when 'is lights went outta sight
Came the wreck of the Edmund Fitzgerald

Does any one know where the love of God goes
When the waves turn the minutes to hours?
The searchers all say they'd have made Whitefish Bay
If they'd put fifteen more miles behind 'er

They might have split up or they might have capsized;
They may have broke deep and took water
And all that remains is the faces and the names
Of the wives and the sons and the daughters

Lake Huron rolls, Superior sings
In the rooms of her ice-water mansion
Old Michigan steams like a young man's dreams;
The islands and bays are for sportsmen

And farther below Lake Ontario
Takes in what Lake Erie can send her
And the iron boats go as the mariners all know
With the Gales of November remembered

In a musty old hall in Detroit they prayed
In the 'Maritime Sailors' Cathedral'
The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times
For each man on the Edmund Fitzgerald

The legend lives on from the Chippewa on down
Of the big lake they call Gitche Gumee
'Superior,' they said, 'never gives up her dead
When the gales of November come early!'

Översättning på Svenska av låten
Wreck Of The Edmund Fitzgerald by Gordon Lightfoot

Legenden lever vidare från Chippewa ner
I den stora sjön som de kallas Gitche Gumee
Sjön, det är sagt, aldrig ger upp hennes döda
När himlen av November sin tur dystra

med en last av järnmalm tjugo-sex tusen ton mer
Än Edmund Fitzgerald vägde tom
Att goda skepp och sanna var ett ben att tuggas
När det Stormar i November ' kom tidigt
Fartyget var en stolthet för den Amerikanska sidan
Kommer tillbaka från några bruk i Wisconsin
Som den stora fraktfartyg gå, det var större än de flesta
Med en besättning och bra kapten väl kryddad
Avslutande vissa villkor med ett par av stål företag
När de lämnade fullastad för Cleveland
Och senare på kvällen när fartyget är klockan ringde
Kan det vara så nordanvinden de hade varit feelin'?

vind i trådarna gjort en skvallra-tale ljud
Och en våg som bröt över räcket
Och ev ' ry man visste, som kaptenen gjorde också
'det var det' Häxa i November 'komma stealin'

gryningen kom sent och frukost hade att vänta
När det Stormar i November kom slashin'
När eftermiddagen kom var det freezin' regn
I ansiktet av en orkan west wind

när suppertime kom den gamla kock kom på däck sayin'
'Grabbar, det är alltför grov t'feed ya'
Vid sju viktigaste lucköppning vika, och han sade:
'Grabbar, det är bin bra t ya' know!'

kapten fast i och med att han hade vatten comin'
Och den goda fartyget och besättningen var i fara

Och senare på kvällen när ' är lamporna gick outta sight
Kom vraket av Edmund Fitzgerald

Does någon vet var kärleken till Gud går
När vågorna slå minuter till timmar?
Forskare säger alla att de skulle ha gjort Sik Bay
Om de skulle sätta femton mil bakom ' er

de kan behöva delas upp, eller om de kanske har kapsejsat;
De kan ha bröt djupt och tog vatten
Och allt som återstår är de ansikten och namn
Av hustrur och söner och döttrar

Lake Huron rullar, Överlägsen sjunger
I rum av hennes isen-vatten herrgård
Gamla Michigan ångar som en ung mans drömmar;
Öar och vikar är för idrottsmän

och längre under Lake Ontario
Tar i vad Lake Erie kan skicka henne
Järn och båtar går som de sjömän som alla vet
Med Stormar av November kom ihåg

In en smaklös gamla hall i Detroit de bad
I 'Sjöfart Sjömän 'Katedral'
Kyrkklockan ringa tills det ringde tjugo-nio gånger
För varje människa på Edmund Fitzgerald

legenden lever vidare från Chippewa ner
I den stora sjön som de kallar Gitche Gumee
'Superior', sade de, ' aldrig ger upp hennes döda
När det stormar i November kom tidigt!'

Summertime Dream
Albumet Summertime Dream innehåller låten Wreck Of The Edmund Fitzgerald av Gordon Lightfoot . Detta album släpptes på: 30/11/1975.
Är du intresserad av andra översättningar av låtarna på albumet Summertime Dream ?

Till höger hittar du listan med låtar Innehållet i det här albumet som vi inte har översättningen Om du vill översätta en av dessa låtar klickar du på lämplig knapp. När vi når minst 3 rapporter för en sång kommer vi att aktivera för att sätta in dess översättning till webbplatsen.
LåtnamnRapporterVill du ha översättningen?
/3
Cherri Andrea640360
Hittills har du förbättrats
141
översättningar av låtar
Tack!