March Of Cambreadth : Översätt på Svenska och låttext - Heather Alexander

Översättningen av March Of Cambreadth - Heather Alexander på Svenska och original text avlåten
March Of Cambreadth : Italiensk Översättning och text - Heather Alexander Italiensk
March Of Cambreadth : Engelsk Översättning och text - Heather Alexander Engelsk
March Of Cambreadth : Spanska Översättning och text - Heather Alexander Spanska
March Of Cambreadth : Franska Översättning och text - Heather Alexander Franska
March Of Cambreadth : Tysk Översättning och text - Heather Alexander Tysk
March Of Cambreadth : Portugisiska Översättning och text - Heather Alexander Portugisiska
March Of Cambreadth : Ryska Översättning och text - Heather Alexander Ryska
March Of Cambreadth : Holländska Översättning och text - Heather Alexander Holländska
March Of Cambreadth : Svenska Översättning och text - Heather Alexander Svenska
March Of Cambreadth : Norska Översättning och text - Heather Alexander Norska
March Of Cambreadth : Danska Översättning och text - Heather Alexander Danska
March Of Cambreadth : Hindi Översättning och text - Heather Alexander Hindi
March Of Cambreadth : Putsa Översättning och text - Heather Alexander Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av March Of Cambreadth - Heather Alexander på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av March Of Cambreadth
by Heather Alexander

Axes flash, broadsword swing
Shining armour's piercing ring
Horses run with polished shield
Fight Those Bastards till They Yield
Midnight mare and blood red roan
Fight to Keep this Land Your Own
Sound the horn and call the cry
How Many of Them Can We Make Die!

Follow orders as you're told
Make Their Yellow Blood Run Cold
Fight until you die or drop
A Force Like Ours is Hard to Stop
Close your mind to stress and pain
Fight till You're No Longer Sane
Let not one damn cur pass by
How Many of Them Can We Make Die!

Guard your women and children well
Send These Bastards Back to Hell
We'll teach them the ways of war
They Won't Come Here Any More
Use your shield and use your head

Fight till Every One is Dead
Raise the flag up to the sky
How Many of Them Can We Make Die!
Dawn has broke, the time has come
Move Your Feet to a Marching Drum
We'll win the war and pay the toll
We'll Fight as One in Heart and Soul
Midnight mare and blood red roan
Fight to Keep this Land Your Own
Sound the horn and call the cry
How Many of Them Can We Make Die!

Axes flash, broadsword swing
Shining armour's piercing ring
Horses run with polished shield
Fight Those Bastards till They Yield
Midnight mare and blood red roan
Fight to Keep this Land Your Own
Sound the horn and call the cry
How Many of Them Can We Make Die!

Översättning på Svenska av låten
March Of Cambreadth by Heather Alexander

Axlar blinkar, bredsvärdssvinga
Glänsande pansares piercingring
Hästar springer med polerad sköld
Slåss mot de bastarderna tills de ger avkastning
Midnattssto och blodrött stön
Slåss för att hålla detta Landa ditt eget
Ljud på hornet och kalla ropet
Hur många av dem kan vi få dö!

Följ order som du får veta
Gör deras gula blod Kör kall
Kämpa tills du dör eller tappar
En kraft som vår är svår att stoppa
Stäng dig för stress och smärta
Kämpa tills du inte längre är sans
Låt inte en jävla gång gå förbi
Hur många av dem kan vi få dö!

Skydda dina kvinnor och barn väl
Skicka dessa jäveler tillbaka till helvetet
Vi Kommer att lära dem krigens vägar
De kommer inte hit mer
Använd din sköld och använd ditt huvud

Slåss till att alla är döda
Höj flaggan upp till himlen
Hur många av dem kan vi få dö!
Gryningen har gått sönder, tiden är inne
Flytta dina fötter till en trumma
Vi vinner kriget och betalar vägtullar
Vi kommer Slåss som en i hjärta och själ
Midnattssto och blodrött gnälla
Slåss för att hålla detta land ditt eget
Ljud på hornet och kalla ropet
Hur många av dem kan vi göra Dö!

Axlar blinkar, bredvärdssvinga
Glänsande pansares genomträngande ring
Hästar springer med polerad sköld
Slåss mot de bastarderna tills de ger upp
Midnattssto och blod red roan
Fight to Keep this Land Your Own
Ljud på hornet och kalla ropet
Hur många av dem kan vi få dö!

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten March Of Cambreadth Vi är glada!

Heather Alexander

March Of Cambreadth : ’’Översättning och text - Heather Alexander

March Of Cambreadth

Vi presenterar texten och översättningen av March Of Cambreadth , en ny låt skapad av Heather Alexander taget från albumet 'Midsummer'

Detta är listan med 10 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Heather Alexander

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!